background

Middenspanning Schakelen (mbo-certificaat)

De arbeidsmarkt vraagt om medewerkers met kennis en vaardigheden rond het schakelen in de middenspanning. Tijdens werkzaamheden aan spanningssystemen wordt er alleen geschakeld door personeel van de netwerkbedrijven. Als monteur of eerste monteur van een aannemer assisteer je hier meestal bij. Wil jij leren hoe dat moet?

Voor wie?

Werknemers die in het verleden de opleiding (Eerste) Monteur Gas/Water/Warmte of (Eerste) Monteur Data/Elektra (Laagspanning of Middenspanning) hebben gevolgd.

Inhoud

Dit keuzedeel gaat over het in- en uit bedrijf nemen van middenspanningsdistributienetten en/of - componenten. Je leert schakelen in de middenspanning en leert hoe je kunt assisteren bij de schakelwerkzaamheden. Je leert wat een schakelplan is en hoe je dit plan kan vertalen naar de uit te voeren schakelwerkzaamheden.

Programma

Via deze module wordt kennis aangeboden over:

  • Componenten; werking en functie
  • Bedieningshandelingen
  • Schakelwerkplannen
  • Meet-/testmomenten

Resultaat

Na deze module weet jij alles van het schakelen in de middenspanning. Met deze kennis ben jij bovendien kansrijker op de arbeidsmarkt en kan je makkelijker doorstromen naar andere cursussen op het gebied van Infratechniek.

Studietijd

8 dagdelen

Examens

De module wordt afgesloten met een examen. Na het behalen van dit examen ontvang je een wettelijk erkend mbo-certificaat.

Kosten

De kosten bedragen €850,00 per cursist. Kijk in het overzicht van subsidies voor werknemers en werkgevers of deze module in aanmerking komt voor een subsidie.

Meer informatie & aanmelding

Als deelnemer van deze opleiding/training/cursus ga je een overeenkomst aan met Deltion Business (KvK 41025460). Je kunt je aanmelden via het aanmeldformulier op de website of de button 'Aanmelden' bij de cursusinformatie. Na aanmelding ontvang je een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van jouw aanmelding. Binnen enkele dagen volgt de bevestigingsbrief. Voor sommige opleidingen zijn er aanvullende eisen met betrekking tot deelname aan de opleiding. Zie hiervoor de cursusinformatie.

Voor meer inhoudelijke informatie  en vragen over deze cursus/opleiding, kun je contact opnemen met Deltion Business, Telefoon: 038 - 850 31 50 of E-mail: [email protected]

Wat is een mbo-certificaat?

Een mbo-certificaat bevat een deel van de kwalificatie-eisen van een mbo-opleiding. De minister van OCW stelt met een regeling vast aan welke onderdelen van een mbo-opleiding een mbo-certificaat wordt verbonden. Een door de student behaald mbo-certificaat wordt geregistreerd in het diplomaregister van DUO.

aanmeldeninformatie aanvragen