background

Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker

Als gespecialiseerd pedagogisch medewerker begeleid je groepen kinderen. Bijvoorbeeld in een kinderdagverblijf, peuteropvang, de buitenschoolse opvang of in een organisatie voor opvoedingsondersteuning. Je zorgt dat ieder kind zich binnen de groep prettig voelt. Je beschikt over de kennis om de juiste aandacht te geven aan kinderen met gedrags- of ontwikkelingsproblemen. En je bent in staat om een aansturende en beleidsondersteunende rol te vervullen.

Beroepseisen

 • je kunt goed omgaan met kinderen en ouders
 • je bent geduldig
 • je kunt je inleven in anderen
 • je bent ondernemend en creatief
 • je weet hoe je een groep in beweging krijgt
 • je kunt omgaan met kritiek
 • je bent goed in organiseren
 • je staat stevig in je schoenen

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker BOL 4

Op dit moment is voor deze opleiding het maximale aantal studenten bereikt dat in het eerste jaar kan starten. De aspirant studenten die zich aanmelden na 3 april krijgen tijdens het intakegesprek te horen of zij direct geplaatst worden of op een reservelijst komen.

School en stage

Dit is een driejarige BOL-opleiding. Ongeveer 70% van de totale studieduur ben je op school en de rest van de tijd loop je stage. In de loop van het eerste jaar begin je al met een dag per week stagelopen. Naarmate de studie vordert, ben je steeds vaker op de werkvloer te vinden. In jaar 2 en 3 komt dat gemiddeld neer op twee dagen per week.

Maatwerk

In individuele gevallen is een aangepast programma mogelijk. Dat houdt in dat je korter of langer over de opleiding kunt doen. Tijdens de intake wordt bepaald welke studieduur voor jou haalbaar is (bijvoorbeeld op basis van je vooropleiding).

Inhoud van de opleiding

Het eerste jaar doe je veel basiskennis op over pedagogiek, sociaal maatschappelijke vaardigheden, en maak je kennis met de doelgroepen. Je begint met het opbouwen van een repertoire van activiteiten en je bereidt je voor op de stage.
In het tweede jaar kies je definitief voor een profiel (Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker of Onderwijsassistent). Kies je voor Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker? Dan leer je bijvoorbeeld hoe je taalontwikkeling kunt stimuleren, over observatietechnieken en hoe je evaluatiegesprekken met de ouders voorbereidt. Er is ook veel aandacht voor vaardigheden waarmee je kunt bijdragen aan het blijven verbeteren van het werk van jou en je collega’s.

Naast deze beroepsgerichte vakken krijg je te maken met algemene onderdelen zoals Nederlands, Engels, rekenen en Loopbaan & Burgerschap, met daarin het sportkeuze programma.

Keuzedelen

Elke opleiding in het mbo biedt een aantal keuzedelen waarmee je je kennis en vaardigheden kunt verbreden of verdiepen. Bij de start van je opleiding krijg jij informatie over welke keuzedelen jouw opleiding biedt.

Op je plek bij Deltion

Eén van je leraren is je studieloopbaanbegeleider. Deze bespreekt met jou je studievoortgang en schakelt hulp in als dat nodig is. Voor studenten met een extra begeleidingsvraag is extra begeleiding mogelijk (Passend Onderwijs). Over deze begeleiding worden vooraf afspraken gemaakt. Als je bij je aanmelding aangeeft dat je mogelijk extra begeleiding nodig hebt, dan overleggen we dat tijdens je intake.

Studiefaciliteiten

Op het Deltion College zijn ruimtes, waar je zelfstandig of in groepjes kunt werken. Ook vind je er het Media Informatie Centrum (MICT), waar je kunt werken en waar je allerlei informatie vindt. Boeken, cd’s en dvd’s zijn er gratis te leen.

Verder leren

Je kunt verder leren in het hbo, o.a. Pedagogiek, Pedagogisch Management Kinderopvang, Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Creatieve Therapie. Het opleidingstraject van SPH kent een driejarige studieduur.

