Doelen en onderzoek

11 februari 2022 10:05 Nieuws
Om focus aan te brengen in de ambities, onderscheidt het Practoraat drie programmalijnen.
 
  1. Kennisontwikkeling bij lerenden
Om kwalitatief goed onderwijs te bieden op het gebied van gezondheid en technologie, zijn onderwijsprofessionals en studenten nodig die zelf up-to-date kennis bezitten. En die innovatief vakmanschap zichtbaar maken in de praktijk.
 
  1. Contextrijk onderwijs realiseren
Gezondheid en technologie krijgen een integrale plek binnen opleidingen. Technologie komt zichtbaar terug in het college Welzijn, Gezondheid & Sport. De wereld ‘Mens en gezondheid’ komt zichtbaar terug in de colleges Techniek & Gebouwde Omgeving en Design, Media & ICT. Cross-overs tussen de opleidingen worden gerealiseerd.
 
  1. Samen ontdekken en leren met het werkveld
Het ontwikkelen van kennis en vaardigheden op gebied van gezondheid en technologie, gaat nog beter wanneer onderwijs en werkveld hierin samen ontdekken en leren. Door elkaar mee te nemen in de ontwikkelingen, komen onderwijs en praktijk dichter bij elkaar.
 
Onderzoek
Het onderzoek van het practoraat richt zich op een effectieve onderwijsbenadering om innovatief vakmanschap in de context van gezondheid en technologie te ontwikkelen bij lerenden, onderwijsprofessionals en het werkveld. Daarnaast kijken we hoe we de boundary crossing vormgeven om professionals op te leiden die bruggenbouwer kunnen zijn tussen verschillende sectoren. We willen de meerwaarde van mbo-professionals bij de implementatie van innovaties zichtbaar maken.
 
Vertrekpunt voor de activiteiten van het practoraat zijn vragen uit de eigen organisatie, uit instellingen en uit bedrijven. Samen het beste waarmaken!
 

Wat ons en onze studenten bezighoudt