background

Welzijn & Gezondheid

Verpleging & Verzorging

Veel mensen zijn afhankelijk van de hulp van anderen. Met een opleiding in de verpleging of verzorging kun jij je inzetten voor die mensen. Bijvoorbeeld in het ziekenhuis, in een verzorgingshuis of bij de mensen thuis. Je bent breed inzetbaar en dat maakt het werk interessant.

 In de gezondheidszorg zijn steeds meer gediplomeerde vakmensen nodig. Dat komt de samenleving vergrijst. Meer mensen kampen met chronische aandoeningen, want die ontstaan vooral op latere leeftijd. De manier van zorg verlenen verandert ook: cliënten verwachten zorg op maat en steeds meer zorg wordt verleend in de directe omgeving van mensen. 

Hieronder zie je het overzicht van opleidingen die Deltion in deze richting aanbiedt.

De cursussen
Niet Aangeboren Hersenletsel (mbo-certificaat)
Assisteren bij zorg en welzijn (mbo-certificaat)
Geriatrische revalidatiezorg (mbo-certificaat)
Gerontopsychiatrie (mbo-certificaat)
Helpende Plus (mbo-certificaat)
Herregistratie wet BIG verpleegkundige (cursus)
Kraamverzorgende branche-erkende opleiding
Ondersteunen van ouderwordende mensen met een verstandelijke beperking (mbo-certificaat)
Training Weerbaarheid en Veiligheid
Verdieping palliatieve zorg (mbo-certificaat)
Verpleegtechnisch Handelen (mbo-certificaat)
Zorg en technologie (mbo-certificaat)
Zorg en technologie toepassen (mbo-certificaat)
Zorginnovaties en technologie (mbo-certificaat)
movie

Beroepsmodule Verpleegtechnisch Handelen

movie