background

Schilder

Strak in de lak, goed in de verf. Jouw ding? Dan is het beroep schilder echt wat voor jou. Met de opleiding Schilder krijg je het vak in de vingers. Voorbehandelen, schilderen, glas plaatsen, behangen: je leert het allemaal. Met je diploma op zak kun je aan de slag bij een schilders- en onderhoudsbedrijven of op de bouw!

Wil je toch wat meer verantwoordelijkheden? Als gezel schilder doe je nét wat meer. Je bent aanspreekpunt voor bedrijven en klanten, hebt uitvoerende werkzaamheden en je stuurt collega’s aan. Ook de administratie en het regelen van het materiaal zijn jouw taken. Werk je graag met je handen én hoofd? Lees dan snel meer over de opleiding Gezel Schilder!

Beroepseisen

 • je bent nauwkeurig
 • je kan goed samenwerken
 • je bent creatief
 • je bent flexibel
 • je bent communicatief vaardig
 • je bent klantgericht
 • je werkt volgens (veiligheids)richtlijnen
 • je hebt oog voor ontwikkelingen in de markt

Schilder BOL 2

School en stage

Deze opleiding duurt in principe 2 jaar. De definitieve opleidingsduur wordt bepaald tijdens het intakegesprek en is afhankelijk van individuele ervaring en behaalde diploma’s/certificaten.

Je volgt de opleiding voor Medewerker Schilderen via de beroepsopleidende leerweg (BOL-school en stage). Tijdens de opleiding combineer je het leren en stage. Je loopt stage in een schildersbedrijf voor de praktijkopleiding. Tijdens je stage voer je regelmatig onder begeleiding praktijkopdrachten uit. Zoek je informatie over erkende leerbedrijven? Kijk op www.s-bb.nl.

Vakcentrum Schilderen en Onderhoud Zwolle

Tijdens je opleiding doe je praktijkervaring op tijdens je stage, maar ook op school. Deltion beschikt over diverse praktijklokalen waar je praktijkervaring opkunt doen. Daarnaast beschikt Deltion over een splinternieuw vakcentrum, hét Vakcentrum Schilderen en Onderhoud Zwolle. In dit vakcentrum ontwikkel je aan de hand van praktijkopdrachten je vaardigheden. Het Vakcentrum Schilderen en Onderhoud Zwolle is een initiatief van het Vakcentrum Savantis, Dé Schildersvakschool Zwolle en het Deltion College. Kijk voor meer informatie over het vakcentrum op www.deltion.nl/vakcentrumschilderen.

Je kunt de opleiding ook volgen via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL-school en werken). Hiervan is een apart informatieblad verkrijgbaar.

Inhoud van de opleiding

De opleiding bestaat uit drie delen, het basisdeel, het profieldeel en keuzedelen. Bij al die delen gaat het om het krijgen van kennis, inzicht, vaardigheden en gedrag. Dit heb je allemaal nodig om je toekomstig beroep goed uit te kunnen oefenen. De drie delen moeten afgerond zijn om een diploma te krijgen.

Je doorloopt de opleiding aan de hand van digitale werkwijzers. Dit zijn werkboeken met vragen, proef-en praktijkopdrachten waar je tijdens je contacturen (lesuren) en zelfstudie-uren aan werkt. Je verzamelt je studieprestaties in een portfolio. Als je alle vragen en opdrachten van een hoofdstuk hebt uitgevoerd, kan je aan de slag met een stageopdracht. Dit is een opdracht die je in een leerbedrijf uitvoert en waarin de onderdelen uit een hoofdstuk terugkomen. De opleiding Schilder behandelt 3 werkwijzers:

 • Nieuwbouwschilderwerk
 • Onderhoud Buitenschilderwerk
 • Onderhoud Binnenschilderwerk

Bij elke werkwijzer hoort een afrondende portfolio-opdracht, waarin onderdelen uit het schildersvak en de werkwijzer zijn gecombineerd. Onderwerpen die aan bod komen, zijn onder andere werkvoorbereiden, verfsystemen aanbrengen, communiceren en werk rapporteren en opleveren. Elke portfolio-opdracht wordt behandeld in een eindgesprek. De uitkomst van dit eindgesprek bepaalt of je mag deelnemen aan de Proeve van Bekwaamheid.

