Procedures en reglementen

Medewerkers en studenten van Deltion moeten zich aan bepaalde regels houden. Waarom zijn die regels er, en door wie zijn ze vastgesteld? Op deze pagina vind je een overzicht van de reglementen van Deltion. En je vindt hier de rechten en plichten van studenten en onze partners.

Het bestuursreglement Klachten, bezwaren en beroepen Reglementen en regelingen Jaarverslag

Veelgestelde vragen

Contact Studenten SuccesCentrum