background
+Ik heb een klacht. Hoe kan ik die indienen?

Heb je een klacht? Die kun je schriftelijk kenbaar maken. Je kunt hiervoor een brief schrijven of het klachtenformulier gebruiken. Deze kun je afhalen bij het Studenten SuccesCentrum en is te downloaden door medewerkers en studenten via mijn.deltion. Het formulier of de brief stuur je naar:

Secretariaat Interne Bezwarencommissie
Deltion College, sectie studenten
postbus 565
8000 AN Zwolle

Anonieme klachten kunnen niet in behandeling worden genomen.

Het Studenten SuccesCentrum is bereikbaar via telefoonnummer (038) 850 3000 en [email protected]. Ook kun je langsgaan bij de Balie van het Studenten SuccesCentrum, gebouw Geel (gl), Mozartlaan 15 in Zwolle. Het Studenten SuccesCentrum is bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.

Weten hoe Deltion het proces qua klachten heeft geregeld? Download dan de verschillende reglementen

+Externe bemiddeling

Als je niet eens bent met een beslissing of wanneer je niet tevreden bent over de wijze waarop je klacht is behandeld, dan kun je een beroep doen op de Klachtencommissie Deltion College. Lukt dit niet, dan kun je overwegen om externe bemiddeling te regelen. Je kunt denken aan het juridische loket, aan de vakbond of aan de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB). Voor meer informatie over de klachtenprocedure kan contact worden opgenomen met het Studenten SuccesCentrum, tel. (038) 850 3000. Ook kun je langskomen bij de balie van het Studenten SuccesCentrum in gebouw Geel (gl) van de school aan de Mozartlaan 15 in Zwolle.

Openingstijden Studenten SuccesCentrum:

  • van maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur;

 

+Ongewenst gedrag

Heb je te maken met ongewenst gedrag zoals bijvoorbeeld seksuele intimidatie, geweld, of discriminatie? Dan kun je terecht bij je studieloopbaanbegeleider of het StudentenSuccesCentrum. Ook kun je dit melden bij een externe vertrouwenspersoon van het NIMBMW. Deze is bereikbaar via vertrouwenslijn van het NIMBMW, tel. 024-360 5532

Minderjarig?
De vertrouwensinspecteur voor minderjarige deelnemers is bereikbaar via tel. 0900-11 13 111.

Antwoord niet gevonden?

Neem dan contact op met het Studenten Succescentrum, [email protected] (038) 850 30 00.