De algemene onderdelen van de opleiding zijn o.a:

 • Loopbaan en burgerschap (functioneren als zelfstandig burger in de maatschappij, vitaal burgerschap)
 • Nederlands
 • Rekenen
 • Sportkeuzeprogramma

Na een introductie met o.a. fittesten start jouw sportprogramma. Je volgt clinics, die je zelf kiest of die door je opleiding zijn gekozen uit het uitgebreide sportkeuzeprogramma,  zie www.deltion.nl/sport

Keuzedelen

Elke opleiding in het mbo biedt een aantal keuzedelen waarmee je je kennis en vaardigheden kunt verbreden of verdiepen. Bij de start van je opleiding krijg jij informatie over welke keuzedelen jouw opleiding biedt.

Op je plek bij Deltion

Eén van je leraren is je studieloopbaanbegeleider. Deze bespreekt met jou je studievoortgang en schakelt hulp in als dat nodig is. Voor studenten met een extra begeleidingsvraag is extra begeleiding mogelijk (Passend Onderwijs). Over deze begeleiding worden vooraf afspraken gemaakt. Als je bij je aanmelding aangeeft dat je mogelijk extra begeleiding nodig hebt, dan overleggen we dat tijdens je intake.

Studiefaciliteiten

Op het Deltion College zijn ruimtes, waar je zelfstandig of in groepjes kunt werken. Ook vind je er het Media Informatie Centrum (MICT), waar je kunt werken en waar je allerlei informatie vindt. Boeken, cd’s en dvd’s zijn er gratis te leen.

Verder leren

Je kunt na het behalen van het diploma verder leren voor Gezel Schilder-niveau 3.

Informatie en aanmelding

Aanmelden voor deze opleiding kan digitaal, via onze website. Wil je je aanmelden? Klik dan op de oranje button ‘aanmelden’, rechtsboven in het digitale opleidingsblad. Wil je nog meer informatie over het beroep waarvoor je wordt opgeleid? Kijk dan eens op www.kiesmbo.nl. Wil je meer informatie over deze opleiding of over andere opleidingsmogelijkheden? Dat kan ook in een persoonlijk gesprek met één van onze adviseurs. Neem dan contact op met het Studenten SuccesCentrum, tel. (038) 850 30 00 of mail naar [email protected]

Aanmelden nu instromen Aanmelden 2019-2020informatie aanvragen

Startdatum

De opleiding start na de zomervakantie. Meld je bij voorkeur aan vóór 1 april. Tussentijdse instroom is mogelijk, informeer naar de startdata bij het Studenten SuccesCentrum, telefoon 038 - 850 30 00.

Kosten

(prijswijzigingen voorbehouden)

 • lesgeld (vanaf 18 jaar) € 1.155,-- per leerjaar

 • boeken voor de gehele opleiding ongeveer € 490,--
 • gereedschap € 160,--

 • Studenten tussen de 18 en 30 jaar komen in aanmerking voor een basisbeurs via de Wet op de Studiefinanciering.
 • Voor meer informatie: bel DUO, tel. (050) 599 77 55 of kijk op www.duoocw.nl.

Locatie

Mozartlaan 15, 8031 AA Zwolle

Toelatingseisen

Voor toelating tot deze opleiding dien je aan (minimaal) één van onderstaande voorwaarden te voldoen:

 • Een vmbo-diploma in de basisberoepsgerichte, de kaderberoepsgerichte, de gemengde of de theoretische leerweg;
 • Diploma lbo, vbo, mavo en mavo/vbo waarvan het examen voor alle vakken op tenminste B-niveau is afgelegd;
 • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4;
 • Een door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap goedgekeurd diploma of goedgekeurde verklaring;
 • Diploma mbo niveau 1.

Aanvullende toelatingseisen en -criteria: Niet van toepassing

Kans op werk

Hoe groot is de kans dat je werk vindt in deze opleidingsrichting? Je leest het op www.kansopwerk.nl. Of lees het in de studiebijsluiter.

Schilder BBL 2

School en werk

Deze opleiding duurt in principe 2 jaar. De definitieve opleidingsduur wordt bepaald tijdens het intakegesprek en is afhankelijk van individuele ervaring en behaalde diploma’s/certificaten.

Als je kiest voor een bbl-opleiding, dan kies je voor een combinatie van werken en leren. Het is belangrijk dat je bij aanvang van de opleiding al een werkplek hebt gevonden, of dat je hier zicht op hebt. Dat kan met een betaalde baan, maar in sommige gevallen ook met een onbetaalde baan of op basis van een stageovereenkomst. Belangrijk is dat je voldoende uren werkt en dat de werkgever een erkend leerbedrijf is.

