Practoraat Gezondheid & Technologie

Eén van de uitdagingen waar de maatschappij voor staat, is hoe we als samenleving goede zorg kunnen blijven leveren. De zorgvraag neemt toe en het aantal zorgprofessionals daalt. Hoe geef je dan vorm aan ‘De Juiste Zorg op de Juiste Plek’ – en op het juiste moment? Technologie kan daarin van toegevoegde waarde zijn. Dat vraagt van (toekomstige) zorg- en welzijnsprofessionals dat ze de toepassingen van die technologie kennen. En dat ze de vaardigheden hebben om die in te zetten. En het vraagt van technici en ICT’ers dat zij toepassingen ontwikkelen waar zorgdoelgroepen mee kunnen werken.

Deltion geeft (aankomend) zorg- en welzijnsmedewerkers ruim baan op gebied van nieuwe technologie in de context van mens en gezondheid. Deltion stimuleert innovatief vakmanschap: een open en lerende houding, nieuwsgierig en onderzoekend, adaptief, met het vermogen je aan te passen aan nieuwe situaties en innovaties verder te brengen in je werk. Eén van de manieren waarop Deltion dit doet, is met het Practoraat Gezondheid & Technologie.

Nieuws vanuit het practoraat

Veelgestelde vragen

Contact Practoraat