Vmbo-tl (vavo)

In één of twee jaar je diploma vmbo-tl halen? Dat kan! Kies voor de opleiding vmbo-tl bij het Deltion Sprint Lyceum! Met dit diploma van de theoretische leerweg kun je straks een mbo-vakopleiding volgen, of doorstromen naar havo. Meld je dus aan voor dag- of avondopleiding en werk versneld aan jouw toekomst!

Kies voor de leerroute die bij jou past:

  • Eénjarige dagopleiding (sprint)
In één jaar een tl-diploma halen is niet gemakkelijk. Het betekent een jaar keihard werken! De stof van de laatste twee leerjaren wordt namelijk in één jaar behandeld. Het programma is examengericht, waarbij je naast instructielessen ook office-uren hebt. Tijdens deze uren, die je doorbrengt in het studiehuis van het Sprintlyceum, werk je zelfstandig aan de lesstof. Je maakt dan je eigen weekplanning, leert de lesstof van je gekozen vakken, maakt de opdrachten en het huiswerk. Kortom: je bent zelf verantwoordelijk voor je voortgang en resultaten tijdens het schooljaar. Tijdens de office-uren is er altijd een studiebegeleider aanwezig.

  • Avondopleiding (één- of tweejarig)

Bij de avondopleiding vmbo-tl volg je een volledig programma of een aantal vakken naar keuze. Waarvoor je vervolgens een certificaat haalt. Het aantal lesuren is minder dan bij de dagopleiding. Dit betekent dat je meer moet studeren naast de lesuren (zelfstudie).

Toelating
  • in principe vanaf 18 jaar (voor 1 oktober van het nieuwe schooljaar). Voor minderjarigen vanaf 16 jaar bestaat een uitbestedingsmogelijkheid via het voortgezet onderwijs (met toestemming van de vo-school). 17-jarigen zonder een vo-school kunnen instromen in overleg met de leerplichtambtenaar;
  • met elke leerling voeren we een individueel intakegesprek, waarbij we kijken wat de best passende opleiding is.

Kosten van het onderwijs
Deelnemers in het vavo kunnen bekostigd worden via Rijksfinanciering of via een doorverwijzende school voor voortgezet onderwijs.

Tegemoetkoming studiekosten
Afhankelijk van het te volgen aantal uren onderwijs, leeftijd en omstandigheden kunnen leerlingen in aanmerking komen voor:

  • Tegemoetkoming scholieren
  • Tegemoetkoming deeltijders/voltijders
  • Kinderbijslag (voor ouders van leerlingen onder de 18 jaar)

Voor meer informatie bel DUO op (050) 599 77 55, of kijk op www.duo.nl.

Nieuw: vergoeding reiskosten Openbaar Vervoer
Bij een OV-reisafstand van 10 kilometer of meer kunnen de OV-reiskosten maandelijks bij de school worden gedeclareerd.

Start
Alle opleidingen starten direct na de zomervakantie. Bij de avondopleidingen is instroom later in het schooljaar in overleg mogelijk.

Algemene informatie
Bel of mail naar Gert Jan Pullen, voorlichter, (038) 850 39 19 of gpullen@deltion.nl. Voor een persoonlijk gesprek kun je ook terecht bij de coördinator TL, Evert de Jong, op evertjong@deltion.nl.

Het Sprintlyceum (vavo) heeft veel te bieden als je:

een diploma op een hoger niveau wilt halen
een extra of nieuwe kans nodig hebt
ooit het verkeerde profiel hebt gekozen
de vakken met een onvoldoende wilt overdoen

De opleiding & studenten in beeld

Veelgestelde vragen

Contact Sprint Lyceum