Je werkt 3 à 4 dagen per week in een schildersbedrijf voor de praktijkopleiding. Je bent in dienst van een samenwerkingsverband van schildersbedrijven of van een individueel leerbedrijf. Tijdens je werk voer je regelmatig onder begeleiding praktijkopdrachten uit. Zoek je informatie over erkende leerbedrijven? Kijk op www.s-bb.nl. Naast de onderwijsovereenkomst, die jij met het Deltion afsluit, worden een praktijk- en een arbeidsovereenkomst met het leerbedrijf afgesloten.

Vakcentrum Schilderen en Onderhoud Zwolle

Tijdens je opleiding doe je praktijkervaring op tijdens je werk of stage, maar ook op school. Deltion beschikt over diverse praktijklokalen waar je praktijkervaring op kunt doen. Daarnaast beschikt Deltion over een vakcentrum, hét Vakcentrum Schilderen en Onderhoud Zwolle. In dit vakcentrum ontwikkel je aan de hand van praktijkopdrachten je vaardigheden. Het Vakcentrum Schilderen en Onderhoud Zwolle is een initiatief van het Vakcentrum Savantis, Dé Schildersvakschool Zwolle en het Deltion College. Kijk voor meer informatie over het vakcentrum op www.deltion.nl/vakcentrumschilderen.

Inhoud van de opleiding

De opleiding bestaat uit drie delen, het basisdeel, het profieldeel en keuzedelen. Bij al die delen gaat het om het krijgen van kennis, inzicht, vaardigheden en gedrag. Dit heb je allemaal nodig om je toekomstig beroep goed uit te kunnen oefenen. De drie delen moeten afgerond zijn om een diploma te krijgen.

Je doorloopt de beroepsopleiding aan de hand van werkwijzers. Dit zijn digitale werkboeken met vragen, proef-en praktijkopdrachten waar je tijdens je contacturen (lesuren) en zelfstudie-uren aan werkt. Je verzamelt je studieprestaties in een portfolio. Als je alle vragen en opdrachten van een hoofdstuk hebt uitgevoerd, kan je aan de slag met een stageopdracht. Dit is een opdracht die je in een leerbedrijf uitvoert en waarin de onderdelen uit een hoofdstuk terugkomen. De opleiding Schilder behandelt 3 werkwijzers:

 • Nieuwbouwschilderwerk
 • Onderhoud Buitenschilderwerk
 • Onderhoud Binnenschilderwerk

Bij elke werkwijzer hoort een afrondende portfolio-opdracht, waarin onderdelen uit het schildersvak en de werkwijzer zijn gecombineerd. Onderwerpen die aan bod komen, zijn onder andere werkvoorbereiden, verfsystemen aanbrengen, communiceren en werk rapporteren en opleveren. Elke portfolio-opdracht wordt behandeld in een eindgesprek. De uitkomst van dit eindgesprek bepaalt of je mag deelnemen aan de Proeve van Bekwaamheid.

De algemene onderdelen van de opleiding zijn o.a.:

 • Loopbaan en burgerschap (functioneren als zelfstandig burger in de maatschappij, vitaal burgerschap)
 • Nederlands
 • Rekenen

Keuzedelen

Elke opleiding in het mbo biedt een aantal keuzedelen waarmee je je kennis en vaardigheden kunt verbreden of verdiepen. Bij de start van je opleiding krijg jij informatie over welke keuzedelen jouw opleiding biedt.

Op je plek bij Deltion

Eén van je leraren is je studieloopbaanbegeleider. Deze bespreekt met jou je studievoortgang en schakelt hulp in als dat nodig is. Voor studenten met een extra begeleidingsvraag is extra begeleiding mogelijk (Passend Onderwijs). Over deze begeleiding worden vooraf afspraken gemaakt. Als je bij je aanmelding aangeeft dat je mogelijk extra begeleiding nodig hebt, dan overleggen we dat tijdens je intake.

Studiefaciliteiten

Op het Deltion College zijn ruimtes, waar je zelfstandig of in groepjes kunt werken. Ook vind je er het Media Informatie Centrum (MICT), waar je kunt werken en waar je allerlei informatie vindt. Boeken, cd’s en dvd’s zijn er gratis te leen.

Verder leren

Je kunt na het behalen van het diploma verder leren voor Gezel Schilder-niveau 3.

