background

Eerste monteur gasstations

Gas om mee te koken, ruimtes te verwarmen of te douchen. Dat gas komt in Nederland gewoon uit de grond. Met enorme leidingen wordt het naar woningen en (fabrieks)gebouwen gestuurd. Als eerste monteur gasstations heb je een belangrijke rol daarbij. Je werkt vaak buiten bij de aanleg en het onderhoud van al die leidingen. Maar ook binnen woningen en gebouwen weet je de gasinstallatie goed te laten werken. Omdat je in publieke ruimtes werkt, heb je te maken met omwonenden, voorbijgangers en/of verkeer. Veiligheid staat natuurlijk voorop in dit beroep. Als eerste monteur kan je sturing geven aan een team monteurs. Je werkt in de sector energie-, water- of datadistributie bij een aannemer of voor een installatie- of netwerkbedrijf.

Beroepseisen

 • Je werkt geconcentreerd en zelfstandig
 • Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel
 • Je bent klantvriendelijk, representatief en respectvol
 • Je bent communicatief vaardig
 • Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken
 • Je bent kwaliteits- en kostenbewust

Eerste monteur gasstations BBL 3

School en werk

Deze opleiding duurt in principe 3 jaar. De definitieve opleidingsduur wordt bepaald tijdens het intakegesprek en is afhankelijk van individuele ervaring en behaalde diploma’s/certificaten.

Als je kiest voor een bbl-opleiding, dan kies je voor een combinatie van werken en leren. Het is belangrijk dat je bij aanvang van de opleiding al een werkplek hebt gevonden, of dat je hier zicht op hebt. Dat kan met een betaalde baan, maar in sommige gevallen ook met een onbetaalde baan of op basis van een stageovereenkomst. Belangrijk is dat je voldoende uren werkt en dat de werkgever een erkend leerbedrijf is.

Je gaat 1 dag per week naar school en je werkt 3 à 4 dagen per week in een gas-, water- of warmtebedrijf voor de praktijk. Tijdens je werk voer je onder begeleiding praktijkopdrachten uit. Zoek je informatie over erkende leerbedrijven? Kijk op www.s-bb.nl of www.fundeon.nl. Naast de onderwijsovereenkomst, die jij met het Deltion College afsluit, worden een praktijkovereenkomst en een arbeidsovereenkomst met het leerbedrijf afgesloten.

Inhoud van de opleiding

De opleiding bestaat uit drie delen, het basisdeel, het profieldeel en keuzedelen. Bij al die delen gaat het om het krijgen van kennis, inzicht, vaardigheden en gedrag. Dit heb je allemaal nodig om je toekomstig beroep goed uit te kunnen oefenen. De drie delen moeten afgerond zijn om een diploma te krijgen.

Tijdens je opleiding leer je hoe je gasstations in bedrijf stelt. Je leert installaties, componenten en appendages monteren, inregelen en testen. Verder leer je hoe je onderhouds- en storingswerzaamheden in en om gasstations lokaliseert en analyseert. Je leert hoe je een station indien noodzakelijk uit bedrijf kan nemen en hoe je onderdelen vervangt of repareert. Je maakt een station weer gebruiksklaar en administreert de werkzaamheden die je hebt verricht. Naast het praktische werk leer je ook uit te voeren werk organiseren. Je leert hoe je collega's begeleidt en hoe je de voortgang van een klus bewaakt. Je bent namelijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van je eigen werk, maar ook voor het werk van de ploeg. Je leert inspelen op wisselende of onverwachte omstandigheden.

De algemene onderdelen van de opleiding zijn o.a:

 • Loopbaan en burgerschap (functioneren als zelfstandig burger in de maatschappij, vitaal burgerschap)
 • Nederlands
 • Rekenen

Keuzedelen

Elke opleiding in het mbo biedt een aantal keuzedelen waarmee je je kennis en vaardigheden kunt verbreden of verdiepen. Bij de start van je opleiding krijg jij informatie over welke keuzedelen jouw opleiding biedt.

Op je plek bij Deltion

Eén van je leraren is je studieloopbaanbegeleider. Deze bespreekt met jou je studievoortgang en schakelt hulp in als dat nodig is. Voor studenten met een extra begeleidingsvraag is extra begeleiding mogelijk (Passend Onderwijs). Over deze begeleiding worden vooraf afspraken gemaakt. Als je bij je aanmelding aangeeft dat je mogelijk extra begeleiding nodig hebt, dan overleggen we dat tijdens je intake.

Studiefaciliteiten

Op het Deltion College zijn ruimtes, waar je zelfstandig of in groepjes kunt werken. Ook vind je er het Media Informatie Centrum (MICT), waar je kunt werken en waar je allerlei informatie vindt. Boeken, cd’s en dvd’s zijn er gratis te leen.

Verder leren

Je kunt na het behalen van het diploma doorleren voor Technicus Gas-niveau 4 of Uitvoerder Infra - niveau 4.

Informatie en aanmelding

Aanmelden voor deze opleiding kan digitaal, via onze website. Wil je je aanmelden? Klik dan op de oranje button ‘aanmelden’, rechtsboven in het digitale opleidingsblad. Wil je nog meer informatie over het beroep waarvoor je wordt opgeleid? Kijk dan eens op www.kiesmbo.nl. Wil je meer informatie over deze opleiding of over andere opleidingsmogelijkheden? Dat kan ook in een persoonlijk gesprek met één van onze adviseurs. Neem dan contact op met het Studenten SuccesCentrum, tel. (038) 850 30 00 of mail naar [email protected]

Aanmelden 2019-2020informatie aanvragen

Startdatum

Omdat de opleiding uit onderdelen bestaat en flexibel is, kun je gedurende het hele schooljaar instromen. Meld je bij voorkeur aan vóór 1 april. Informeer naar de instroomdata bij het Studenten SuccesCentrum, telefoon 038 - 850 30 00.

Kosten

(prijswijzigingen voorbehouden)

 • cursusgeld (vanaf 18 jaar) € 588,-- per leerjaar

 • Voor leermiddelen en licenties bedragen de kosten ongeveer €375,- per leerjaar.

Voor deze opleiding bestaat er voor de student vanuit de overheid geen tegemoetkoming in de studiekosten. Wel is er voor de werkgever belastingvoordeel en is het mogelijk een uitkering van de bedrijfstak te ontvangen, waarbij hij is aangesloten.

Locatie

Mozartlaan 15, 8031 AA Zwolle

Toelatingseisen

Voor toelating tot deze opleiding dien je aan (minimaal) één van onderstaande voorwaarden te voldoen:

 • Een vmbo-diploma in de kaderberoepsgerichte, de gemengde of de theoretische leerweg;
 • Diploma lbo, vbo, mavo en mavo/vbo waarvan het examen voor alle vakken op tenminste C-niveau is afgelegd;
 • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4;
 • Een door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap goedgekeurd diploma of goedgekeurde verklaring;
 • Diploma mbo niveau 2.

Voor deze opleiding is het bezit van rijbewijs B en VCA basis een pre.

Leerwerkplek voor bbl-opleidingen

We raden je aan om bij start van deze opleiding een passende leerwerkplek te hebben, of hier op korte termijn zicht op te hebben. Dit leerbedrijf moet erkend zijn. Let op, als je 4 maanden na de start van je opleiding nog geen plek hebt gevonden, dan vindt in overleg inschrijving bij een andere opleiding of uitschrijving plaats.

Kans op werk

Hoe groot is de kans dat je werk vindt in deze opleidingsrichting? Je leest het op www.kansopwerk.nl. Of lees het in de studiebijsluiter.