background

Maatschappelijke Zorg

Als je een opleiding volgt in de Maatschappelijke Zorg werk je intensief met mensen in de ouderzorg, geestelijke gezondheidszorg of in de thuisomgeving van een zorgclient. Je werkomgeving is vaak een welzijns- of zorginstelling of bij de cliënt thuis. Je brengt de ondersteuningsvraag in kaart. Dit is in overleg met de cliënt en/of de familie. Je bewaakt het medicijngebruik en zorgt voor een aantrekkelijk activiteitenschema dat past bij de wensen van jouw cliënt. Je ondersteunt waar nodig bij de persoonlijke verzorging en het huishouden, waarbij je eerst kijkt wat de cliënt zelf nog kan (leren). Je stelt het ondersteuningsplan op en hebt een coördinerende rol.

Beroepseisen

 • je kunt omgaan met verantwoordelijkheid
 • je kunt samenwerken in een professioneel netwerk
 • je hebt inzicht in de behoefte van de doelgroep
 • je kunt een vertrouwensrelatie aangaan
 • je hebt een stabiele persoonlijkheid
 • je weet raad met ongewoon gedrag
 • je bent flexibel en initiatiefrijk
 • je bent in staat om jezelf te reflecteren
 • je kunt doelgericht werken
 • je hebt goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden

Maatschappelijke Zorg (3 jarig) BOL 4

Let op!

Op dit moment is voor deze opleiding het maximaal aantal studenten bereikt dat in het eerste jaar kan starten. De aanmeldingen, die binnenkomen vanaf 11-7-2019, plaatsen we ná het intakegesprek op een reservelijst.

Voor wie?

Deze driejarige opleiding is vooral bedoeld voor leerlingen die rechtstreeks doorstromen vanuit het voortgezet onderwijs.

School en stage

Dit is een driejarige BOL-opleiding. Ongeveer 70% van de totale studieduur ben je op school en de rest van de tijd loop je stage. De stageperiode begint in periode 1 van leerjaar 2. In leerjaar 3 loop je 3 dagen in de week stage en ga je 2 dagen naar school.

Inhoud van de opleiding

Het eerste jaar is breed en je doet basiskennis op die van toepassing is op alle doelgroepen en werkvelden binnen de maatschappelijke zorg. Je leert over ontwikkelingspsychologie, infectie- en ziekteleer, psychische stoornissen, groepsprocessen, maar ook hoe je activiteiten kunt organiseren. Er zijn vakken die meer theoretisch zijn ingestoken, maar daarin vinden altijd praktijkopdrachten plaats.
In de loop van de opleiding kies je voor een profiel. Je kunt kiezen uit de volgende profielen;

 • Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg
 • Persoonlijk Begeleider Specifieke doelgroepen
 • Agogisch medewerker GGZ
 • Thuisbegeleider

In het eerste jaar ga je met een docent verschillende projecten de praktijk in om verschillende doelgroepen te ontmoeten. Gedurende de hele opleiding is veel aandacht voor het aanleren van sociale vaardigheden. Na de opleiding weet je hoe je moet omgaan met conflicten, rouw, culturele verschillen of moeilijk gedrag. Ook leer je hoe je een gedegen ondersteuningsplan opstelt, en welke informatie je nodig hebt voor de onderbouwing. Veel van wat je leert is relevant voor alle doelgroepen en werkvelden in het domein van de maatschappelijke zorg.

Naast deze beroepsgerichte vakken krijg je te maken met algemene onderdelen zoals Nederlands, Engels, rekenen en Loopbaan & Burgerschap, met daarin het sportkeuze programma.

Keuzedelen

Elke opleiding in het mbo biedt een aantal keuzedelen waarmee je je kennis en vaardigheden kunt verbreden of verdiepen. Bij de start van je opleiding krijg jij informatie over welke keuzedelen jouw opleiding biedt.

Je kunt kiezen uit:

 • ondernemend gedrag
 • wijkgericht werken
 • arbeidsparticipatie
 • jeugd- en opvoedhulp
 • expressief talent
 • diversiteit
 • verzorgende en verpleegtechnische handelingen
 • doorstroom HBO

Op je plek bij Deltion

Eén van je leraren is je studieloopbaanbegeleider. Deze bespreekt met jou je studievoortgang en schakelt hulp in als dat nodig is. Voor studenten met een extra begeleidingsvraag is extra begeleiding mogelijk (Passend Onderwijs). Over deze begeleiding worden vooraf afspraken gemaakt. Als je bij je aanmelding aangeeft dat je mogelijk extra begeleiding nodig hebt, dan overleggen we dat tijdens je intake.

