Tom

Tom was opgeleid tot accountmanager, maar klom op naar een leidinggevende functie. Logisch dat hij behoefte kreeg aan wat meer bagage. Samen met enkele collega’s en met mensen van twee andere bedrijven volgt hij nu een maatwerkontwikkelprogramma Bedrijfskunde mbo+.

Nadat Tom zijn diploma Junior Accountmanager had behaald, kon hij door de recessie niet meteen aan de slag in het beroep waarvoor hij was opgeleid. Tom: ‘Thuiszitten wilde ik niet. Daarom solliciteerde ik bij Moderna op een functie in de productie.’ Hij werd aangenomen en voelde zich meteen thuis in de informele, open sfeer van dit familiebedrijf.

Leidinggeven is toch een andere tak van sport.Vanuit zijn functie in de productie groeide hij door naar de positie van leidinggevende op de afdeling Bedrijfskleding. ‘Door mijn opleiding beschikte ik wel over basiskennis voor deze functie, maar leidinggeven is toch een andere tak van sport. Ik wilde graag meer weten over project- en procesmatig leidinggeven en over zaken als trends en ontwikkelingen, doelen, strategie en planning.’

Samen doorontwikkelen
‘Mijn eigen ontwikkelwensen sloten naadloos aan bij die van Moderna’, gaat Tom verder. ‘Moderna maakt een sterke groei door en heeft daarom behoefte aan medewerkers met meer kennis en vaardigheden. In samenwerking met WIMM maakte Deltion College een maatwerkontwikkelprogramma Bedrijfskunde mbo+ voor medewerkers van drie bedrijven, waaronder Moderna. Aan dat programma neem ik nu deel.’

Praktijkgericht
Naast theorie worden in het tweejarige programma vooral veel cases behandeld die de deelnemers zelf inbrengen. Tom: ‘Het sparren over praktijksituaties met de leerkracht, collega’s en medewerkers uit de twee andere bedrijven levert veel op. We krijgen waardevolle handvatten en ik doe nieuwe inzichten op. Ik merk bijvoorbeeld dat ik nu al minder ad hoc en meer vanuit rust reageer op situaties die zich voordoen.’

Samen sparren levert veel op.

Uitdaging
En als deze cursus is afgerond? ‘Ik zit nog maar kort op deze functie en vind hierin voorlopig nog voldoende uitdaging om de afdeling en ook mijzelf verder te ontwikkelen. Het geeft voldoening om een proces samen met de mensen op de werkvloer zo te optimaliseren, dat je de resultaten ziet verbeteren.’