Disclaimer

Het Deltion College besteedt grote zorg en aandacht aan de samenstelling van deze website, maar geeft geen garanties voor nauwkeurigheid en volledigheid. Het Deltion College aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten die op deze website voorkomen. Ook voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links (verwijzingen) naar websites van derden aanvaardt het Deltion College geen aansprakelijkheid. Links die in enige mate onrechtmatig of onwettig (kunnen) zijn, worden op verzoek van belanghebbende onmiddellijk verwijderd.

Rechten

Het Deltion College behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website op elk gewenst moment naar eigen inzicht te veranderen. Aan de gegevens op de website van het Deltion College kunnen geen rechten worden ontleend. Het is mogelijk dat de op deze website genoemde namen van producten, handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de respectievelijke ondernemingen zijn.

Copyright

Alle op deze website aangeboden informatie (tekst, illustraties, productnamen, logo’s etc) is eigendom van het Deltion College of van de respectievelijke eigenaren. De inhoud ervan mag niet worden (her)gebruikt, in originele of gewijzigde vorm, zonder schriftelijke toestemming van het Deltion College. Wanneer u meer informatie wenst over het gebruik van informatie en/of het verkrijgen van toestemming voor publicatie, neem dan contact op met: Deltion College, dienst Marketing & Communicatie.