Tijdens de opleiding leer je niet alleen een beroep, maar je wordt ook begeleid in het krijgen van inzicht in je eigen persoonlijkheid. Je leert jezelf goed kennen zodat je je bewust bent van je individuele kwaliteiten en valkuilen. Iedereen doorloopt hierin een eigen leerproces en je krijgt hierbij de aandacht die nodig is.

Jouw opleiding bevindt zich op de derde verdieping van gebouw Olijf. Daar zijn de leslokalen en overlegkamers en is de teamkamer van jouw leraren.

Studiefaciliteiten

Op het Deltion College zijn ruimtes, waar je zelfstandig of in groepjes kunt werken. Ook vind je er het Media Informatie Centrum (MICT), waar je kunt werken en waar je allerlei informatie vindt. Boeken, cd’s en dvd’s zijn er gratis te leen.

Verder leren

Je kunt doorleren in het hbo, o.a. Social Work, Creatieve Therapie, Toegepaste Psychologie en Leraren-opleiding.

Informatie en aanmelding

Aanmelden voor deze opleiding kan digitaal, via onze website. Wil je je aanmelden? Klik dan op de oranje button ‘aanmelden’, rechtsboven in het digitale opleidingsblad. Wil je nog meer informatie over het beroep waarvoor je wordt opgeleid? Kijk dan eens op www.kiesmbo.nl. Wil je meer informatie over deze opleiding of over andere opleidingsmogelijkheden? Dat kan ook in een persoonlijk gesprek met één van onze adviseurs. Neem dan contact op met het Studenten SuccesCentrum, tel. (038) 850 30 00 of mail naar [email protected]

Aanmelden 2019-2020informatie aanvragen

Startdatum

De opleiding start na de zomervakantie. Je moet je bij voorkeur aanmelden vóór 1 april.

Kosten

(prijswijzigingen voorbehouden)

 • lesgeld (vanaf 18 jaar) € 1.155,-- per leerjaar

 • leermiddelen o.a boeken voor het eerste leerjaar ongeveer € 300,-- 
 • overige kosten (per leerjaar) ongeveer € 80,-- tot € 100,--

 • Studenten tussen de 18 en 30 jaar komen in aanmerking voor een basisbeurs via de Wet op de Studiefinanciering. Voor mbo-studenten BOL 3 en 4 vanaf 18 jaar geldt de prestatiebeurs
 • Voor meer informatie: bel DUO, tel. (050) 599 7755 of kijk op www.duoocw.nl.

Locatie

Mozartlaan 15, 8031 AA Zwolle

Toelatingseisen

 • een vmbo-diploma in de kaderberoepsgerichte, de gemengde of de theoretische leerweg,
 • diploma lbo, vbo, mavo of mavo/vbo waarvan het examen voor alle vakken op tenminste C-niveau is afgelegd,
 • overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4,
 • een door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap goedgekeurd diploma of goedgekeurde verklaring,
 • een diploma vakopleiding (mbo niveau 3) of een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2)

Verklaring Omtrent Gedrag

Bij verschillende organisaties binnen deze branche wordt voorafgaand aan werk of stage een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ gevraagd. Bijna iedereen komt in aanmerking voor een VOG. Wil jij weten wat deze verklaring inhoudt en of jij hiervoor in aanmerking komt? Kijk dan op www.justis.nl/producten/vog.

Kans op werk

Hoe groot is de kans dat je werk vindt in deze opleidingsrichting? Je leest het op www.kansopwerk.nl. Of lees het in de studiebijsluiter.

Maatschappelijke Zorg (1 jarig) BOL 4

Voor wie?

Deze opleiding is voor volwassenen (18 jaar en ouder) die beschikken over een verwant mbo-diploma (zoals Verzorgende IG, Maatschappelijke Zorg niveau 3, Sport & Bewegen of Sociaal Werk) waardoor de opleiding sneller (1 jaar i.p.v. 3 jaar) kan worden doorlopen. In een intakegesprek wordt besproken welke tijdspad haalbaar is en past bij jouw achtergrond.

School en stage

Dit is een éénjarige BOL-opleiding. Ongeveer 70% van de totale studieduur ben je op school en de rest van de tijd loop je stage.

