Studiegidsen

Begin je aan een studie bij het Deltion College? Dan wil je natuurlijk álles weten over je opleiding. En over de examens die je moet doen om jouw diploma te halen. De studiegids van je opleiding vertelt je alles wat je wilt en moet weten.

In deze gids staat veel informatie. Bijvoorbeeld over je toekomstige beroep, over de kosten van jouw opleiding en over loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB). Zo krijg je een goed beeld van de inhoud, opbouw en planning van jouw opleiding. Kijk op studiegidsen.deltion.nl bij jouw opleiding en het jaar waarin je start. En download dan je studiegids.

Algemene Informatiegids

Er is ook een Algemene Informatiegids. Daarin vind je informatie over het Deltion College. Denk aan praktische zaken zoals je rooster en begeleiding tijdens je opleiding. Ook lees je welke regels Deltion heeft en wat je kunt doen bij een probleem. Natuurlijk vertellen we ook hoe je de weg vindt op de Deltioncampus. Bekijk de Algemene Informatiegids van het schooljaar 2023-2024.

Tip: blader je Studiegids en de Algemene Informatiegids door voordat je begint met je opleiding. Ook jouw loopbaanontwikkelbegeleider (LOB) neemt beide gidsen samen met je door, in je eerste jaar. Zo ben je straks goed voorbereid. Heb je meer vragen? Kijk dan na je aanmelding ook op het studentenportaal.

Privacyreglement studenten

Als je een opleiding wilt volgen aan Deltion, zijn we verplicht om (persoons)gegevens aan je te vragen. Die werken we tijdens je opleiding soms bij, en zien we soms in. We gaan zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om. We houden ons daarbij aan de wet, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wil je weten hoe Deltion met jouw gegevens omgaat? In het privacyreglement voor studenten lees je er alles over.

Studentenstatuut

Als student heb je bepaalde rechten, maar ook plichten. In het Studentenstatuut van Deltion lees je de regels, rechten en plichten van je opleiding bij Deltion. Bijvoorbeeld over toelating, de bescherming van je privacy en veiligheid op school. Benieuwd wat je er verder nog in leest? Download dan het Studentenstatuut van Deltion.