Vwo (vavo)

Wil jij versneld je vwo-diploma halen? Bij het Deltion Sprint Lyceum (Vavo) haal jij je diploma of certificaten in 1 of 2 jaar! Zo heb jij straks de nodige papieren voor een vervolg opleiding. Kies voor dag- of avondonderwijs; ook een combinatie van beiden is mogelijk.

Kies voor de leerroute die bij jou past:

  • Eenjarige dag vwo

In één jaar een vwo-diploma halen is niet gemakkelijk. Het betekent een jaar intensief werken! De stof van de laatste twee leerjaren (en soms wel drie jaar) wordt namelijk in één jaar behandeld. Het programma is examengericht. Bij alle vakken werk je aan studieopdrachten die je voorbereiden op de toetsen. De school heeft een studiehuis met studieplekken, waar je kunt studeren. De studie kan desgewenst over meerdere jaren worden gespreid.

  • Avond vwo

Het avond vwo biedt alle vakken voor een volledig programma. Studeren per vak is mogelijk. Voor een behaald vak wordt een certificaat uitgereikt. Bij de avond vwo is het aantal lesuren per vak beperkt. Dit betekent dat je meer moet studeren naast de lesuren (zelfstudie). De opleiding is vooral geschikt voor leerlingen die examenstof al een keer hebben gehad. Per vak wordt een studiewijzer verstrekt.

Profielen
Tijdens de opleiding kies je voor één van onderstaande profielen:


Toelating
Met elke leerling wordt een individueel intakegesprek gevoerd, waarbij gekeken wordt wat er mogelijk is. Zo nodig worden één of meer toelatingstoetsen afgenomen.

  • in principe vanaf 18 jaar. Voor 16- en 17-jarigen bestaat de mogelijkheid van uitbesteding.
  • in bezit van een havodiploma met het juiste profiel of
  • het vijfde leerjaar vwo, al dan niet met succes doorlopen, of
  • in bezit van aantoonbare kennis en ontwikkeling op tenminste havo-niveau
Kosten
Deelnemers in het VAVO kunnen bekostigd worden via Rijksfinanciering of via een doorverwijzende school voor Voortgezet Onderwijs.

Tegemoetkoming studiekosten
Afhankelijk van het te volgen aantal uren onderwijs, leeftijd en omstandigheden kunnen leerlingen in aanmerking komen voor:
  • Tegemoetkoming scholieren
  • Tegemoetkoming deeltijders/voltijders
  • Kinderbijslag (voor ouders van leerlingen onder de 18 jaar)
Voor meer informatie bel DUO, tel. (050) 599 77 55 of kijk op www.duo.nl

Start
Alle opleidingen starten direct na de zomervakantie. Bij het avond-vwo is instroom later in het schooljaar in overleg mogelijk.

Algemene informatie
Wil je graag meer informatie? Bel dhr. G.J. Pullen, voorlichter, tel. (038) 850 3919 of e-mail: gpullen@deltion.nl. Voor een persoonlijk gesprek kun je ook terecht bij één van de coördinatoren:
De heer O. Westers, coördinator dag-vwo, owesters@deltion.nl
Mevrouw J. van Dijk, coördinator avond-vwo, judithdijk@deltion.nl


Het Sprintlyceum (vavo) heeft veel te bieden als je:

een diploma op een hoger niveau wilt halen
een extra of nieuwe kans nodig hebt
ooit het verkeerde profiel hebt gekozen
de vakken met een onvoldoende wilt overdoen

De opleiding & studenten in beeld

Veelgestelde vragen

Contact Sprint Lyceum