Lessenserie versterkt democratisch bewustzijn jongeren

12 maart 2024 17:10 Nieuws
Jongeren en Burgerschap in Overijssel: zo heet de samenwerking tussen het Deltion College, ROC van Twente en de provincie Overijssel. Samen hebben deze instellingen zich ingezet voor de ontwikkeling van twee verschillende lessenseries. Op 12 maart overhandigden Lucy Willems (ROC van Twente), Laurens Klijnsma (Deltion College), Manon Rozema en Sevan Garabedian (Provincie Overijssel) die aan Andries Heidema (Commissaris van de Koning).

De eerste lessenserie geeft studenten meer achtergrondinformatie over de werking van onze democratie in het algemeen, en het provinciebestuur in het bijzonder. Het is een verdieping op het al bestaande Provinciespel. Wanneer een mbo een afspraak maakt voor het Provinciespel, wordt de lessenserie naar de instelling verstuurd. Deze serie is ontwikkeld voor mbo-niveau 3 en 4, maar is inmiddels ook geschikt gemaakt voor studenten met andere basisvaardigheden.

(Politieke) kracht van studenten
De tweede lessenserie concentreert zich op het versterken van de eigen (politieke) kracht van de studenten. Studenten onderzoeken wat hen geluk brengt en hoe zij denken over verschillende thema’s die belangrijk zijn voor Overijssel: vitaliteit en positieve gezondheid, sociale ontmoetingsplekken, vrijwilligers, een inclusieve samenleving en de leefomgeving. Aan de hand hiervan maken studenten een initiatiefplan om één van deze thema’s te verbeteren in hun eigen buurt.

Verrijking
Lucy Willems: 'Deze samenwerking tussen onderwijsinstellingen en de Provincie is niet alleen een verrijking voor het onderwijsprogramma. Hij draagt ook bij aan het stimuleren van democratisch bewustzijn en participatie onder jongeren in Overijssel.'

Wat ons en onze studenten bezighoudt