Meelopen op de campus van Deltion? Meld je aan!

Bestuur en directie

Het bestuur van Deltion bestaat uit twee delen. Het College van Bestuur en Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht controleert het college. Er zijn zeven directeuren die het college aansturen. En er zijn nog directeuren voor verschillende stafdiensten.

College van Bestuur

De heer ing. W. (Bert) Beun
Voorzitter bestuur Deltion College & Voorzitter bestuur Stichting Deltion Business
Andere functies:
 • Voorzitter RvC Rabo IJsselDelta  | per 2020
 • Bestuurslid coöperatie MBO | 2019 – heden 
  coöperatieve vereniging voor diverse applicaties in mbo zoals VA en CA
 • Lid RvC Rabo IJsselDelta | 2018 – heden
 • Bestuurslid Kennisnet te Zoetermeer | 2018 – heden 
  samenwerking geïnitieerd door OCW van po, vo en mbo op terrein automatisering, zie www.kennisnet.nl 
 • Voorzitter saMBO-ICT te Woerden | 2018 – heden 
  Samenwerkingsverband MBO’s inzake automatisering/digitalisering/informatisering, zie www.sambo-ict.nl  
 • Ambassadeur Ellla | 2017 – heden 
  Adviseur en promotor Ellla, ‘een leven lang leren academie’
 • Voorzitter Paars Partnerschap | 2016 – heden 
  Samenwerking 7 mbo’s en Defensie voor initieel en post-initieel opleiden
 • Bestuurslid Skills Netherlands te Waddinxveen | 2015 – heden
  Organisatie beroepenwedstrijden vmbo/mbo regionaal/landelijk/ internationaal, zie www.worldskillsnetherlands.nl 
   
Mevrouw drs. T. (Thea) Koster
Lid bestuur Deltion College, Voorzitter bestuur Stichting Deltion Beheer en Lid bestuur Stichting Deltion Business
Andere functies:
 • Voorzitter TechniekPact

 

Raad van Toezicht

De heer drs. R.A. (Roland) Kip (voorzitter RvT)
Algemeen directeur Stichting IZZ
Andere functies
 • Lid Raad van Toezicht Deltion College (vanaf 1 oktober 2019)
 • Lid bestuur (penningmeester) van Proeftuin Zwaagdijk
 • Lid auditcommissie van SBB Zoetermeer

De heer N.L.J.J. (Nic) Dusink
Gemeentesecretaris Gemeente Westerveld

De heer drs. G. (Gerrit) Wielink
Directievoorzitter Habovo Groep
Eigenaar Wielink Interim & Advies 25/7

Mevrouw drs. U.I.C. (Ulrike) Wild
Wageningen University & Research
Director educational innovation / Programme Director Flexibilization
Andere functies
 • Aanvoerder van de zone Flexibilisering  van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT

De heer drs. J.R. (Joan Roelof) Janssens
Rector Cansius College Nijmegen
Andere functies
 • Lid Raad van Toezicht Deltion College
 • Lid landelijk Platform Raden van Toezicht mbo-instellingen

De heer A.W. (Andries) van Daalen
Voormalig Programma directeur - RFS Holland Holding BV
Andere functies
 • Lid Raad van Toezicht Deltion College
 • Voorzitter Koninklijk Warmbloed Paardenstamboek Nederland (KWPN)
 • Voorzitter Stichting ZwolleFonds
 • Lid Raad van Arbitrage Marketing Oost

Mevrouw drs. M. (Marlijn) Lenselink
Bestuurder Hartekamp Groep
Andere functies
 • Lid Raad van Toezicht Deltion College
 • Lid bestuur Stichting Andere Handen
 • Lid bestuur Florence Nightingale Instituut (FNI)
 • Lid Raad van Arbitrage Vebego International

Veelgestelde vragen

We helpen je graag verder!