Opleiding Zorg en Technologie gaat mensen opleiden die technologietransitie in de zorg versnellen

11 maart 2024 13:35 Nieuws

Beeldbellen, VR-brillen, slimme sensors, robots: de omvang en betekenis van technologie in de zorg groeit en zal dat blijven doen. Wie kan dat proces op de werkvloer goed begeleiden en collega’s erin meenemen? Een nieuwe Associate degree bij Windesheim gaat mensen opleiden die de rol van transitieversneller kunnen vervullen. Het opleidingstraject Zorg en Technologie is het resultaat van een vruchtbare samenwerking tussen o.a. Windesheim, het Deltion College en verschillende zorgorganisaties.

De opmars van technologie in de zorg wordt door sommigen als negatief ervaren. Het tegendeel is waar menen Jolanda van Til (Deltion College), Inge Lups (zorgorganisatie Espria) en Jasmijn de Lange (Hogeschool Windesheim). Technologie is naar hun ervaring juist een antwoord op het groeiend tekort aan medewerkers in de zorg en welzijn en maakt het werk inhoudelijk interessanter.

Behoefte aan bruggenbouwers

Inge Lups van Espria ziet dat de druk op medewerkers in zorg en welzijn steeds hoger wordt en dat het breder inzetten van technologie noodzakelijk is. ‘Als we iedereen die zorg nodig heeft ook in de toekomst willen blijven helpen, dan kan dat alleen als we technologie meer en slimmer inzetten zoals beeldzorg, medicijndispensers en slimme sensoren. We hebben mensen nodig die de noodzakelijke transities op de werkvloer kunnen begeleiden en die collega’s daarvoor enthousiast kunnen maken. Bruggenbouwers die de verbinding kunnen leggen tussen de huidige manier van werken en het werken van de toekomst.’

Drempels wegnemen

Er leven volgens Inge Lups veel vragen bij zorgprofessionals: Wat betekenen al deze veranderingen voor mij? Kan ik het wel bijbenen? Hoe moet ik het dan doen? ‘Een collega die jou daarbij kan helpen, die drempels wegneemt, die kan laten zien hoe mooi het is om technologische middelen in te zetten is dan goud waard. Het werk wordt er ook nog eens een stuk aangenamer door. Een ander belangrijk aspect is dat technologie helpt om de zelfstandigheid van burgers te bevorderen en hen meer regie kan geven over hun leven en gezondheid. Deze Ad is voor mensen die in deze belangrijke transitie iets willen betekenen.’

Verbinding met het mbo


De ontwikkeling van de Ad startte vanuit Windesheim waarna Deltion College werd gevraagd om aan te sluiten en mee te ontwikkelen. Jolanda van Til (Deltion): ‘Ik ben al geruime tijd bezig met zorgtechnologie in de regio en verbonden met een ruim netwerk op dit gebied. De verbinding met het mbo maken was een nadrukkelijke wens van de initiatiefnemers. Er werd een klankbordgroep opgericht en ik mocht ook mensen aandragen en dacht direct aan Inge van Espria. Zo zijn we met een groep mensen gestart om te onderzoeken welk profiel we zochten en ik sluit me wat dat betreft aan bij Inge: we hebben bruggenbouwers nodig die de koppeling kunnen maken tussen praktische vragen op de werkvloer en de beschikbare technologie. De invulling kan er bij iedere organisatie anders uitzien. Bij de een in de vorm van een baan, bij de ander wellicht in de vorm van een rol die je hebt naast je functie.’

Co-creatie van werkveld en onderwijs

De opleiding is een product van een breed opgezette samenwerking. Opleidingsmanager Jasmijn de Lange van Windesheim: ‘De opleiding is echt een co-creatie van het onderwijs en het werkveld. Mbo en hbo en heel veel andere trouwe partners uit de zorg. We ervaren een gemeenschappelijke nood en urgentie om dit te doen.
Inge: ‘Met verschillende zorg- en welzijnsorganisaties, Windesheim en Deltion ontwikkelden we persona’s. Kritisch keken we naar wat de zorgsector nodig heeft, de doelgroepen en invulling van de opleiding. We kwamen uit op een heel divers palet mensen voor wie de opleiding interessant kan zijn. Van medewerkers in de zorg, verpleging, verzorging en thuiszorg, tot jonge mbo-afstudeerders die willen plussen en direct aan de slag kunnen gaan met de implementatie van zorgtechnologie, het maken van plannen van aanpak en het adviseren van directies. Daarnaast willen we graag mensen interesseren die vanuit een technologische of ICT-achtergrond werkzaam zijn de in zorg en welzijn of daar interesse in hebben. De bruggenbouwer is dus wel een belangrijk begrip in het hele verhaal.’

