Missie en visie

Bij Deltion staat de ontwikkeling van studenten centraal. Onze betekenis voor hun toekomstdromen en hun bijdrage aan de samenleving geven Deltion bestaansrecht. Wij geloven dat iedere jongere en volwassene die bij Deltion studeert of een cursus volgt, recht heeft op goed onderwijs en een goede aansluiting op de arbeidsmarkt.

Als betrouwbare en transparante regionale opleider bouwen wij vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid mee aan hun toekomst. Aan de toekomst van studenten, maar ook aan die van medewerkers, organisaties en van de maatschappij. Alles wat wij doen, staat daarom in het perspectief van later. Van ambities. Van trends en ontwikkelingen in de samenleving, op de markt, in het vak. Samen met de maatschappij, de overheid en het bedrijfsleven bereiden we mensen en organisaties voor op de steeds veranderende arbeidsmarkt.

Hier staan we voor
Deltion daagt studenten uit om hun talenten en capaciteiten te ontdekken en zich optimaal te ontwikkelen, zowel op persoonlijk vlak als in hun vakmanschap. Dat doen we door aantrekkelijk, toekomstbestendig en kwalitatief hoogwaardig mbo-onderwijs te verzorgen voor jongeren die zich voorbereiden op een plek op de arbeidsmarkt, voor professionals die zich willen verdiepen of verbreden in hun vakmanschap en voor hen die hun positie op de arbeidsmarkt willen veranderen. Door studenten, medewerkers en partners een omgeving te bieden waarin ze het beste van zichzelf kunnen geven, leveren wij een bijdrage aan de groei en ontwikkeling van mensen en organisaties. Een leven lang.

Wij willen het belangrijkste regionale opleidingscentrum zijn. Hier vinden werkgevers hun toekomstige vakmensen en laten zij hun huidige werknemers bij- of omscholen. Studenten komen graag bij ons studeren, regionale partijen willen met ons samenwerken en talent wil bij ons komen werken. We sluiten niemand uit, iedereen mag meedoen.
We willen niet alléén goed onderwijs blijven aanbieden. We willen ook aansluiten bij de arbeidsmarkt en maatschappij. Daarom zijn we altijd in gesprek met werkgevers, studenten en onderwijsprofessionals. We dagen onszelf uit en proberen regelmatig nieuwe vormen van onderwijs uit.

Ons plan van aanpak
Genoeg mooie plannen, maar hoe bereiken we onze doelen? Hiervoor houden we aan vier zaken vast.

  1. De manier waarop onze studenten zich willen ontwikkelen, staat voorop bij het vormen van ons onderwijs en de organisatie.
  2. Wij leiden vakmensen op in nauwe samenspraak met de praktijk. Zo weten we altijd waar de arbeidsmarkt écht op zit te wachten.
  3. Het Deltion College is meer dan een school. Het is een open gemeenschap waar studenten, medewerkers en partners uit de regio zich thuis voelen.
  4. Kwaliteit staat voorop. Niet alleen de kwaliteit van ons onderwijs, maar ook de kwaliteit van onze medewerkers, de verbinding met de regio en aansluiting op de arbeidsmarkt.

Meer informatie over onze missie en visie lees je in onze DNA-flyer.

Veelgestelde vragen

Contact Studenten SuccesCentrum