Bestuur en directie

Het bestuur van Deltion bestaat uit twee delen. Het College van Bestuur en Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht controleert het college. Er zijn zeven directeuren die het college aansturen. En er zijn nog directeuren voor verschillende stafdiensten.

College van Bestuur

De heer ing. W. (Bert) Beun
Voorzitter bestuur Deltion College & Voorzitter bestuur Stichting Deltion Business
Andere functies
 • Lid Economic Board Regio Zwolle
 • Voorzitter Stichting Kwaliteitsnetwerk mbo
 • Lid algemeen bestuur Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
 • Voorzitter bestuur HHC-Hardenberg
 • Lid algemeen bestuur CDA Overijssel
 • Voorzitter CDA afdeling Hardenberg
 • Lid bestuur Ondernemershuis Hardenberg
 • Lid bestuur Skills Netherlands
 • Voorzitter bestuur saMBO-ICT
 • Lid Raad van Toezicht Kennisnet
Mevrouw drs. T. (Thea) Koster
Lid bestuur Deltion College, Voorzitter bestuur Stichting Deltion Beheer en Lid bestuur Stichting Deltion Business
Andere functies
 • Voorzitter TechniekPact

 

Raad van Toezicht

Mevrouw A. (Anneke) Haarsma
Consultancy op gebied van (Jeugd)Zorg, Onderwijs en Welzijn
Andere functies
 • Voorzitter Raad van Toezicht Deltion College
 • Lid Raad van Toezicht van Bureau Jeugdbescherming Overijssel
 • Voorzitter van de Maatschappij van Weldadigheid te Frederiksoord
De heer drs. C (Kees) Meijer
Directeur Orkest van het Oosten
Andere functies
 • Vicevoorzitter Raad van Toezicht Deltion College
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Woningcorporatie Mooiland
 • Lid Raad van Toezicht museum De Funcatie
 • Lid bestuur Bevrijdingsfestival Overijssel
De heer drs. J.R. (Joan Roelof) Janssens
Rector Cansius College Nijmegen
Andere functies
 • Lid Raad van Toezicht Deltion College
 • Lid landelijk Platform Raden van Toezicht mbo-instellingen
De heer A.W. (Andries) van Daalen
Voormalig Programma directeur - RFS Holland Holding BV
Andere functies
 • Lid Raad van Toezicht Deltion College
 • Voorzitter Koninklijk Warmbloed Paardenstamboek Nederland (KWPN)
 • Voorzitter Stichting ZwolleFonds
 • Lid Raad van Arbitrage Marketing Oost
Mevrouw drs. M. (Marlijn) Lenselink
Directeur Pluryn
Andere functies
 • Lid Raad van Toezicht Deltion College
 • Lid bestuur Stichting Andere Handen
 • Lid bestuur Florence Nightingale Instituut (FNI)
 • Lid Raad van Arbitrage Vebego International
De heer Prof. Dr. M.J.M. (Marc) Vermeulen
Hoogleraar strategie voor non-profit organisaties TIAS en Tilburg University
Andere functies
 • Lid Raad van Toezicht Deltion College
 • Vice Voorzitter Raad van Commissarissen ZAYAZ
 • Voorzitter bestuur Zuidelijk Rekenkamer
 • Lid van de Commissie Macrodoelmatigheid mbo
De heer N.L.J.J. (Nic) Dusink
Gemeentesecretaris en algemeen directeur gemeente Westerveld
Andere functies
 • Lid Raad van Toezicht Deltion College
 • Voorzitter Raad van Toezicht van Mijn Plein

Veelgestelde vragen

We helpen je graag verder!