Ad-niveau

De opleiding is op niveau 5, tussen mbo en hbo-bachelorniveau in. Jasmijn: ‘De begeleiding van deze noodzakelijke transitie vindt plaats op de werkvloer en niet alleen in beleid of op een groter macroniveau. Deze afgestudeerden zijn in staat het werk in de zorg en welzijn met hulp van technologie anders vorm te geven. Zij kunnen deze innovatieve en veranderprocessen begeleiden en stimuleren ‘on the job’. Het gaat om mensen die de praktijk goed kennen en oog hebben voor zowel het individu als de groep. Daarom is het Ad-niveau heel passend. Dat deze opleiding twee jaar duurt is een mooie bijkomstigheid en vergroot de kansengelijkheid omdat de drempel voor een Ad nu eenmaal lager is dan voor een 4-jarige hbo-bachelor.’

Een opleiding voor meedenkers


Jolanda vult aan: ‘Heel veel mensen in de mbo-zorgberoepen zoals de verpleegkunde, de maatschappelijke zorg, doktersassistenten, vinden het interessant om hun werk slimmer te gaan doen. Ze willen graag meedenken hoe je technologie beter kunt inzetten. Zo’n Ad helpt dan natuurlijk enorm om je persoonlijk leiderschap te ontwikkelen dat je nodig hebt om je collega’s mee te nemen.’ Naast zorgprofessionals en doorstudeerders mikt deze Ad ook op een doelgroep die op het eerste gezicht wat minder voor de hand ligt: professionals die niet in de zorg of technologie werken maar die het interessant vinden om veranderingsprocessen te begeleiden en vorm te geven. Jasmijn: ‘Die willen we ook graag bereiken. Dat is een prachtige maar ook noodzakelijke aanvulling.’

Technologie en eigen regie

Bij de technologische middelen die ter beschikking staan gaat het vaak om zorg op afstand. Bijvoorbeeld een VR-bril waarmee een huisarts en een gespecialiseerd verpleegkundige op afstand een wond kunnen beoordelen en vervolgacties kunnen uitzetten. Inge: ‘We zetten volop in op beeldzorg, op medicijndispensers, op slimme sensoren, op digitale hulpmiddelen die mensen helpen bij hun dagstructuur gericht op welzijn. Dat soort technologie zorgt ervoor dat mensen langer zelfstandig thuis kunnen wonen zonder afhankelijk te zijn van zorg. Ook ondersteunt deze technologie de familieleden. Hoe mooi is het om samen met je team ervoor te zorgen dat deze hulpmiddelen gebruikt worden en mensen helpt!

Behoud van zorgmomenten

Jasmijn: ‘Ik wil nog benadrukken dat het gaat om het slimmer inrichten van zorg zonder de zorgmomenten weg te vagen. Dat is namelijk vaak de angst die heerst. Er ontslaat door het slimmer of efficiënter inrichten van processen juist meer ruimte voor de fysieke zorg die je niet digitaal kunt ondersteunen. Inge: ‘Uiteindelijk gaat het erom dat we ervoor zorgen dat iedereen die zorg nodig heeft zorg kan krijgen. Daar is de inzet van technologie heel hard bij nodig.’

Vragen over de opleiding? Je kunt je vragen mailen naar gw-levenlangleren@windesheim.nl

De Ad Technologie en Zorg heeft een duale variant en een deeltijdvariant en zal starten in september 2024.

De Ad is een product van samenwerking van Hogeschool Windesheim met partners: het Deltion College, Espria, IJsselheem, Interakt Contour, Het Zand, Noorderboog, Isala, Medrie, Driezorg, Frion, Transfore, TZA.

Wat ons en onze studenten bezighoudt