background

E-scan voor ondernemers

Voor wie?

De ondernemersscan is bedoeld voor mensen die willen onderzoeken of zij het in zich hebben om een ondernemer te worden en voor mensen die al ondernemer zijn en meer inzicht willen in hun sterke punten. Ook kan de scan ingezet worden voor organisaties, om de ondernemendheid van nieuwe medewerkers of bestaande teams in beeld te brengen.

Inhoud

De E-scan voor ondernemers is een test gebaseerd op uitgebreid wetenschappelijk onderzoek naar persoonskenmerken van succesvolle ondernemers. De test meet jouw ondernemerseigenschappen, ondernemerskwaliteiten en jouw denkstijl voor het zien en benutten van kansen. Voorafgaand aan de E-scan wordt een afspraak ingepland voor een intake met een loopbaanbegeleider. De E-scan zelf kan thuis worden gemaakt, hierbij wordt een meting gedaan op jouw eigenschappen en kwaliteiten zoals: creativiteit, risicobereidheid, pro-activiteit en prestatiegerichtheid. Ook wordt er onderzocht welke denkstijl op jou van toepassing is: Pionier, Verkoper, Manager en Vakman. Na afloop worden de resultaten besproken en tot slot ontvang je een rapportage.

Programma

Het traject van intakegesprek, scan, terugkoppelingsgesprek en ontvangst van de rapportage, kan binnen twee weken plaatsvinden.

Resultaat

De E-scan geeft inzicht in de mate waarin je ondernemende eigenschappen, kwaliteiten en denkstijlen hebt.

Studietijd

Er vindt een intake- en een terugkoppelingsgesprek plaats, en je vult de online scan in. De totale tijdsinvestering is ongeveer 4 uur.

Leslocatie

Het intake- en terugkoppelingsgesprek vinden plaats op Deltion College, Mozartlaan 15, Zwolle. De test kan online thuis worden gemaakt.

Kosten

De kosten voor de E-scan voor ondernemers bedragen €250,- *exclusief BTW.

*Op de E-scan voor ondernemers is 21% BTW van toepassing, de kosten inclusief BTW bedragen €302,50.

Meer informatie en aanmelding E-scan

Het is mogelijk om de E-scan uit te breiden voor bijvoorbeeld een team van medewerkers. Zo wordt duidelijk welke vaardigheden en kwaliteiten vertegenwoordigd zijn binnen een team, hoe deze het beste benut kunnen worden, en waar eventueel nog aanvulling nodig is. Ook is het mogelijk de E-scan voor ondernemers uit te breiden met een Verkoopscan. Als deelnemer van deze opleiding/training/cursus ga je een overeenkomst aan met Deltion Business (KvK 41025460). Je kunt je aanmelden via het aanmeldformulier op de website of de button 'Aanmelden' bij de cursusinformatie. Na aanmelding ontvang je een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van je aanmelding. Binnen enkele dagen volgt de bevestigingsbrief. Voor sommige opleidingen zijn er aanvullende eisen met betrekking tot deelname aan de opleiding. Zie hiervoor de cursusinformatie. Voor meer inhoudelijke informatie en vragen over deze cursus/opleiding, kan je contact opnemen met Deltion Business, Telefoon: 038 - 850 31 50 of E-mail: [email protected]

aanmelden