Vavo-onderwijs bij het Sprint Lyceum

Het Deltion College biedt versnelde opleidingen vmbo-tl, havo en vwo onder de naam Sprint Lyceum (dag- en avondonderwijs). Het Sprint Lyceum valt wettelijk onder het VAVO (Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs). Het Sprint Lyceum bevindt zich op een eigen locatie aan de Bagijnesingel 6 in Zwolle.Het Deltion Sprint Lyceum heeft veel te bieden als je bijvoorbeeld:
 • een diploma op een hoger niveau wilt halen;
 • bent gezakt en alleen de onvoldoende vakken wilt overdoen;
 • een extra of nieuwe kans nodig hebt;
 • ooit het verkeerde profiel hebt gekozen;
 • vastgelopen bent in het mbo;
 • een koppeling zoekt met het hbo of wo;
 • je niet meer thuis voelt in het jeugdonderwijs;
 • een vertraging in je schoolcarrière wilt inhalen;
 • hogerop wilt komen in je werk;
 • een (deel)diploma nodig hebt voor een vervolgopleiding;
 • door ziekte of problemen een vertraging hebt opgelopen.

Het onderwijsaanbod bestaat uit één- en tweejarige trajecten (vwo alleen eenjarig). De lessen kunnen zowel overdag als ’s avonds worden gevolgd, met vakspecifieke studievaardigheidstraining en begeleiding van betrokken leraren. Deelnemers in het VAVO kunnen bekostigd worden via Rijksfinanciering (vanaf 18 jaar) of via een doorverwijzende school voor Voortgezet Onderwijs (vanaf 16 jaar).

Klik hier voor het uitbestedingsformulier.

Kleinschalig, persoonlijk en vertrouwd

De lessen worden verzorgd door bevoegde en ervaren leraren. Duidelijke huiswerkopdrachten, examengerichte studievaardigheidstraining en een volwassen benadering zorgen voor een effectieve leeromgeving die de kans op succes vergroot. Het Deltion Sprint Lyceum biedt kleinschalig onderwijs van hoge kwaliteit in een veilige omgeving. Faalangst – reductie training, maatschappelijk werk en orthopedagogische begeleiding zijn beschikbaar.

Kijk hier wat VAVO-onderwijs jou kan bieden!