Deltion biedt je de mogelijkheid om naast je mbo niveau 4 opleiding havo-certificaten te behalen. Het volgen van havo-vakken geeft je voordeel wanneer je wilt doorstromen naar het hbo en geeft je een extra plus als je gaat solliciteren. Je kunt o.a. kiezen uit de havo-vakken wiskunde-b, Nederlands en Engels.

Informatie en aanmelding

Aanmelden voor deze opleiding kan digitaal, via onze website. Wil je je aanmelden? Klik dan op de oranje button ‘aanmelden’, rechtsboven in het digitale opleidingsblad. Wil je nog meer informatie over het beroep waarvoor je wordt opgeleid? Kijk dan eens op www.kiesmbo.nl. Wil je meer informatie over deze opleiding of over andere opleidingsmogelijkheden? Dat kan ook in een persoonlijk gesprek met één van onze adviseurs. Neem dan contact op met het Studenten SuccesCentrum, tel. (038) 850 30 00 of mail naar [email protected]

Aanmelden 2019-2020informatie aanvragen

Startdatum

De opleiding start na de zomervakantie. Meld je bij voorkeur aan vóór 1 april.

Op dit moment is voor deze opleiding het maximale aantal studenten bereikt dat in het eerste jaar kan starten. De aspirant studenten die zich aanmelden na 3 april krijgen tijdens het intakegesprek te horen of zij direct geplaatst worden of op een reservelijst komen.

Indien er ruimte is in de klassen, kun je ook tussentijds instromen in februari.

Kosten

(prijswijzigingen voorbehouden)

 • lesgeld (vanaf 18 jaar) € 1.155,-- per leerjaar

 • boeken en andere leermiddelen voor het eerste leerjaar ongeveer € 150,--
 • overige kosten (voor het eerste leerjaar) ongeveer € 75,--

 • Studenten tussen de 18 en 30 jaar komen in aanmerking voor een basisbeurs via de Wet op de Studiefinanciering. Voor mbo-studenten BOL 3 en 4 vanaf 18 jaar geldt de prestatiebeurs
 • Voor meer informatie: bel DUO, tel. (050) 599 7755 of kijk op www.duoocw.nl.

Locatie

Mozartlaan 15, 8031 AA Zwolle

Toelatingseisen

Wettelijke toelatingseisen

Voor deze mbo-opleiding moet je minimaal voldoen aan één van onderstaande eisen:

 • Een vmbo-diploma in de kaderberoepsgerichte, de gemengde of de theoretische leerweg.
 • Diploma lbo, vbo, mavo en mavo/vbo waarvan het examen voor alle vakken op tenminste C-niveau is afgelegd.
 • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4.
 • Een door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap goedgekeurd diploma of goedgekeurde verklaring.
 • Een diploma vakopleiding (mbo niveau 3) of een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2)

Verklaring Omtrent Gedrag

Bij verschillende organisaties binnen deze branche wordt voorafgaand aan werk of stage een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ gevraagd. Bijna iedereen komt in aanmerking voor een VOG. Wil jij weten wat deze verklaring inhoudt en of jij hiervoor in aanmerking komt? Kijk dan op www.justis.nl/producten/vog.

Voorwaarde voor versnellen

Een eerder behaald diploma (minimaal mbo-niveau 3) kan aanleiding zijn om in aanmerking te komen voor versnelling. In overleg met de opleiding zal bekeken worden of je bepaalde delen van de opleiding versneld kunt doorlopen, of dat je vrijstellingen krijgt waardoor je de opleiding sneller kunt afronden. Op basis van het intakegesprek worden aparte afspraken met jou gemaakt en deze worden in een persoonlijk opleidingsplan vastgelegd.

Kans op werk

Hoe groot is de kans dat je werk vindt in deze opleidingsrichting? Je leest het op www.kansopwerk.nl. Of lees het in de studiebijsluiter.

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker (2-jarig) BBL 4

Op dit moment is voor deze opleiding het maximale aantal studenten bereikt dat in het eerste jaar kan starten. De aspirant studenten die zich aanmelden na 3 april krijgen tijdens het intakegesprek te horen of zij direct geplaatst worden of op een reservelijst komen.

