Klachtenloket

We willen graag dat alles op Deltion goed gaat. Toch gebeuren er soms dingen waar je niet tevreden mee bent. Bespreek dit eerst met iemand van je opleiding (loopbaanontwikkelbegeleider / docent) of met het SSC. Kom je er dan samen niet uit, dan kun je je wenden bij de opleidingsmanager van je opleiding. Heeft dat niet het gewenste resultaat dan kun je terecht bij het klachtenloket van Deltion.

Het klachtenloket zorgt voor de juiste vastlegging van jouw klacht, bezwaar of beroep. En stuurt die door naar de juiste personen of commissie binnen Deltion. Soms is dat de opleidingsmanager van je opleiding. Afhankelijk van het soort klacht kan dat ook de Geschillenadviescommissie, het College van Beroep voor de Examens, of de Klachtencommissie Studenten zijn.

In het Reglement Rechtsbescherming Studenten staan de regels hoe we omgaan met je klacht.

Wil je een bezwaar, beroep of klacht indienen? Gebruik dan bij voorkeur het digitale klachtenformulier. Op dit formulier staat precies aangegeven welke gegevens en informatie je moet geven. Het klachtenloket zorgt na het indienen van je klacht dat je bij de juiste commissie terechtkomt.

Meer informatie over

Veelgestelde vragen

Contact Studenten SuccesCentrum