Informatie en aanmelding

Aanmelden voor deze opleiding kan digitaal, via onze website. Wil je je aanmelden? Klik dan op de oranje button ‘aanmelden’, rechtsboven in het digitale opleidingsblad. Wil je nog meer informatie over het beroep waarvoor je wordt opgeleid? Kijk dan eens op www.kiesmbo.nl. Wil je meer informatie over deze opleiding of over andere opleidingsmogelijkheden? Dat kan ook in een persoonlijk gesprek met één van onze adviseurs. Neem dan contact op met het Studenten SuccesCentrum, tel. (038) 850 30 00 of mail naar [email protected]

Aanmelden nu instromen Aanmelden 2019-2020informatie aanvragen

Startdatum

De opleiding start na de zomervakantie. Meld je bij voorkeur aan vóór 1 april. Tussentijdse instroom is mogelijk, informeer naar de startdata bij het Studenten SuccesCentrum, telefoon 038 - 850 30 00.

Kosten

(prijswijzigingen voorbehouden)

 • cursusgeld (vanaf 18 jaar) € 240,-- per leerjaar

 • Boeken (voor de gehele opleiding) € 490,--

Voor deze opleiding bestaat vanuit de overheid geen tegemoetkoming in de studiekosten. De werkgever kan in aanmerking komen voor belastingvoordeel. Op onze website vindt u meer informatie over mogelijke subsidies en belastingvoordeel.

Locatie

Mozartlaan 15, 8031 AA Zwolle

Toelatingseisen

Voor toelating tot deze opleiding dien je aan (minimaal) één van onderstaande voorwaarden te voldoen:

 • Een vmbo-diploma in de basisberoepsgerichte, de kaderberoepsgerichte, de gemengde of de theoretische leerweg;
 • Diploma lbo, vbo, mavo en mavo/vbo waarvan het examen voor alle vakken op tenminste B-niveau is afgelegd;
 • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4;
 • Een door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap goedgekeurd diploma of goedgekeurde verklaring;
 • Diploma mbo niveau 1.

Leerwerkplek voor bbl-opleidingen

We raden je aan om bij start van deze opleiding een passende leerwerkplek te hebben, of hier op korte termijn zicht op te hebben. Dit leerbedrijf moet erkend zijn. Let op, als je 4 maanden na de start van je opleiding nog geen plek hebt gevonden, dan vindt in overleg inschrijving bij een andere opleiding of uitschrijving plaats.

Kans op werk

Hoe groot is de kans dat je werk vindt in deze opleidingsrichting? Je leest het op www.kansopwerk.nl. Of lees het in de studiebijsluiter.

Gezel schilder BBL 3

School en werk

Deze opleiding duurt in principe 2 tot 3 jaar. De defintieve opleidingsduur wordt bepaald tijdens het intakegesprek en is afhankelijk van individuele ervaringen en behaalde diploma's/certificaten.

Als je kiest voor een bbl-opleiding, dan kies je voor een combinatie van werken en leren. Het is belangrijk dat je bij aanvang van de opleiding al een werkplek hebt gevonden, of dat je hier zicht op hebt. Dat kan met een betaalde baan, maar in sommige gevallen ook met een onbetaalde baan of op basis van een stageovereenkomst. Belangrijk is dat je voldoende uren werkt en dat de werkgever een erkend leerbedrijf is.

Je werkt 3 à 4 dagen per week in een schildersbedrijf voor de praktijkopleiding. Tijdens je werk voer je regelmatig onder begeleiding of zelfstandig praktijkopdrachten uit. Je bent in dienst van een leerbedrijf. Zoek je informatie over erkende leerbedrijven? Kijk op www.s-bb.nl. Naast de onderwijsovereenkomst, die jij met het Deltion afsluit, worden een praktijk- en een arbeidsovereenkomst met het leerbedrijf afgesloten.

Vakcentrum Schilderen en Onderhoud Zwolle

Tijdens je opleiding doe je praktijkervaring op tijdens je beroepspraktijkvorming (werk of stage), maar ook op school. Deltion beschikt over diverse praktijklokalen waar je praktijkervaring op kunt doen. Daarnaast beschikt Deltion over een vakcentrum, hét Vakcentrum Schilderen en Onderhoud Zwolle. In dit vakcentrum ontwikkel je aan de hand van praktijkopdrachten je vaardigheden. Het Vakcentrum Schilderen en Onderhoud Zwolle is een initiatief van het Vakcentrum Savantis, Dé Schildersvakschool Zwolle en het Deltion College. Kijk voor meer informatie over het vakcentrum op www.deltion.nl/vakcentrumschilderen.

Inhoud van de opleiding

De opleiding bestaat uit drie delen, het basisdeel, het profieldeel en keuzedelen. Bij al die delen gaat het om het krijgen van kennis, inzicht, vaardigheden en gedrag. Dit heb je allemaal nodig om je toekomstig beroep goed uit te kunnen oefenen. De drie delen moeten afgerond zijn om een diploma te krijgen.