School en werk

Je bent één dag per week op school en de overige dagen ben je op de werkvloer. Dit traject heeft een gemeenschappelijk basisjaar met Pedagogisch Medewerker Kinderopvang (niveau 3). Na een jaar wordt gekeken welk niveau het beste bij je past en kunt je eventueel nog switchen van niveau.

Maatwerk

Dit traject heeft een basisjaar met Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker (niveau 4). Na het eerste jaar wordt gekeken welk niveau je aankunt en kun je eventueel nog switchen. Deze opleiding duurt twee jaar.

Inhoud van de opleiding

In het eerste jaar maak je je al veel basiskennis en vaardigheden meester. Je leert bijvoorbeeld hoe iemand zich ontwikkelt van baby tot volwassene, over veiligheid en hygiëne Daarnaast leer je observeren op rapporteren, methodisch werken en gesprekken voeren met ouders. Ook bouw je een repertoire op van activiteiten voor de kinderopvang. Tijdens de opleiding wordt gebruik gemaakt van video interactiebegeleiding: praktijksituaties worden opgenomen en dan kun je op het scherm evalueren waar je nog kunt verbeteren.Tjjdens de opleiding kun je je EHBO-diploma halen. Naast deze beroepsgerichte vakken krijg je te maken met algemene onderdelen zoals Nederlands, Engels, rekenen en Loopbaan & Burgerschap.

Keuzedelen

Elke opleiding in het mbo biedt een aantal keuzedelen waarmee je je kennis en vaardigheden kunt verbreden of verdiepen. Bij de start van je opleiding krijg jij informatie over welke keuzedelen jouw opleiding biedt.

Op je plek bij Deltion

Eén van je leraren is je studieloopbaanbegeleider. Deze bespreekt met jou je studievoortgang en schakelt hulp in als dat nodig is. Voor studenten met een extra begeleidingsvraag is extra begeleiding mogelijk (Passend Onderwijs). Over deze begeleiding worden vooraf afspraken gemaakt. Als je bij je aanmelding aangeeft dat je mogelijk extra begeleiding nodig hebt, dan overleggen we dat tijdens je intake.

Studiefaciliteiten

Op het Deltion College zijn ruimtes, waar je zelfstandig of in groepjes kunt werken. Ook vind je er het Media Informatie Centrum (MICT), waar je kunt werken en waar je allerlei informatie vindt. Boeken, cd’s en dvd’s zijn er gratis te leen.

Verder leren

Je kunt verder leren in het hbo, o.a. Pedagogiek, Pedagogisch Management Kinderopvang, Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Creatieve Therapie. Het opleidingstraject van SPH kent een driejarige studieduur.

Deltion biedt je de mogelijkheid om naast je mbo niveau 4 opleiding havo-certificaten te behalen. Het volgen van havo-vakken geeft je voordeel wanneer je wilt doorstromen naar het hbo en geeft je een extra plus als je gaat solliciteren. Je kunt o.a. kiezen uit de havo-vakken wiskunde-b, Nederlands en Engels.

Informatie en aanmelding

Aanmelden voor deze opleiding kan digitaal, via onze website. Wil je je aanmelden? Klik dan op de oranje button ‘aanmelden’, rechtsboven in het digitale opleidingsblad. Wil je nog meer informatie over het beroep waarvoor je wordt opgeleid? Kijk dan eens op www.kiesmbo.nl. Wil je meer informatie over deze opleiding of over andere opleidingsmogelijkheden? Dat kan ook in een persoonlijk gesprek met één van onze adviseurs. Neem dan contact op met het Studenten SuccesCentrum, tel. (038) 850 30 00 of mail naar [email protected]

Aanmelden 2019-2020informatie aanvragen

Startdatum

De opleiding start na de zomervakantie. Meld je bij voorkeur aan vóór 1 april.

Op dit moment is voor deze opleiding het maximale aantal studenten bereikt dat in het eerste jaar kan starten. De aspirant studenten die zich aanmelden na 3 april krijgen tijdens het intakegesprek te horen of zij direct geplaatst worden of op een reservelijst komen.

