background

Procedures en Reglementen

Deltion heeft te maken met bepaalde procedures en reglementen die we moeten naleven. In onderstaand overzicht lees je waar wij als onderwijsinstelling ons aan moeten houden en welke rechten en plichten onze studenten en relaties hebben.

De statuten

Het bestuursreglement

- Bestuursreglement sectie CvB

- Bestuursreglement sectie RvT

Reglementen inzake

- De integriteitscode

- Klachtenregeling Studenten

- Klachtenregeling Personeel

- Klachtenregeling Deltion Business

Examens


- Examenreglement

- Reglement Commissie van beroep voor de examens

- De klokkenluidersregeling

Jaarverslag en bestuur

- Geïntegreerd Jaardocument

- College van bestuur en de leden van de raad van toezicht