Je werkt aan een onderdeel tijdens contacturen (lesuren), zelfstudie-uren en in praktijksituaties. Regelmatig leg je toetsen af voor een bepaald aantal onderdelen. Als je die toetsen goed maakt, heb je een onderdeel afgerond.

De algemene onderdelen van de opleiding zijn o.a.:

 • Loopbaan en burgerschap (functioneren als zelfstandig burger in de maatschappij, vitaal burgerschap)
 • Nederlands
 • Rekenen

Keuzedelen

Elke opleiding in het mbo biedt een aantal keuzedelen waarmee je je kennis en vaardigheden kunt verbreden of verdiepen. Bij de start van je opleiding krijg jij informatie over welke keuzedelen jouw opleiding biedt.

Op je plek bij Deltion

Eén van je leraren is je studieloopbaanbegeleider. Deze bespreekt met jou je studievoortgang en schakelt hulp in als dat nodig is. Voor studenten met een extra begeleidingsvraag is extra begeleiding mogelijk (Passend Onderwijs). Over deze begeleiding worden vooraf afspraken gemaakt. Als je bij je aanmelding aangeeft dat je mogelijk extra begeleiding nodig hebt, dan overleggen we dat tijdens je intake.

Studiefaciliteiten

Op het Deltion College zijn ruimtes, waar je zelfstandig of in groepjes kunt werken. Ook vind je er het Media Informatie Centrum (MICT), waar je kunt werken en waar je allerlei informatie vindt. Boeken, cd’s en dvd’s zijn er gratis te leen.

Verder leren

Je kunt na het behalen van het diploma verder leren in de specialistenopleiding voor Restauratieschilder-niveau 4, in een cursus voor uitvoerder en in het deeltijd-HBO, zoals bijvoorbeeld een lerarenopleiding.

Informatie en aanmelding

Aanmelden voor deze opleiding kan digitaal, via onze website. Wil je je aanmelden? Klik dan op de oranje button ‘aanmelden’, rechtsboven in het digitale opleidingsblad. Wil je nog meer informatie over het beroep waarvoor je wordt opgeleid? Kijk dan eens op www.kiesmbo.nl. Wil je meer informatie over deze opleiding of over andere opleidingsmogelijkheden? Dat kan ook in een persoonlijk gesprek met één van onze adviseurs. Neem dan contact op met het Studenten SuccesCentrum, tel. (038) 850 30 00 of mail naar [email protected]

Aanmelden nu instromen Aanmelden 2019-2020informatie aanvragen

Startdatum

De opleiding start na de zomervakantie. Meld je bij voorkeur aan vóór 1 april. Tussentijdse instroom is mogelijk, informeer naar de startdata bij het Studenten SuccesCentrum, telefoon 038 - 850 30 00.

Kosten

(prijswijzigingen voorbehouden)

 • cursusgeld (vanaf 18 jaar) € 582,-- per leerjaar

 • boeken en andere leermiddelen (voor het eerste leerjaar) ongeveer € 295,-- (per cursusjaar)

Voor deze opleiding bestaat vanuit de overheid geen tegemoetkoming in de studiekosten. De werkgever kan in aanmerking komen voor belastingvoordeel. Op onze website vindt u meer informatie over mogelijke subsidies en belastingvoordeel.

Locatie

Mozartlaan 15, 8031 AA Zwolle

Toelatingseisen

Voor toelating tot deze opleiding dien je aan (minimaal) één van onderstaande voorwaarden te voldoen:

 • Een vmbo-diploma in de kaderberoepsgerichte, de gemengde of de theoretische leerweg;
 • Diploma lbo, vbo, mavo en mavo/vbo waarvan het examen voor alle vakken op tenminste C-niveau is afgelegd;
 • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4;
 • Een door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap goedgekeurd diploma of goedgekeurde verklaring;
 • Diploma mbo niveau 2.

Leerwerkplek voor bbl-opleidingen

We raden je aan om bij start van deze opleiding een passende leerwerkplek te hebben, of hier op korte termijn zicht op te hebben. Dit leerbedrijf moet erkend zijn. Let op, als je 4 maanden na de start van je opleiding nog geen plek hebt gevonden, dan vindt in overleg inschrijving bij een andere opleiding of uitschrijving plaats.

Kans op werk

Hoe groot is de kans dat je werk vindt in deze opleidingsrichting? Je leest het op www.kansopwerk.nl. Of lees het in de studiebijsluiter.