Kosten

(prijswijzigingen voorbehouden)

 • cursusgeld (vanaf 18 jaar) € 582,-- per leerjaar

 • boeken en andere leermiddelen en overige kosten ongeveer € 320,--
 • overige kosten € 75,-

Voor deze opleiding bestaat vanuit de overheid geen tegemoetkoming in de studiekosten. De werkgever kan in aanmerking komen voor belastingvoordeel. Op onze website vindt u meer informatie over mogelijke subsidies en belastingvoordeel.

Locatie

Mozartlaan 15, 8031 AA Zwolle

Toelatingseisen

 • Een vmbo-diploma in de kaderberoepsgerichte, de gemengde of de theoretische leerweg
 • Diploma lbo, vbo, mavo en mavo/vbo waarvan het examen voor alle vakken op tenminste C-niveau is afgelegd.
 • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4.
 • Een door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap goedgekeurd diploma of goedgekeurde verklaring.
 • Een diploma vakopleiding (mbo niveau 3)

Leerwerkplek voor bbl-opleidingen

We raden je aan om bij start van deze opleiding een passende leerwerkplek te hebben, of hier op korte termijn zicht op te hebben. Dit leerbedrijf moet erkend zijn. Let op, als je 4 maanden na de start van je opleiding nog geen plek hebt gevonden, dan vindt in overleg inschrijving bij een andere opleiding of uitschrijving plaats.

Kans op werk

Hoe groot is de kans dat je werk vindt in deze opleidingsrichting? Je leest het op www.kansopwerk.nl. Of lees het in de studiebijsluiter.

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker (kopklas) BOL 4

Op dit moment is voor deze opleiding het maximale aantal studenten bereikt dat in het eerste jaar kan starten. De aspirant studenten die zich aanmelden na 3 april krijgen tijdens het intakegesprek te horen of zij direct geplaatst worden of op een reservelijst komen.

Voor wie?

Je hebt een diploma Pedagogisch Medewerker Kinderopvang niveau 3 of gelijkwaardig diploma, maar je wilt graag je niveau 4-diploma halen? Dan is deze opleiding misschien iets voor jou? Je volgt de opleiding in één jaar.

School en stage

Dit is een éénjarige BOL-opleiding. Je bent twee dagen op school en je gaat drie dagen op stage. Bij de start van de opleiding heb je een erkende stageplaats of hier op korte termijn zicht op.

Inhoud van de opleiding

Naast je taken als Pedagogisch Medewerker niveau 3, richt je je tijdens de opleiding op het aanbieden van een gespecialiseerd actviteitenaanbod voor kinderen, gespecialiseerde opvang (bijv. voor een kind met een ontwikkelingsachterstand of gedragsprobleem) en ontwikkelsgericht werken. Je leert tijdens je opleiding je eigen visie/mening ten aanzien van je werk te vormen, je visie/mening te verwoorden (mondeling en schriftelijk), zelfstandig keuzes te maken en deze te beargumenteren.

Daarnaast leg je het examen rekenen en Nederlands af op niveau 3F en Engels op B1. (Voor rekenen geldt dat je daar niet op kunt zakken). Heb je moeite met taal, dan kun je bij Deltion in aanmerking komen voor extra onderstreuning.

Op je plek bij Deltion

Eén van je leraren is je studieloopbaanbegeleider. Deze bespreekt met jou je studievoortgang en schakelt hulp in als dat nodig is. Voor studenten met een extra begeleidingsvraag is extra begeleiding mogelijk (Passend Onderwijs). Over deze begeleiding worden vooraf afspraken gemaakt. Als je bij je aanmelding aangeeft dat je mogelijk extra begeleiding nodig hebt, dan overleggen we dat tijdens je intake.

Studiefaciliteiten

Op het Deltion College zijn ruimtes, waar je zelfstandig of in groepjes kunt werken. Ook vind je er het Media Informatie Centrum (MICT), waar je kunt werken en waar je allerlei informatie vindt. Boeken, cd’s en dvd’s zijn er gratis te leen.

