background

Welzijn & Gezondheid

Maatschappelijke zorg

Bij maatschappelijke zorg draait het om het bieden van ondersteuning en begeleiding bij het dagelijks functioneren. De mensen die je helpt zijn cliënt bij een zorg- of welzijnsinstelling. Dat kan van alles zijn: een verzorgingshuis, een woonhuis waar gehandicapten wonen, een zorgboerderij, een psychiatrische instelling of een opvang voor daklozen. Het komt ook veel voor dat de cliënten thuis blijven wonen en dat je daar op bezoek gaat.

De geboden ondersteuning komt altijd tot stand in overleg met de cliënt, en vaak ook met de naastbetrokkenen. Als beroepskracht in de maatschappelijke zorg ben je ook een coach: samen met jouw cliënt zoek je de grens op van wat hij zelf kan doen.   

Opleidingsaanbod start na zomervakantie 2018

De opleidingLeerweg / Niveau
Maatschappelijke Zorgbol, bbl - niveau 3
Maatschappelijke Zorg bol, bbl - niveau 4