Baanbrekend: onderwijs van de toekomst

Deltion is een organisatie waar leren, een leven lang, centraal staat. Samen met studenten, medewerkers en het werkveld verkennen wij continu de mogelijkheden om ons onderwijs te verbeteren. Voor nu, maar ook voor de langere termijn.
Het traject Baanbrekend ondersteunt onze medewerkers in het denken over de toekomst van ons onderwijs. ​​​​​​​Wij geloven dat we moeten investeren in denkers, dromers en doeners om heel Deltion te inspireren met hun toekomstscenario’s.

Baanbrekend wil toekomstscenario’s verbeelden. En vanuit deze scenario’s het experiment aangaan. De lessen die we daaruit leren, zijn inspiratie voor ons onderwijs van vandaag en morgen. Deelnemers aan Baanbrekend komen uit alle lagen van onze organisatie. Zij zijn de Baanbrekers.

Baanbrekend gaat over de periode 2023-2032. En dus over een toekomst waarvan niemand weet hoe die eruit ziet. Baanbrekers hebben de ruimte om deze onzichtbare toekomst een beetje zichtbaarder te maken. De Baanbrekers onderzoeken deze toekomst vanuit diverse perspectieven en invalshoeken. Zij delen hun inzichten en ontwikkelingen met de hele Deltion-organisatie. Tijdens onze creatieve sessies is ruimte voor dialoog, brainstormen, projecten uitdenken, onderzoek, experiment en vormgeven.

Uitgangspunten van Baanbrekend:

  • We nodigen uit tot creativiteit en dwarsdenken.
  • We experimenteren vanuit vertrouwen en niet-weten.
  • We delen eigenaarschap en verantwoordelijkheid.
  • We leren door te reflecteren en door het delen van ons proces.
  • We maken de toekomst door het sámen te doen.


Wil je meer informatie? Mail naar baanbrekend@deltion.nl.