Verder leren

Je kunt verder leren in het hbo, o.a. Pedagogiek, Pedagogisch Management Kinderopvang, Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Creatieve Therapie. Het opleidingstraject van SPH kent een driejarige studieduur.

Deltion biedt je de mogelijkheid om naast je mbo niveau 4 opleiding havo-certificaten te behalen. Het volgen van havo-vakken geeft je voordeel wanneer je wilt doorstromen naar het hbo en geeft je een extra plus als je gaat solliciteren. Je kunt o.a. kiezen uit de havo-vakken wiskunde-b, Nederlands en Engels.

Informatie en aanmelding

Aanmelden voor deze opleiding kan digitaal, via onze website. Wil je je aanmelden? Klik dan op de oranje button ‘aanmelden’, rechtsboven in het digitale opleidingsblad. Wil je nog meer informatie over het beroep waarvoor je wordt opgeleid? Kijk dan eens op www.kiesmbo.nl. Wil je meer informatie over deze opleiding of over andere opleidingsmogelijkheden? Dat kan ook in een persoonlijk gesprek met één van onze adviseurs. Neem dan contact op met het Studenten SuccesCentrum, tel. (038) 850 30 00 of mail naar [email protected]

Aanmelden 2019-2020informatie aanvragen

Startdatum

Op dit moment is voor deze opleiding het maximale aantal studenten bereikt dat in het eerste jaar kan starten. De aspirant studenten die zich aanmelden na 3 april krijgen tijdens het intakegesprek te horen of zij direct geplaatst worden of op een reservelijst komen.

Kosten

(prijswijzigingen voorbehouden)

 • cursusgeld (vanaf 18 jaar) € 582,-- per leerjaar

 • boeken en andere leermiddelen en overige kosten ongeveer € 150,-
 • overige kosten € 75,-

 • Studenten tussen de 18 en 30 jaar komen in aanmerking voor een basisbeurs via de Wet op de Studiefinanciering. Voor mbo-studenten BOL 3 en 4 vanaf 18 jaar geldt de prestatiebeurs
 • Voor meer informatie: bel DUO, tel. (050) 599 7755 of kijk op www.duoocw.nl.

Locatie

Mozartlaan 15, 8031 AA Zwolle

Toelatingseisen

Wettelijke toelatingseisen

Voor deze mbo-opleiding moet je minimaal voldoen aan één van onderstaande eisen:

 • Een vmbo-diploma in de kaderberoepsgerichte, de gemengde of de theoretische leerweg.
 • Diploma lbo, vbo, mavo en mavo/vbo waarvan het examen voor alle vakken op tenminste C-niveau is afgelegd.
 • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4.
 • Een door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap goedgekeurd diploma of goedgekeurde verklaring.
 • Een diploma vakopleiding (mbo niveau 3) of een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2)

 • Voor het éénjarige traject moet je in het bezit zijn van een verwant diploma op niveau 3. In idividuele gevallen is het mogelijk om voor bepaalde onderdelen vrijstelling te krijgen. Op basis van het intakegesprek worden aparte afspraken met jou gemaakt en deze worden in een persoonlijk opleidingsplan vastgelegd.

Verklaring Omtrent Gedrag

Bij verschillende organisaties binnen deze branche wordt voorafgaand aan werk of stage een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ gevraagd. Bijna iedereen komt in aanmerking voor een VOG. Wil jij weten wat deze verklaring inhoudt en of jij hiervoor in aanmerking komt? Kijk dan op www.justis.nl/producten/vog.

Kans op werk

Hoe groot is de kans dat je werk vindt in deze opleidingsrichting? Je leest het op www.kansopwerk.nl. Of lees het in de studiebijsluiter.

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker (kopklas) BBL 4

Op dit moment is voor deze opleiding het maximale aantal studenten bereikt dat in het eerste jaar kan starten. De aspirant studenten die zich aanmelden na 3 april krijgen tijdens het intakegesprek te horen of zij direct geplaatst worden of op een reservelijst komen.

Voor wie?

Je hebt een diploma Pedagogisch Medewerker Kinderopvang niveau 3 of gelijkwaardig diploma, maar je wilt graag je niveau 4 diploma halen? Dan is deze opleiding misschien iets voor jou! Je volgt de opleiding in één jaar.