Inhoud van de opleiding

Jje doet allereerst veel basiskennis op die van toepassing is op alle doelgroepen en werkvelden binnen de maatschappelijke zorg. Je leert over ontwikkelingspsychologie, psychische stoornissen, infectie- en ziekteleer, groepsprocessen, maar ook hoe je activiteiten kunt organiseren. Er zijn vakken die meer theoretisch zijn ingestoken, maar daarin vinden altijd praktijkopdrachten plaats.
In de loop van de opleiding kies je voor een profiel. Je kunt kiezen uit de volgende profielen;

 • Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg
 • Persoonlijk Begeleider Specifieke doelgroepen

Gedurende de hele opleiding is veel aandacht voor het aanleren van sociale vaardigheden. Na de opleiding weet je hoe je moet omgaan met conflicten, rouw, culturele verschillen of moeilijk gedrag. Ook leer je hoe je een gedegen ondersteuningsplan opstelt, en welke informatie je nodig hebt voor de onderbouwing. Veel van wat je leert is relevant voor alle doelgroepen en werkvelden in het domein van de maatschappelijke zorg.

Naast deze beroepsgerichte vakken krijg je te maken met algemene onderdelen zoals Nederlands, Engels, rekenen en Loopbaan & Burgerschap, met daarin het sportkeuze programma.

Keuzedelen

Elke opleiding in het mbo biedt een aantal keuzedelen waarmee je je kennis en vaardigheden kunt verbreden of verdiepen. Bij de start van je opleiding krijg jij informatie over welke keuzedelen jouw opleiding biedt.

Je kunt kiezen uit:

 • ondernemend gedrag
 • wijkgericht werken
 • arbeidsparticipatie
 • jeugd- en opvoedhulp
 • expressief talent
 • diversiteit
 • verzorgende en verpleegtechnische handelingen
 • doorstroom HBO

Op je plek bij Deltion

Eén van je leraren is je studieloopbaanbegeleider. Deze bespreekt met jou je studievoortgang en schakelt hulp in als dat nodig is. Voor studenten met een extra begeleidingsvraag is extra begeleiding mogelijk (Passend Onderwijs). Over deze begeleiding worden vooraf afspraken gemaakt. Als je bij je aanmelding aangeeft dat je mogelijk extra begeleiding nodig hebt, dan overleggen we dat tijdens je intake.

Tijdens de opleiding leer je niet alleen een beroep, maar je wordt ook begeleid in het krijgen van inzicht in je eigen persoonlijkheid. Je leert jezelf goed kennen zodat je je bewust bent van je individuele kwaliteiten en valkuilen. Iedereen doorloopt hierin een eigen leerproces en je krijgt hierbij de aandacht die nodig is.

Jouw opleiding bevindt zich op de derde verdieping van gebouw Olijf. Daar zijn de leslokalen en overlegkamers en is de teamkamer van jouw leraren.

Studiefaciliteiten

Op het Deltion College zijn ruimtes, waar je zelfstandig of in groepjes kunt werken. Ook vind je er het Media Informatie Centrum (MICT), waar je kunt werken en waar je allerlei informatie vindt. Boeken, cd’s en dvd’s zijn er gratis te leen.

Verder leren

Je kunt doorleren in het hbo, o.a. Social Work, Creatieve Therapie, Toegepaste Psychologie en Leraren-opleiding.

Informatie en aanmelding

Aanmelden voor deze opleiding kan digitaal, via onze website. Wil je je aanmelden? Klik dan op de oranje button ‘aanmelden’, rechtsboven in het digitale opleidingsblad. Wil je nog meer informatie over het beroep waarvoor je wordt opgeleid? Kijk dan eens op www.kiesmbo.nl. Wil je meer informatie over deze opleiding of over andere opleidingsmogelijkheden? Dat kan ook in een persoonlijk gesprek met één van onze adviseurs. Neem dan contact op met het Studenten SuccesCentrum, tel. (038) 850 30 00 of mail naar [email protected]

Aanmelden 2019-2020informatie aanvragen

Startdatum

De opleiding start na de zomervakantie. Je moet je bij voorkeur aanmelden vóór 1 april.

Kosten

(prijswijzigingen voorbehouden)

 • lesgeld (vanaf 18 jaar) € 1.155,-- per leerjaar

 • leermiddelen o.a boeken voor het eerste leerjaar ongeveer € 300,-- 
 • overige kosten (per leerjaar) ongeveer € 80,-- tot € 100,--

 • Studenten tussen de 18 en 30 jaar komen in aanmerking voor een basisbeurs via de Wet op de Studiefinanciering. Voor mbo-studenten BOL 3 en 4 vanaf 18 jaar geldt de prestatiebeurs
 • Voor meer informatie: bel DUO, tel. (050) 599 7755 of kijk op www.duoocw.nl.

