Bestuur en directie

Het bestuur van Deltion bestaat uit twee delen. Het College van Bestuur en Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht controleert het college. Er zijn zeven directeuren die het college aansturen. En er zijn nog directeuren voor verschillende stafdiensten.

College van Bestuur

De heer ing. W. (Bert) Beun
Voorzitter bestuur Deltion College
Voorzitter bestuur Stichting Deltion Business
Andere functies:
 • Voorzitter RvC Rabo IJsselDelta  | per 2020
 • Bestuurslid Coöperatie MBO | 2019 – heden 
  coöperatieve vereniging voor diverse applicaties in mbo zoals VA en CA
 • Lid RvC Rabo IJsselDelta | 2018 – heden
 • Bestuurslid Kennisnet te Zoetermeer | 2018 – heden 
  samenwerking geïnitieerd door ministerie van OCW, voor po, vo en mbo op terrein van automatisering, zie www.kennisnet.nl 
 • Voorzitter saMBO-ICT te Woerden | 2018 – heden 
  Samenwerkingsverband MBO’s inzake automatisering/digitalisering/informatisering, zie www.sambo-ict.nl  
 • Ambassadeur Ellla | 2017 – heden 
  Adviseur en promotor Ellla, ‘een leven lang leren academie’
 • Voorzitter Paars Partnerschap | 2016 – heden 
  Samenwerking 7 mbo’s en Defensie voor initieel en post-initieel opleiden
 • Bestuurslid Skills Netherlands te Waddinxveen | 2015 – heden
  Organisatie beroepenwedstrijden vmbo/mbo regionaal/landelijk/ internationaal, zie www.worldskillsnetherlands.nl 
   
Mevrouw drs. T. (Thea) Koster
Lid bestuur Deltion College
Voorzitter bestuur Stichting Deltion Beheer
Lid bestuur Stichting Deltion Business
Andere functies:
 • Voorzitter TechniekPact

 

Raad van Toezicht

De heer drs. R.A. (Roland) Kip (voorzitter RvT)
Algemeen directeur, Stichting IZZ
Andere functies:
 • Voorzitter Raad van Toezicht Deltion College
 • Lid bestuur (penningmeester) Proeftuin Zwaagdijk
 • Lid auditcommissie SBB Zoetermeer

De heer N.L.J.J. (Nic) Dusink
Gemeentesecretaris, Gemeente Westerveld
Ander functies:
 • Lid Raad van Toezicht Deltion College

De heer drs. G. (Gerrit) Wielink
Directievoorzitter, Habovo Groep
Andere functies:
 • Lid Raad van Toezicht Deltion College
 • Eigenaar Wielink Interim & Advies 25/7

Mevrouw drs. U.I.C. (Ulrike) Wild
Director educational innovation / Programme director flexibilization, Wageningen University & Research
Andere functies:
 • Lid Raad van Toezicht Deltion College
 • Aanvoerder van de zone Flexibilisering  van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT

De heer A.W. (Andries) van Daalen
Voormalig programmadirecteur, RFS Holland Holding B.V.
Andere functies:
 • Lid Raad van Toezicht Deltion College
 • Voorzitter Koninklijk Warmbloed Paardenstamboek Nederland (KWPN)
 • Voorzitter Stichting ZwolleFonds
 • Lid Raad van Arbitrage Marketing Oost

Mevrouw drs. M. (Marlijn) Lenselink
Bestuurder, Hartekamp Groep
Andere functies:
 • Lid Raad van Toezicht Deltion College
 • Lid bestuur Stichting Andere Handen
 • Lid bestuur Florence Nightingale Instituut (FNI)
 • Lid Raad van Arbitrage Vebego International

Mevrouw mr. M. (Marjolein) ten Hoonte
Directeur arbeidsmarktontwikkelingen en MVO, Randstad Groep Nederland
Andere functies:
 • Lid Raad van Toezicht Deltion College
 • Lid Raad van Toezicht CINOP Advies
 • Lid Raad van Toezicht Verwey-Jonker Instituut

Mevrouw A. (Aukje) Reinders-van der Galiën
Voorzitter Raad van Bestuur, Caloriet
Andere functies:
 • Lid Raad van Toezicht Deltion College (per 1 januari 2022)
 • Lid Raad van Toezicht ZINN
 • Lid Raad van Toezicht Zorggroep Drenthe

Dhr. J. (Jonathan) Schagen
Directeur Schagen Groep
Andere functies:
 • Lid Raad van Toezicht Deltion College (per 1 januari 2022)
 • Lid Raad van Toezicht Kennispoort Regio Zwolle
 • Lid bestuur Ronald McDonald Huis Zwolle
 • Lid Raad van Commissarissen AGAR Holding B.V.

Veelgestelde vragen

We helpen je graag verder!