School en werk

Als je kiest voor deze eenjarige bbl-opleiding, dan kies je voor een combinatie van werken en leren. Je hebt een werk- (of stage-) contract nodig van minimaal 16,5 uur per week, 650 uur per jaar. Het is belangrijk dat je werkgever een voor deze opleiding erkend leerbedrijf is. Je bent één dag (woensdag) per week op school.

Inhoud van de opleiding

Naast je taken als Pedagogisch Medewerker niveau 3, richt je je tijdens de opleiding op het aanbieden van een gespecialiseerd actviteitenaanbod voor kinderen, gespecialiseerde opvang (bijv. voor een kind met een ontwikkelingsachterstand of gedragsprobleem) en ontwikkelsgericht werken. Je leert tijdens je opleiding je eigen visie/mening ten aanzien van je werk te vormen, je visie/mening te verwoorden (mondeling en schriftelijk), zelfstandig keuzes te maken en deze te beargumenteren.

Daarnaast leg je het examen Rekenen en Nederlands af op niveau 3F en Engels op B1. Heb je moeite met taal, dan kun je bij Deltion in aanmerking komen voor extra onderstreuning.

Op je plek bij Deltion

Eén van je leraren is je studieloopbaanbegeleider. Deze bespreekt met jou je studievoortgang en schakelt hulp in als dat nodig is. Voor studenten met een extra begeleidingsvraag is extra begeleiding mogelijk (Passend Onderwijs). Over deze begeleiding worden vooraf afspraken gemaakt. Als je bij je aanmelding aangeeft dat je mogelijk extra begeleiding nodig hebt, dan overleggen we dat tijdens je intake.

Studiefaciliteiten

Op het Deltion College zijn ruimtes, waar je zelfstandig of in groepjes kunt werken. Ook vind je er het Media Informatie Centrum (MICT), waar je kunt werken en waar je allerlei informatie vindt. Boeken, cd’s en dvd’s zijn er gratis te leen.

Verder leren

Je kunt verder leren in het hbo, o.a. Pedagogiek, Pedagogisch Management Kinderopvang, Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Creatieve Therapie. Het opleidingstraject van SPH kent een driejarige studieduur.

Deltion biedt je de mogelijkheid om naast je mbo niveau 4 opleiding havo-certificaten te behalen. Het volgen van havo-vakken geeft je voordeel wanneer je wilt doorstromen naar het hbo en geeft je een extra plus als je gaat solliciteren. Je kunt o.a. kiezen uit de havo-vakken wiskunde-b, Nederlands en Engels.

Informatie en aanmelding

Aanmelden voor deze opleiding kan digitaal, via onze website. Wil je je aanmelden? Klik dan op de oranje button ‘aanmelden’, rechtsboven in het digitale opleidingsblad. Wil je nog meer informatie over het beroep waarvoor je wordt opgeleid? Kijk dan eens op www.kiesmbo.nl. Wil je meer informatie over deze opleiding of over andere opleidingsmogelijkheden? Dat kan ook in een persoonlijk gesprek met één van onze adviseurs. Neem dan contact op met het Studenten SuccesCentrum, tel. (038) 850 30 00 of mail naar [email protected]

Aanmelden 2019-2020informatie aanvragen

Startdatum

De opleiding start na de zomervakantie. Meld je bij voorkeur aan vóór 1 april.

Op dit moment is voor deze opleiding het maximale aantal studenten bereikt dat in het eerste jaar kan starten. De aspirant studenten die zich aanmelden na 3 april krijgen tijdens het intakegesprek te horen of zij direct geplaatst worden of op een reservelijst komen.

Kosten

(prijswijzigingen voorbehouden)

 • cursusgeld (vanaf 18 jaar) € 582,-- per leerjaar

 • boeken en andere leermiddelen en overige kosten ongeveer € 150,-
 • overige kosten € 75,-

Voor deze opleiding bestaat vanuit de overheid geen tegemoetkoming in de studiekosten. De werkgever kan in aanmerking komen voor belastingvoordeel. Op onze website vindt u meer informatie over mogelijke subsidies en belastingvoordeel.

