background

Middenkaderfunctionaris Bouw

Als middenkaderfunctionaris bouw ben je bezig met alles wat nodig is om een gebouw te ontwerpen, te bouwen, te beheren en te onderhouden. Zo werk je bijvoorbeeld ontwerpen uit, voer je projecten en metingen uit en houd je je bezig met de planning en de kosten. Bij grote bedrijven specialiseer je je vaak, bij kleinere bedrijven zijn je taken breder. Je stelt dan begrotingen en plannen op en stuurt kleine teams aan waarbij je een controlerende en coördinerende taak hebt. Als middenkaderfunctionaris bouw werk je bijvoorbeeld bij woningbouwcorporaties, aannemers of architectenbureaus als CAD-tekenaar, bouwkundig medewerker, calculator, uitvoerder, werkvoorbereider of toezichthouder.

Beroepseisen

 • je bent zelfstandig
 • je hebt verantwoordelijkheidsgevoel
 • je bent nauwkeurig
 • je bent zorgvuldig
 • je bent handig
 • je hebt rekenkundig en ruimtelijk inzicht
 • je bent communicatief vaardig
 • je kan goed plannen en organiseren
 • je bent op de hoogte van ontwikkelingen in vakgebied

Middenkaderfunctionaris Bouw BOL 4

Deze opleiding is beoordeeld als topopleiding in de keuzegids mbo 2019!

School en stage

Deze opleiding duurt in principe 4 jaar. De definitieve opleidingsduur wordt bepaald tijdens het intakegesprek en is afhankelijk van individuele ervaring en behaalde diploma’s/certificaten.

Je volgt de opleiding via de beroepsopleidende leerweg (BOL-school en stage). Tijdens de opleiding ga je 5 dagen per week naar school en zijn stages een onderdeel van het programma. Van de in totaal 4 jaar van de opleiding breng je 60% op school door en 40% bij erkende leerbedrijven. Tussen het Deltion College en jou wordt een onderwijsovereenkomst afgesloten.

Inhoud van de opleiding

De opleiding bestaat uit drie delen, het basisdeel, het profieldeel en keuzedelen. Bij al die delen gaat het om het krijgen van kennis, inzicht, vaardigheden en gedrag. Dit heb je allemaal nodig om je toekomstig beroep goed uit te kunnen oefenen. De drie delen moeten afgerond zijn om een diploma te krijgen.

Gedurende de opleiding werk je aan een aantal onderwerpen die in je toekomstig beroep aan de orde komen. Je concentreert je vooral op het ontwerp en beheer van bouwwerken. Zo leer je hoe je een bouwopdracht uitwerkt, hoe je projecten daarin voorbereidt, hoe je deze moet uitvoeren en ook hoe je hetgeen er gebouwd is beheert en onderhoudt. Concreet betekent dit dat je tijdens je opleiding o.a. leert (bestek)tekeningen te maken, materialen en producten te kiezen en kostenramingen en werktekeningen te maken. Ook leer je klanten te adviseren en de voortgang van projecten te bewaken. Je leert hoe je bouwplaatspersoneel moet aansturen en planningen en begrotingen moet beheren. Je voert kwaliteitscontroles uit en doet de projectadministratie. Voor het beheren en onderhouden van gebouwen leer je inspecties doen en hoe je klachten moet afhandelen. Voor alle onderdelen geldt dat je een deel van de opleiding in de beroepspraktijk volgt.

De algemene onderdelen van de opleiding zijn o.a:

 • Loopbaan en burgerschap (functioneren als zelfstandig burger in de maatschappij)
 • Nederlands
 • Rekenen
 • Engels
 • Sport

Keuzedelen

Elke opleiding in het mbo biedt een aantal keuzedelen waarmee je je kennis en vaardigheden kunt verbreden of verdiepen. Bij de start van je opleiding krijg jij informatie over welke keuzedelen jouw opleiding biedt.

Op je plek bij Deltion

Eén van je leraren is je studieloopbaanbegeleider. Deze bespreekt met jou je studievoortgang en schakelt hulp in als dat nodig is. Voor studenten met een extra begeleidingsvraag is extra begeleiding mogelijk (Passend Onderwijs). Over deze begeleiding worden vooraf afspraken gemaakt. Als je bij je aanmelding aangeeft dat je mogelijk extra begeleiding nodig hebt, dan overleggen we dat tijdens je intake.

Studiefaciliteiten

Op het Deltion College zijn ruimtes, waar je zelfstandig of in groepjes kunt werken. Ook vind je er het Media Informatie Centrum (MICT), waar je kunt werken en waar je allerlei informatie vindt. Boeken, cd’s en dvd’s zijn er gratis te leen.

Verder leren

Je kunt na het behalen van je diploma verder leren in het hbo, in deeltijd of in voltijd.

Informatie en aanmelding

Aanmelden voor deze opleiding kan digitaal, via onze website. Wil je je aanmelden? Klik dan op de oranje button ‘aanmelden’, rechtsboven in het digitale opleidingsblad. Wil je nog meer informatie over het beroep waarvoor je wordt opgeleid? Kijk dan eens op www.kiesmbo.nl. Wil je meer informatie over deze opleiding of over andere opleidingsmogelijkheden? Dat kan ook in een persoonlijk gesprek met één van onze adviseurs. Neem dan contact op met het Studenten SuccesCentrum, tel. (038) 850 30 00 of mail naar [email protected]

Aanmelden nu instromen Aanmelden 2019-2020informatie aanvragen

Startdatum

Omdat de opleiding uit onderdelen bestaat en flexibel is, kun je onder bepaalde omstandigheden flexibel instromen. Meld je bij voorkeur aan voor 1 april. Informeer naar de instroomdata bij het Studenten Succes Centrum, telefoon 038-850 30 00.

Kosten

(prijswijzigingen voorbehouden)

 • lesgeld (vanaf 18 jaar) € 1.155,-- per leerjaar

 • De kosten van leermiddelen en licenties bedragen in het eerste leerjaar €600,-, in het tweede leerjaar €300,- en in het derde leerjaar €300,-. In het vierde leerjaar zijn er geen kosten.

 • Studenten tussen de 18 en 30 jaar komen in aanmerking voor een basisbeurs via de Wet op de Studiefinanciering. Voor mbo-studenten BOL 3 en 4 vanaf 18 jaar geldt de prestatiebeurs
 • Voor meer informatie: bel DUO, tel. (050) 599 7755 of kijk op www.duoocw.nl.

Locatie

Mozartlaan 15, 8031 AA Zwolle

Toelatingseisen

Voor toelating tot deze opleiding dien je aan (minimaal) één van onderstaande voorwaarden te voldoen:

 • Een vmbo-diploma in de kaderberoepsgerichte, de gemengde of de theoretische leerweg;
 • Diploma lbo, vbo, mavo en mavo/vbo waarvan het examen voor alle vakken op tenminste C-niveau is afgelegd;
 • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4;
 • Een door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap goedgekeurd diploma of goedgekeurde verklaring;
 • Voor de middenkaderopleiding (mbo niveau 4) geldt aanvullend: een diploma vakopleiding (mbo niveau 3) in de verwante sector of een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2).

Aanvullende toelatingseisen en -criteria: Niet van toepassing

Kans op werk

Hoe groot is de kans dat je werk vindt in deze opleidingsrichting? Je leest het op www.kansopwerk.nl. Of lees het in de studiebijsluiter.