Deltion JongerenTeam

Deltion JongerenTeam: voor professionele en persoonlijke begeleiding van studenten die extra hulp nodig hebben.

Zit het tegen, en heeft dat invloed op je studie? Bijvoorbeeld door persoonlijke problemen thuis of op je werk, verslaving, of langdurige ziekte? Dan kun je soms extra ondersteuning gebruiken van professionele hulpverleners, zoals het Deltion JongerenTeam (DJT). Dat helpt jou ‘lekkerder in je vel zitten’. Zodat jij je weer kunt richten op je studie.

Over het DJT

Het Deltion JongerenTeam is het sociaal wijkteam van Deltion. Het geeft studenten snel de hulp die ze nodig hebben. Samen met de student kijkt het DJT wat nodig is om verder te kunnen. Het team zorgt voor de juiste ondersteuning, of geeft deze zelf. Als je al hulp kreeg van buiten Deltion, kan het DJT met deze hulpverleners samenwerken.

Samenwerking
Het DJT is een samenwerking van Deltion, de gemeente Zwolle en de Zwolse hulpverleningspartners: Sociaal Wijkteam Zwolle, De Kern schoolmaatschappelijk werk, GGZ/Dimence, GGD, MEE IJsseloevers, Tactus Verslavingszorg, Travers jongerenwerk, TRIAS en leerplicht/RMC.

Contact
Wil je iemand spreken van het DJT? Of heb je vragen over het DJT? Mail dan met jongerenteam@deltion.nl.