Locatie

Mozartlaan 15, 8031 AA Zwolle

Toelatingseisen

Wettelijke toelatingseisen

Voor deze mbo-opleiding moet je minimaal voldoen aan één van onderstaande eisen:

 • Een vmbo-diploma in de kaderberoepsgerichte, de gemengde of de theoretische leerweg.
 • Diploma lbo, vbo, mavo en mavo/vbo waarvan het examen voor alle vakken op tenminste C-niveau is afgelegd.
 • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4.
 • Een door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap goedgekeurd diploma of goedgekeurde verklaring.
 • Een diploma vakopleiding (mbo niveau 3) of een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2)

 • Voor het éénjarige traject moet je in het bezit zijn van een verwant diploma op niveau 3. In idividuele gevallen is het mogelijk om voor bepaalde onderdelen vrijstelling te krijgen. Op basis van het intakegesprek worden aparte afspraken met jou gemaakt en deze worden in een persoonlijk opleidingsplan vastgelegd.

Verklaring Omtrent Gedrag

Bij verschillende organisaties binnen deze branche wordt voorafgaand aan werk of stage een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ gevraagd. Bijna iedereen komt in aanmerking voor een VOG. Wil jij weten wat deze verklaring inhoudt en of jij hiervoor in aanmerking komt? Kijk dan op www.justis.nl/producten/vog.

Leerwerkplek voor bbl-opleidingen

We raden je aan om bij start van deze opleiding een passende leerwerkplek te hebben, of hier op korte termijn zicht op te hebben. Dit leerbedrijf moet erkend zijn. Let op, als je 4 maanden na de start van je opleiding nog geen plek hebt gevonden, dan vindt in overleg inschrijving bij een andere opleiding of uitschrijving plaats.

Kans op werk

Hoe groot is de kans dat je werk vindt in deze opleidingsrichting? Je leest het op www.kansopwerk.nl. Of lees het in de studiebijsluiter.

Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker - Doomijnklas BOL 4

Werk je graag met kinderen? Wil je gelijk aan de slag in de praktijk en niet hele dagen in de schoolbanken zitten? Kies dan voor de opleiding Praktijkleren Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker bij Doomijn.

Feiten en Cijfers

 • niveau 4
 • studietjd: 1-3 jaar
 • leerweg: BOL (school en stage)
 • startdatum: september 2019

Over de opleiding

Vier keer in de week ontmoet je de andere studenten en de docent in een lokaal. Jullie gaan aan de slag met de theoretische opdrachten en de opdrachten vanuit de praktijk. Jij volgt de opleiding in je eigen tempo en onderzoek jij je eigen leervragen. De overige uren in de week loop je stage/ ben je werkzaam binnnen de kinderopvang van Doomijn. Daar breng je het geleerde in de praktjk en kom je nieuwe leervragen tegen. Samen met collega’s onderzoek je de antwoorden op jouw eigen leervragen en neem je deze vragen weer mee naar de Doomijnklas .

Schoolvakken

 • Engels
 • Nederlands
 • Rekenen
 • Loopbaan & Burgerschap
 • Sport
 • Video Interactie
 • Pedagogiek
 • Communicatie
 • Creatief muzische vakken

Begeleiding

Je hebt als student een studieloopbaanbegeleider. Die bespreekt met jou je studievoortgang en schakelt hulp in als dat nodig is. Heb je extra begeleiding nodig (passend onderwijs)? Geef dit aan bij je aanmelding, dan overleggen we dat tijdens je intake.

Stage

Ongeveer 60% van de totale studieduur ben je in de praktijk en 40% ben je in het leslokaal actief.

Keuzedelen

Tijdens de opleiding ga je keuzedelen volgen. Een keuzedeel geeft jou verdieping of verbreding van jouw kennis. Je kunt kiezen uit:

 • EHBO
 • Werken met Baby’s
 • Doorstroom HBO
 • Ondernemerschap
 • Engels

Toelatingseisen

 • Je hebt al een van deze diploma’s: vmbo basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg.
 • Je hebt een overgangsbewijs naar 4 havo of 4 vwo.
 • Je bezit een mbo-diploma niveau 2 of niveau 3.

