Havo (vavo)

Wil jij in één of twee jaar je havodiploma halen? Meld je dan aan voor de opleiding havo (vavo) bij het Deltion Sprint Lyceum! Hiermee behaal je het diploma of de certificaten die je nodig hebt voor een vervolgopleiding. Volg de lessen overdag of kies voor de avondopleiding.

Kies voor de leerroute die bij jou past:

 • Tophavo (eenjarige dag havo)

In één jaar een havodiploma halen is niet gemakkelijk. Het betekent een jaar keihard werken! De stof van de laatste twee leerjaren wordt namelijk in één jaar behandeld. Het programma is examengericht. Bij alle vakken werk je aan studieopdrachten die je voorbereiden op de toetsen. De school heeft een studiehuis met studieplekken, waar je kunt studeren. De studie kan desgewenst over meer jaren worden gespreid.

 • Havo Schakel (tweejarige dag havo)

Deze dagopleiding biedt je de mogelijkheid om in twee jaar het havodiploma te halen. Je gaat dan overdag naar school. Als in het eerste jaar blijkt dat je toch beter past in het mbo, dan kun je de overstap maken naar een mbo-opleiding binnen Deltion. Tijdens de opleiding ga je op excursie naar het buitenland.

 • Avond Havo (één- of tweejarig)

Op de Avond Havo volg je het volledige programma of kies je voor een aantal vakken, waar je een certificaat voor haalt. Op de avond is het aantal lesuren per vak beperkt. Dit betekent dat je zelfstandig moet kunnen studeren. Per vak wordt een studiewijzer verstrekt.

Profielen
Tijdens de opleiding kies je voor één van onderstaande profielen:


Toelating
Voor alle opleidingen geldt: met elke leerling wordt een individueel intakegesprek gevoerd, waarbij gekeken wordt wat er mogelijk is. Zo nodig worden één of meer toelatingstoetsen afgenomen.

 • éénjarige Top/Avond Havo
  • in principe vanaf 18 jaar. Voor 16- en 17-jarigen bestaat de mogelijkheid van uitbesteding
  • het vierde leerjaar havo al dan niet met succes afgerond
  • enkele jaren op mbo-niveau
 • tweejarige Schakel/Avond Havo
  • in principe vanaf 18 jaar. Voor 16- en 17-jarigen bestaat de mogelijkheid van uitbesteding
  • diploma vmbo-tl, een aantal jaren havo of een vergelijkbare vooropleiding (bijv. mbo)
Kosten
Deelnemers in het VAVO kunnen bekostigd worden via Rijksfinanciering of via een doorverwijzende school voor Voortgezet Onderwijs.

Tegemoetkoming studiekosten
Afhankelijk van het te volgen aantal uren onderwijs, leeftijd en omstandigheden kunnen leerlingen in aanmerking komen voor:
 • Tegemoetkoming scholieren
 • Tegemoetkoming deeltijders/voltijders
 • Kinderbijslag (voor ouders van leerlingen onder de 18 jaar)
Voor meer informatie bel DUO, tel. (050) 599 77 55 of kijk op www.duo.nl

Start
Alle opleidingen starten direct na de zomervakantie. Bij de Avond Havo is instroom later in het schooljaar in overleg mogelijk.

Algemene informatie
Wil je graag meer informatie? Bel of mail de heer G.J. Pullen, voorlichter, tel. (038) 850 3919, e-mail: gpullen@deltion.nl

Het Sprintlyceum (vavo) heeft veel te bieden als je:

een diploma op een hoger niveau wilt halen
een extra of nieuwe kans nodig hebt
ooit het verkeerde profiel hebt gekozen
de vakken met een onvoldoende wilt overdoen

De opleiding & studenten in beeld

Veelgestelde vragen

Contact Sprint Lyceum