Deltion JongerenTeam

Deltion JongerenTeam: sociaal wijkteam binnen de schoolmuren

Hoog schoolverzuim, plotselinge gedragsveranderingen, verslavingsproblematiek, overvraging van studenten. Er zijn vele redenen waarom een student wordt aangemeld bij het Deltion JongerenTeam (DJT). Eigenlijk is DJT een sociaal wijkteam binnen de muren van Deltion. Het doel? Het ondersteunen van studenten met een hulpvraag, zodat zij succesvol hun opleiding kunnen voortzetten en afronden. Persoonlijk contact, snel schakelen en een bundeling van expertise binnen handbereik zijn daarbij belangrijke succesfactoren.

Wat doet het DJT?
Het DJT begeleidt en ondersteunt studenten, leraren en studieloopbaanbegeleiders van het Deltion College. De werkwijze van het team is erop gericht hulpvragen van studenten sneller, beter en in samenwerking met het onderwijs op te pakken. Het gaat vooral om hulpvragen op het gebied van de geestelijke gezondheid, huiselijke relaties, stage of werk.

Multidisciplinair team
In het DJT werken professionals uit welzijn, maatschappelijk werk, het sociaal wijkteam Zwolle, jeugdzorg en -ggz, leerplicht, GGD en verslavingszorg samen met het onderwijs en het Studenten SuccesCentrum (tweedelijnbegeleiding binnen de school). Het DJT stemt ook af de zorgstructuur van de woongemeente van de student over de (gezins)aanpak. Daarmee wordt voorkomen dat de studenten met een (complexe) zorgvraag voortijdig de school verlaten. De verwachting is ook dat daardoor minder hoeft te worden doorverwezen naar zwaardere vormen van hulp. 

Samenwerkingspartners
De naam Deltion JongerenTeam doet wellicht suggereren dat het Deltion College het alleen doet, maar dat is zeker niet het geval. Het DJT is in samenwerking met de gemeente Zwolle van start gegaan op de niveau 1 en 2 opleidingen. Uitbreiding van het DJT naar niveau 3 en 4 wordt in fases ingevoerd van 2020 t/m 2022. Het zorgteam is een samenwerking tussen de gemeente Zwolle en de Zwolse hulpverleningspartners: Sociaal Wijkteam Zwolle, De Kern schoolmaatschappelijk werk, GGZ/Dimence, GGD, MEE IJsseloevers, Tactus Verslavingszorg, Travers jongerenwerk, TRIAS en leerplicht/RMC.

Contact
Wil je graag in contact komen met iemand van het DJT? Dat kan door een e-mail te sturen naar de projectleider Corina van Eenennaam of de coordinator Hanneke van Kooten van het DJT. Voor een inhoudelijke vraag of een aanmelding van een student kun je een mail sturen naar jongerenteam@deltion.nl.