Referentschool

Deltion is een referentschool. Deltion mag dus referent zijn voor buitenlandse studenten. Daarmee kun je als buitenlands student in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning studie. Op deze pagina leggen we je uit aan welke voorwaarden je moet voldoen, en welke gegevens Deltion van je nodig heeft.

Niet elke buitenlandse student heeft een verblijfsvergunning nodig. Voor studenten uit de EU/EER gelden bijvoorbeeld andere regels. Wil je een opleiding bij het Deltion volgen, waarbij Deltion referentschool is? Dan moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Je hebt voldoende vooropleiding.
 • Je voldoet aan de toelatingseisen van de opleiding die je op Deltion wilt doen.
 • Je voldoet aan minstens twee van de drie volgende voorwaarden:
  • je komt uit Suriname, Indonesië of Zuid-Afrika en hebt die nationaliteit;
  • je spreekt voldoende Nederlands om de opleiding te volgen en af te maken;
  • je hebt familie die rechtmatig in Nederland verblijft.
 • Je zorgt voor een verklaring waarin staat dat je opleiding bij Deltion een positieve bijdrage levert aan de ontwikkeling van het land waar je vandaan komt.
 • Je hebt een geldig paspoort. Dat moet in elk geval geldig zijn tot zes maanden na afgifte van de Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV). Deltion heeft een kopie van je paspoort nodig inclusief alle gestempelde bladzijden.
 • Je mag alleen een mbo-opleiding volgen in Nederland, als je die niet kunt volgen in het land waar je vandaan komt. Deltion onderzoekt dit voor je.
 • Je bent MVV-plichtig. Je bent dus nog in het buitenland tijdens je aanvraag. En je moet vanwege je nationaliteit een Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV) hebben.
 • Je vult vóór je aanvraag een antecedentenverklaring in. Die onderteken je ook.
 • Je moet na aankomst in Nederland binnen drie maanden een tbc-onderzoek ondergaan. En je moet meewerken aan een eventuele tbc-behandeling.
 • Om in Nederland te verblijven voor je studie, moet je aantonen dat je voldoende geld hebt voor je studie en levensonderhoud. Het normbedrag voor 2023 is € 786,59 per maand. Dat bedrag is exclusief lesgeld (1.239 euro per jaar in 2022) en leges. Je moet vooraf aantonen dat je genoeg geld hebt voor minimaal 12 maanden studie in Nederland. Duurt je studie méér dan een jaar? Dan wordt dit elk jaar opnieuw gecontroleerd. LET OP: studenten die onder de regeling voor referentscholen vallen, krijgen géén studiefinanciering, OV-kaart of andere tegemoetkoming in hun studiekosten!
 • Als iemand anders je studie in Nederland betaalt, moet deze persoon het normbedrag voor jou én het eigen algemene normbedrag hebben.

Aanvraag indienen
Denk je dat Deltion kan optreden als jouw referent voor je verblijfsvergunning? Geef je dan op met dit formulier. Daarin staan ook de gegevens die je moet aanleveren bij Deltion. Heb je vragen? Mail met Karin van Wijnen, adviseur kwaliteitszorg van Deltion, op kwijnen@deltion.nl.

Veelgestelde vragen

Contact Studenten SuccesCentrum