Locatie

Mozartlaan 15, 8031 AA Zwolle

Toelatingseisen

Wettelijke toelatingseisen

Voor deze mbo-opleiding moet je minimaal voldoen aan één van onderstaande eisen:

 • Een door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap goedgekeurd diploma of goedgekeurde verklaring,
 • Een diploma vakopleiding (mbo niveau 3).

Verklaring Omtrent Gedrag

Bij verschillende organisaties binnen deze branche wordt voorafgaand aan werk of stage een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ gevraagd. Bijna iedereen komt in aanmerking voor een VOG. Wil jij weten wat deze verklaring inhoudt en of jij hiervoor in aanmerking komt? Kijk dan op www.justis.nl/producten/vog.

Voor wie?

Deze opleiding is voor volwassenen (18 jaar en ouder) die beschikken over een diploma Verzorgende IG, Maatschappelijke Zorg niveau 3, Sport & Bewegen, Sociaal Werk of vergelijkbaar.

Kans op werk

Hoe groot is de kans dat je werk vindt in deze opleidingsrichting? Je leest het op www.kansopwerk.nl. Of lees het in de studiebijsluiter.

Maatschappelijke Zorg (2 jarig) BOL 4

Let op!

Op dit moment is voor deze opleiding het maximaal aantal studenten bereikt dat in het eerste jaar kan starten. De aanmeldingen, die binnenkomen vanaf 11-7-2019, plaatsen we ná het intakegesprek op een reservelijst.

Voor wie?

Deze opleiding is voor volwassenen (18 jaar en ouder) die beschikken over een niet-verwant mbo-diploma of een havo-diploma waardoor de opleiding sneller (2 jaar i.p.v. 3 jaar) kan worden doorlopen. Werkervaring of levenservaring kunnen ook aanleiding zijn voor versnellen. In een intakegesprek wordt besproken welke tijdspad haalbaar is en past bij jouw achtergrond.

School en stage

Dit is een tweejarige BOL-opleiding. Ongeveer 70% van de totale studieduur ben je op school en de rest van de tijd loop je stage.

Inhoud van de opleiding

Het eerste jaar is breed en je doet basiskennis op die van toepassing is op alle doelgroepen en werkvelden binnen de maatschappelijke zorg. Je leert over ontwikkelingspsychologie, psychische stoornissen, infectie- en ziekteleer, groepsprocessen, maar ook hoe je activiteiten kunt organiseren. Er zijn vakken die meer theoretisch zijn ingestoken, maar daarin vinden altijd praktijkopdrachten plaats.


In de loop van de opleiding kies je voor een profiel. Je kunt kiezen uit de volgende profielen;

 • Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg
 • Persoonlijk Begeleider Specifieke doelgroepen

Gedurende de hele opleiding is veel aandacht voor het aanleren van sociale vaardigheden. Na de opleiding weet je hoe je moet omgaan met conflicten, rouw, culturele verschillen of moeilijk gedrag. Ook leer je hoe je een gedegen ondersteuningsplan opstelt, en welke informatie je nodig hebt voor de onderbouwing. Veel van wat je leert is relevant voor alle doelgroepen en werkvelden in het domein van de maatschappelijke zorg.

Naast deze beroepsgerichte vakken krijg je te maken met algemene onderdelen zoals Nederlands, Engels, rekenen en Loopbaan & Burgerschap, met daarin het sportkeuze programma.

Keuzedelen

Elke opleiding in het mbo biedt een aantal keuzedelen waarmee je je kennis en vaardigheden kunt verbreden of verdiepen. Bij de start van je opleiding krijg jij informatie over welke keuzedelen jouw opleiding biedt.

Je kunt kiezen uit:

 • ondernemend gedrag
 • wijkgericht werken
 • arbeidsparticipatie
 • jeugd- en opvoedhulp
 • expressief talent
 • diversiteit
 • verzorgende en verpleegtechnische handelingen
 • doorstroom HBO

Op je plek bij Deltion

Eén van je leraren is je studieloopbaanbegeleider. Deze bespreekt met jou je studievoortgang en schakelt hulp in als dat nodig is. Voor studenten met een extra begeleidingsvraag is extra begeleiding mogelijk (Passend Onderwijs). Over deze begeleiding worden vooraf afspraken gemaakt. Als je bij je aanmelding aangeeft dat je mogelijk extra begeleiding nodig hebt, dan overleggen we dat tijdens je intake.

Tijdens de opleiding leer je niet alleen een beroep, maar je wordt ook begeleid in het krijgen van inzicht in je eigen persoonlijkheid. Je leert jezelf goed kennen zodat je je bewust bent van je individuele kwaliteiten en valkuilen. Iedereen doorloopt hierin een eigen leerproces en je krijgt hierbij de aandacht die nodig is.