Extra Toelatingseisen

Verklaring Omtrent Gedrag 
Voor deze opleiding heb je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig om op stage te mogen. Met dit document bewijs je dat je in het verleden geen strafbare feiten hebt gepleegd. Een bewijs van goed gedrag dus. Lees meer over de VOG.

Versnellen
In sommige gevallen is een aangepast programma mogelijk. Dat houdt in dat je korter of langer over de opleiding kunt doen. Tijdens de intake wordt bepaald welke studieduur voor jou haalbaar is (bijvoorbeeld op basis van je vooropleiding).

Na de opleiding

Na de opleiding kun je een opleiding op het hbo volgen; Pabo, Lerarenopleiding en Pedagogiek. Voor doorstroming naar de lerarenopleiding in het HBO kun je een brugmodule volgen. Hiermee kun je credits behalen, die vrijstellingen geven voor een aantal onderdelen in het hbo. Je kunt ook gaan werken in een kinderdagverblijf, peuteropvang, de buitenschoolse opvang of een organisatie voor opvoedondersteuning.

Ook interessant

Informatie en aanmelding

Aanmelden voor deze opleiding kan digitaal, via onze website. Wil je je aanmelden? Klik dan op de oranje button ‘aanmelden’, rechtsboven in het digitale opleidingsblad. Wil je nog meer informatie over het beroep waarvoor je wordt opgeleid? Kijk dan eens op www.kiesmbo.nl. Wil je meer informatie over deze opleiding of over andere opleidingsmogelijkheden? Dat kan ook in een persoonlijk gesprek met één van onze adviseurs. Neem dan contact op met het Studenten SuccesCentrum, tel. (038) 850 30 00 of mail naar [email protected]

Aanmelden 2019-2020informatie aanvragen

Startdatum

De opleiding start in september 2019

Kosten

(prijswijzigingen voorbehouden)

 • lesgeld (vanaf 18 jaar) € 1.155,-- per leerjaar

 • boeken en andere leermiddelen en overige kosten ongeveer € 150,-
 • overige kosten € 75,-

 • Studenten tussen de 18 en 30 jaar komen in aanmerking voor een basisbeurs via de Wet op de Studiefinanciering. Voor mbo-studenten BOL 3 en 4 vanaf 18 jaar geldt de prestatiebeurs
 • Voor meer informatie: bel DUO, tel. (050) 599 7755 of kijk op www.duoocw.nl.

Locatie

Mozartlaan 15, 8031 AA Zwolle

Toelatingseisen

Wettelijke toelatingseisen

Voor deze mbo-opleiding moet je minimaal voldoen aan één van onderstaande eisen:

 • Een vmbo-diploma in de kaderberoepsgerichte, de gemengde of de theoretische leerweg.
 • Diploma lbo, vbo, mavo en mavo/vbo waarvan het examen voor alle vakken op tenminste C-niveau is afgelegd.
 • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4.
 • Een door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap goedgekeurd diploma of goedgekeurde verklaring.
 • Een diploma vakopleiding (mbo niveau 3) of een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2)

 • Voor het éénjarige traject moet je in het bezit zijn van een verwant diploma op niveau 3. In idividuele gevallen is het mogelijk om voor bepaalde onderdelen vrijstelling te krijgen. Op basis van het intakegesprek worden aparte afspraken met jou gemaakt en deze worden in een persoonlijk opleidingsplan vastgelegd.

Verklaring Omtrent Gedrag

Bij verschillende organisaties binnen deze branche wordt voorafgaand aan werk of stage een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ gevraagd. Bijna iedereen komt in aanmerking voor een VOG. Wil jij weten wat deze verklaring inhoudt en of jij hiervoor in aanmerking komt? Kijk dan op www.justis.nl/producten/vog.

Kans op werk

Hoe groot is de kans dat je werk vindt in deze opleidingsrichting? Je leest het op www.kansopwerk.nl. Of lees het in de studiebijsluiter.