Vwo (vavo)

Wil jij versneld je vwo-diploma halen? Bij het Deltion Sprint Lyceum (Vavo) haal jij je diploma of certificaten in één of twee jaar! Zo heb jij straks de nodige papieren voor een vervolgopleiding. Kies voor dag- of avondonderwijs; ook een combinatie van beide is mogelijk.

Kies voor de leerroute die bij jou past:

  • Eénjarige dag-vwo

In één jaar een vwo-diploma halen is niet gemakkelijk. Het betekent een jaar intensief werken! De stof van de laatste twee leerjaren (en soms wel drie jaar) wordt namelijk in één jaar behandeld. Het programma is examengericht. Bij alle vakken werk je aan studieopdrachten die je voorbereiden op de toetsen. De school heeft een studiehuis met studieplekken, waar je kunt studeren. Je kunt de studie over meerdere jaren spreiden als je wilt.

  • Avond-vwo

Het avond-vwo biedt alle vakken voor een volledig programma. Studeren per vak is mogelijk. Voor een behaald vak wordt een certificaat uitgereikt. Bij de avond-vwo is het aantal lesuren per vak beperkt. Dit betekent dat je meer moet studeren naast de lesuren (zelfstudie). De opleiding is vooral geschikt voor leerlingen die examenstof al een keer hebben gehad. Per vak wordt een studiewijzer verstrekt.

Profielen
Tijdens de opleiding kies je voor één van onderstaande profielen:


Toelating
Met elke leerling voeren we een individueel intakegesprek, waarbij we kijken wat er mogelijk is. Zo nodig worden één of meer toelatingstoetsen afgenomen.

  • in principe vanaf 18 jaar (voor 1 oktober van het nieuwe schooljaar). Voor minderjarigen vanaf 16 jaar bestaat een uitbestedingsmogelijkheid via het voortgezet onderwijs (met toestemming van de vo-school). 17-jarigen zonder een vo-school kunnen instromen in overleg met de leerplichtambtenaar;
  • in bezit van een havodiploma met het juiste profiel of;
  • het vijfde leerjaar vwo, al dan niet met succes doorlopen, of;
  • in bezit van aantoonbare kennis en ontwikkeling op tenminste havo-niveau.
Kosten
Deelnemers in het vavo kunnen bekostigd worden via Rijksfinanciering of via een doorverwijzende school voor voortgezet onderwijs.

Tegemoetkoming studiekosten
Afhankelijk van het te volgen aantal uren onderwijs, leeftijd en omstandigheden kunnen leerlingen in aanmerking komen voor:
  • Tegemoetkoming scholieren
  • Tegemoetkoming deeltijders/voltijders
  • Kinderbijslag (voor ouders van leerlingen onder de 18 jaar)
Voor meer informatie bel DUO op (050) 599 77 55, of kijk op www.duo.nl.

Nieuw: vergoeding reiskosten Openbaar Vervoer
Bij een OV-reisafstand van 10 kilometer of meer kunnen de OV-reiskosten maandelijks bij de school worden gedeclareerd.

Start
Alle opleidingen starten direct na de zomervakantie. Bij het avond-vwo is instroom later in het schooljaar in overleg mogelijk.

Algemene informatie
Wil je graag meer informatie? Bel Gert Jan Pullen, voorlichter, op (038) 850 3919 of gpullen@deltion.nl. Voor een persoonlijk gesprek kun je ook terecht bij één van de coördinatoren:
De heer O. Westers, coördinator dag-vwo, owesters@deltion.nl
Mevrouw J. van Dijk, coördinator avond-vwo, judithdijk@deltion.nl


Het Sprintlyceum (vavo) heeft veel te bieden als je:

een diploma op een hoger niveau wilt halen
een extra of nieuwe kans nodig hebt
ooit het verkeerde profiel hebt gekozen
de vakken met een onvoldoende wilt overdoen

De opleiding & studenten in beeld

Veelgestelde vragen

Contact Sprint Lyceum