Jouw opleiding bevindt zich op de derde verdieping van gebouw Olijf. Daar zijn de leslokalen en overlegkamers en is de teamkamer van jouw leraren.

Studiefaciliteiten

Op het Deltion College zijn ruimtes, waar je zelfstandig of in groepjes kunt werken. Ook vind je er het Media Informatie Centrum (MICT), waar je kunt werken en waar je allerlei informatie vindt. Boeken, cd’s en dvd’s zijn er gratis te leen.

Verder leren

Je kunt doorleren in het hbo, o.a. Social Work, Creatieve Therapie, Toegepaste Psychologie en Leraren-opleiding.

Informatie en aanmelding

Aanmelden voor deze opleiding kan digitaal, via onze website. Wil je je aanmelden? Klik dan op de oranje button ‘aanmelden’, rechtsboven in het digitale opleidingsblad. Wil je nog meer informatie over het beroep waarvoor je wordt opgeleid? Kijk dan eens op www.kiesmbo.nl. Wil je meer informatie over deze opleiding of over andere opleidingsmogelijkheden? Dat kan ook in een persoonlijk gesprek met één van onze adviseurs. Neem dan contact op met het Studenten SuccesCentrum, tel. (038) 850 30 00 of mail naar [email protected]

Aanmelden 2019-2020informatie aanvragen

Startdatum

De opleiding start na de zomervakantie. Je moet je bij voorkeur aanmelden vóór 1 april.

Kosten

(prijswijzigingen voorbehouden)

 • lesgeld (vanaf 18 jaar) € 1.155,-- per leerjaar

 • leermiddelen o.a boeken voor het eerste leerjaar ongeveer € 300,-- 
 • overige kosten (per leerjaar) ongeveer € 80,-- tot € 100,--

 • Studenten tussen de 18 en 30 jaar komen in aanmerking voor een basisbeurs via de Wet op de Studiefinanciering. Voor mbo-studenten BOL 3 en 4 vanaf 18 jaar geldt de prestatiebeurs
 • Voor meer informatie: bel DUO, tel. (050) 599 7755 of kijk op www.duoocw.nl.

Locatie

Mozartlaan 15, 8031 AA Zwolle

Toelatingseisen

Wettelijke toelatingseisen

Voor deze mbo-opleiding moet je minimaal voldoen aan één van onderstaande eisen:

 • een vmbo-diploma in de kaderberoepsgerichte, de gemengde of de theoretische leerweg,
 • diploma lbo, vbo, mavo of mavo/vbo waarvan het examen voor alle vakken op tenminste C-niveau is afgelegd,
 • overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4,
 • een door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap goedgekeurd diploma of goedgekeurde verklaring,
 • een diploma vakopleiding (mbo niveau 3)

Verklaring Omtrent Gedrag

Bij verschillende organisaties binnen deze branche wordt voorafgaand aan werk of stage een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ gevraagd. Bijna iedereen komt in aanmerking voor een VOG. Wil jij weten wat deze verklaring inhoudt en of jij hiervoor in aanmerking komt? Kijk dan op www.justis.nl/producten/vog.

Voorwaarde voor versnellen

Jouw leeftijd, havo-diploma of verwant mbo-diploma (minimaal niveau 3) kunnen aanleiding zijn om in aanmerking te komen voor versnelling. In overleg met de opleiding zal bekeken worden of je bepaalde delen van de opleiding versneld kunt doorlopen, of dat je vrijstellingen krijgt waardoor je de opleiding sneller kunt afronden. Op basis van het intakegesprek worden aparte afspraken met jou gemaakt en deze worden in een persoonlijk opleidingsplan vastgelegd.

Kans op werk

Hoe groot is de kans dat je werk vindt in deze opleidingsrichting? Je leest het op www.kansopwerk.nl. Of lees het in de studiebijsluiter.

Maatschappelijke Zorg (2 jarig) BBL 4

Let op!

Er komen voor deze opleiding veel aanmeldingen binnen. BBL-ers met een werkplek krijgen voorrang bij de toelating. Heb je geen passende baan? Dan krijg je wel een intake, maar start je later in het schooljaar.

Voor wie?

