Diversiteit

Het thema diversiteit staat bij Deltion hoog op de agenda. Voor ons gaat het om diversiteit in de breedste zin van het woord. We zijn allemaal verschillend en daarmee uniek. Het verschil maken we echter sámen. Met alle studenten, medewerkers en alle organisaties waar we mee werken. Samen bepalen we hoe we onze onderlinge verschillen accepteren, en hoe we met elkaar omgaan.

We doen aan iedereen de oproep om de verschillen tussen medewerkers en studenten juist niet te beoordelen, maar te waarderen. Er zit méér in ons: onze verschillen maken gezamenlijk Deltion.

Daar hebben we een film over gemaakt. Daarin komen Deltion medewerkers en studenten aan het woord. We gebruiken de film ook in onze lessen loopbaanontwikkeling en -begeleiding (lob) en burgerschap.

GSA-netwerk

De letters GSA staan voor Gender and Sexuality Alliance: een verbond tussen allerlei seksuele oriëntaties, gender identiteiten en gender expressies. Het GSA Deltion bestaat uit studenten die het prettig vinden om bij de GSA te horen. Deze studenten ontmoeten elkaar maandelijks op school.

Meer weten over GSA Deltion? Mail naar gsa@deltion.nl.