Disclaimer

De informatie verzonden in dit bericht (inclusief de bijlagen) kan vertrouwelijk zijn. Indien dit e-mailbericht niet aan u is gericht, verzoekt het Deltion College u het e-mailbericht te retourneren aan de afzender en het ontvangen bericht te verwijderen. Het Deltion College staat door de elektronische verzending van dit bericht niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

This message (including any attachments) may be privileged or confidential. If you have received it by mistake, please notify the sender by return e-mail and delete this message. In view of the electronic nature of this communication, Deltion College is neither liable for the proper and complete transmission of the information contained therein nor for any delay in its receipt.

Aansprakelijkheid

Het Deltion College besteedt grote zorg en aandacht aan de samenstelling van deze website, maar geeft geen garanties voor nauwkeurigheid en volledigheid. Het Deltion College aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten die op deze website voorkomen. Ook voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links (verwijzingen) naar websites van derden aanvaardt het Deltion College geen aansprakelijkheid. Links die in enige mate onrechtmatig of onwettig (kunnen) zijn worden op verzoek van belanghebbende onmiddellijk verwijderd.

Rechten

Het Deltion College behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website op elk gewenst moment naar eigen inzicht te veranderen. Aan de gegevens op de website van het Deltion College kunnen geen rechten worden ontleend. Het is mogelijk dat de op deze website genoemde namen van producten, handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de respectievelijke ondernemingen zijn.

Copyright

Alle op deze website aangeboden informatie (tekst, illustraties, productnamen, logo’s etc) is eigendom van het Deltion College of van de respectievelijke eigenaren. De inhoud ervan mag niet worden (her)gebruikt, in originele of gewijzigde vorm, zonder schriftelijke toestemming van het Deltion College. Wanneer u meer informatie wenst over het gebruik van informatie en/of het verkrijgen van toestemming voor publicatie, neem dan contact op met: Deltion College, dienst Marketing & Communicatie.