Deze opleidingsroute is geschikt voor volwassenen (18+) die werken en leren willen combineren. De adviesleeftijd is 18+ omdat werkgevers in dit werkveld vrijwel nooit jongeren aannemen voor BBL-trajecten. Verder adviseren wij dat je - voordat de opleiding start - al een werkplek hebt gevonden. Als je in januari nog geen werkplek hebt gevonden, kun je de opleiding niet voortzetten. Je kunt dan nog wel overstappen naar de BOL-variant.

School en werk

Dit is een tweejarige bbl-opleiding. In een schooljaar moet je 650 uur werken of stagelopen. Je bent een dag per week op school voor theorielessen. De andere dagen van de week ben je op de werkvloer.

Inhoud van de opleiding

Het eerste jaar is breed en je doet basiskennis op die van toepassing is op alle doelgroepen en werkvelden binnen de maatschappelijke zorg. Je leert over ontwikkelingspsychologie, psychische stoornissen, infectie- en ziekteleer, groepsprocessen, maar ook hoe je activiteiten kunt organiseren. Er zijn vakken die meer theoretisch zijn ingestoken, maar daarin vinden altijd praktijkopdrachten plaats.
In de loop van de opleiding kies je voor een profiel. Meestal is dat in het verlengde van de stageplaats die je hebt gekozen. Je kunt kiezen uit de volgende profielen;

 • Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg
 • Persoonlijk Begeleider Specifieke doelgroepen
 • Agogisch medewerker GGZ
 • Thuisbegeleider


Gedurende de hele opleiding is veel aandacht voor het aanleren van sociale vaardigheden. Na de opleiding weet je hoe je moet omgaan met conflicten, rouw, culturele verschillen of moeilijk gedrag. Ook leer je hoe je een gedegen ondersteuningsplan opstelt, en welke informatie je nodig hebt voor de onderbouwing. Veel van wat je leert is relevant voor alle doelgroepen en werkvelden in het domein van de maatschappelijke zorg

Naast deze beroepsgerichte vakken krijg je te maken met algemene onderdelen zoals Nederlands, Engels, rekenen en Loopbaan & Burgerschap.

Versnellen via maatwerk

Ben je 18 jaar of ouder? Dan is maatwerk mogelijk. Dit wordt besproken tijdens je intakegesprek

Op je plek bij Deltion

Eén van je leraren is je studieloopbaanbegeleider. Deze bespreekt met jou je studievoortgang en schakelt hulp in als dat nodig is. Voor studenten met een extra begeleidingsvraag is extra begeleiding mogelijk (Passend Onderwijs). Over deze begeleiding worden vooraf afspraken gemaakt. Als je bij je aanmelding aangeeft dat je mogelijk extra begeleiding nodig hebt, dan overleggen we dat tijdens je intake.

Tijdens de opleiding leer je niet alleen een beroep, maar je wordt ook begeleid in het krijgen van inzicht in je eigen persoonlijkheid. Je leert jezelf goed kennen zodat je je bewust bent van je individuele kwaliteiten en valkuilen. Iedereen doorloopt hierin een eigen leerproces en je krijgt hierbij de aandacht die nodig is.

Jouw opleiding bevindt zich op de derde verdieping van gebouw Olijf. Daar zijn de leslokalen en overlegkamers en is de teamkamer van jouw leraren.

Studiefaciliteiten

Op het Deltion College zijn ruimtes, waar je zelfstandig of in groepjes kunt werken. Ook vind je er het Media Informatie Centrum (MICT), waar je kunt werken en waar je allerlei informatie vindt. Boeken, cd’s en dvd’s zijn er gratis te leen.

Verder leren

Je kunt doorleren in het hbo, o.a. Social Work, Creatieve Therapie, Toegepaste Psychologie en Leraren-opleiding.

Informatie en aanmelding

Aanmelden voor deze opleiding kan digitaal, via onze website. Wil je je aanmelden? Klik dan op de oranje button ‘aanmelden’, rechtsboven in het digitale opleidingsblad. Wil je nog meer informatie over het beroep waarvoor je wordt opgeleid? Kijk dan eens op www.kiesmbo.nl. Wil je meer informatie over deze opleiding of over andere opleidingsmogelijkheden? Dat kan ook in een persoonlijk gesprek met één van onze adviseurs. Neem dan contact op met het Studenten SuccesCentrum, tel. (038) 850 30 00 of mail naar [email protected]

Aanmelden 2019-2020informatie aanvragen

Startdatum

De opleiding start na de zomervakantie. Je moet je bij voorkeur aanmelden vóór 1 april.

Kosten

(prijswijzigingen voorbehouden)

 • cursusgeld (vanaf 18 jaar) € 582,-- per leerjaar

 • leermiddelen o.a boeken (voor het eerste leerjaar) ongeveer € 350,--
 • overige kosten (voor het eerste leerjaar) ongeveer € 80,--

Voor deze opleiding bestaat vanuit de overheid geen tegemoetkoming in de studiekosten. De werkgever kan in aanmerking komen voor belastingvoordeel. Op onze website vindt u meer informatie over mogelijke subsidies en belastingvoordeel.

Locatie

Mozartlaan 15, 8031 AA Zwolle

Toelatingseisen

Wettelijke toelatingseisen

Voor deze mbo-opleiding moet je minimaal voldoen aan één van onderstaande eisen:

 • een vmbo-diploma in de kaderberoepsgerichte, de gemengde of de theoretische leerweg,
 • diploma lbo, vbo, mavo of mavo/vbo waarvan het examen voor alle vakken op tenminste C-niveau is afgelegd,
 • overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4,
 • een door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap goedgekeurd diploma of goedgekeurde verklaring,
 • een diploma vakopleiding (mbo niveau 3)

Verklaring Omtrent Gedrag

Bij verschillende organisaties binnen deze branche wordt voorafgaand aan werk of stage een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ gevraagd. Bijna iedereen komt in aanmerking voor een VOG. Wil jij weten wat deze verklaring inhoudt en of jij hiervoor in aanmerking komt? Kijk dan op www.justis.nl/producten/vog.

Leerwerkplek voor bbl-opleidingen

We raden je aan om bij start van deze opleiding een passende leerwerkplek te hebben, of hier op korte termijn zicht op te hebben. Dit leerbedrijf moet erkend zijn. Let op, als je 4 maanden na de start van je opleiding nog geen plek hebt gevonden, dan vindt in overleg inschrijving bij een andere opleiding of uitschrijving plaats.

Voorwaarde voor versnellen

Jouw leeftijd, havo-diploma of verwant mbo-diploma (minimaal niveau 3) kunnen aanleiding zijn om in aanmerking te komen voor versnelling. In overleg met de opleiding zal bekeken worden of je bepaalde delen van de opleiding versneld kunt doorlopen, of dat je vrijstellingen krijgt waardoor je de opleiding sneller kunt afronden. Op basis van het intakegesprek worden aparte afspraken met jou gemaakt en deze worden in een persoonlijk opleidingsplan vastgelegd.

Kans op werk

Hoe groot is de kans dat je werk vindt in deze opleidingsrichting? Je leest het op www.kansopwerk.nl. Of lees het in de studiebijsluiter.

Maatschappelijke Zorg (1 jarig) BBL 4

Let op!

Er komen voor deze opleiding veel aanmeldingen binnen. BBL-ers met een werkplek krijgen voorrang bij de toelating. Heb je geen passende baan? Dan krijg je wel een intake, maar start je later in het schooljaar.

Voor wie?

Deze opleiding is voor volwassenen (18 jaar en ouder) die beschikken over een diploma Verzorgende IG, Maatschappelijke Zorg niveau 3, Sport & Bewegen, Sociaal Werk of vergelijkbaar.

School en werk

Dit is een éénjarige bbl-opleiding. In een schooljaar moet je 650 uur werken of stagelopen. Je bent een dag per week op school voor theorielessen. De andere dagen van de week ben je op de werkvloer

Inhoud van de opleiding

Het doet veel basiskennis op die van toepassing is op alle doelgroepen en werkvelden binnen de maatschappelijke zorg. Je leert over ontwikkelingspsychologie, psychische stoornissen, infectie- en ziekteleer, groepsprocessen, maar ook hoe je activiteiten kunt organiseren. Er zijn vakken die meer theoretisch zijn ingestoken, maar daarin vinden altijd praktijkopdrachten plaats.
In de loop van de opleiding kies je voor een profiel. Meestal is dat in het verlengde van de stageplaats die je hebt gekozen. Je kunt kiezen uit de volgende profielen;

 • Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg
 • Persoonlijk Begeleider Specifieke doelgroepen

Gedurende de hele opleiding is veel aandacht voor het aanleren van sociale vaardigheden. Na de opleiding weet je hoe je moet omgaan met conflicten, rouw, culturele verschillen of moeilijk gedrag. Ook leer je hoe je een gedegen ondersteuningsplan opstelt, en welke informatie je nodig hebt voor de onderbouwing. Veel van wat je leert is relevant voor alle doelgroepen en werkvelden in het domein van de maatschappelijke zorg

Naast deze beroepsgerichte vakken krijg je te maken met algemene onderdelen zoals Nederlands, Engels, rekenen en Loopbaan & Burgerschap.

Versnellen via maatwerk

Ben je 18 jaar of ouder? Dan is maatwerk mogelijk. Dit wordt besproken tijdens je intakegesprek

Op je plek bij Deltion

Eén van je leraren is je studieloopbaanbegeleider. Deze bespreekt met jou je studievoortgang en schakelt hulp in als dat nodig is. Voor studenten met een extra begeleidingsvraag is extra begeleiding mogelijk (Passend Onderwijs). Over deze begeleiding worden vooraf afspraken gemaakt. Als je bij je aanmelding aangeeft dat je mogelijk extra begeleiding nodig hebt, dan overleggen we dat tijdens je intake.

Tijdens de opleiding leer je niet alleen een beroep, maar je wordt ook begeleid in het krijgen van inzicht in je eigen persoonlijkheid. Je leert jezelf goed kennen zodat je je bewust bent van je individuele kwaliteiten en valkuilen. Iedereen doorloopt hierin een eigen leerproces en je krijgt hierbij de aandacht die nodig is.

Jouw opleiding bevindt zich op de derde verdieping van gebouw Olijf. Daar zijn de leslokalen en overlegkamers en is de teamkamer van jouw leraren.

Studiefaciliteiten

Op het Deltion College zijn ruimtes, waar je zelfstandig of in groepjes kunt werken. Ook vind je er het Media Informatie Centrum (MICT), waar je kunt werken en waar je allerlei informatie vindt. Boeken, cd’s en dvd’s zijn er gratis te leen.

Verder leren

Je kunt doorleren in het hbo, o.a. Social Work, Creatieve Therapie, Toegepaste Psychologie en Leraren-opleiding.

Informatie en aanmelding

Aanmelden voor deze opleiding kan digitaal, via onze website. Wil je je aanmelden? Klik dan op de oranje button ‘aanmelden’, rechtsboven in het digitale opleidingsblad. Wil je nog meer informatie over het beroep waarvoor je wordt opgeleid? Kijk dan eens op www.kiesmbo.nl. Wil je meer informatie over deze opleiding of over andere opleidingsmogelijkheden? Dat kan ook in een persoonlijk gesprek met één van onze adviseurs. Neem dan contact op met het Studenten SuccesCentrum, tel. (038) 850 30 00 of mail naar [email protected]

Aanmelden 2019-2020informatie aanvragen

Startdatum

De opleiding start na de zomervakantie. Je moet je bij voorkeur aanmelden vóór 1 april.

Kosten

(prijswijzigingen voorbehouden)

 • cursusgeld (vanaf 18 jaar) € 582,-- per leerjaar

 • leermiddelen o.a boeken (voor het eerste leerjaar) ongeveer € 350,--
 • overige kosten (voor het eerste leerjaar) ongeveer € 80,--

Voor deze opleiding bestaat vanuit de overheid geen tegemoetkoming in de studiekosten. De werkgever kan in aanmerking komen voor belastingvoordeel. Op onze website vindt u meer informatie over mogelijke subsidies en belastingvoordeel.

Locatie

Mozartlaan 15, 8031 AA Zwolle

Toelatingseisen

Wettelijke toelatingseisen

Voor deze mbo-opleiding moet je minimaal voldoen aan één van onderstaande eisen:

 • Een door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap goedgekeurd diploma of goedgekeurde verklaring,
 • Een diploma vakopleiding (mbo niveau 3).

Leerwerkplek voor bbl-opleidingen

We raden je aan om bij start van deze opleiding een passende leerwerkplek te hebben, of hier op korte termijn zicht op te hebben. Dit leerbedrijf moet erkend zijn. Let op, als je 4 maanden na de start van je opleiding nog geen plek hebt gevonden, dan vindt in overleg inschrijving bij een andere opleiding of uitschrijving plaats.

Verklaring Omtrent Gedrag

Bij verschillende organisaties binnen deze branche wordt voorafgaand aan werk of stage een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ gevraagd. Bijna iedereen komt in aanmerking voor een VOG. Wil jij weten wat deze verklaring inhoudt en of jij hiervoor in aanmerking komt? Kijk dan op www.justis.nl/producten/vog.

Voor wie?

Deze opleiding is voor volwassenen (18 jaar en ouder) die beschikken over een diploma Verzorgende IG, Maatschappelijke Zorg niveau 3, Sport & Bewegen, Sociaal Werk of vergelijkbaar.

Kans op werk

Hoe groot is de kans dat je werk vindt in deze opleidingsrichting? Je leest het op www.kansopwerk.nl. Of lees het in de studiebijsluiter.