Partnerschap kinderopvang en Pedagogisch Werk krijgt nieuwe impuls

28 september 2023 13:40 Nieuws

Kinderopvangorganisaties uit de regio Zwolle en de opleidingen Pedagogisch Werk van Landstede ROC en Deltion zetten 27 september hun handtekeningen onder een nieuwe samenwerking. Onder de noemer ‘Investeren in Samenspel’ wisselen zij continu informatie uit op actuele thema’s, zodat praktijk en onderwijs optimaal op elkaar aansluiten. Daarnaast trekken deze partners ook op in gezamenlijke professionaliseringsdagen.

'In de kinderopvang is de druk op medewerkers groot. Samen optrekken is niet alleen een mooi streven. Het is essentieel,' aldus Harriët Gringhuis, opleidingsmanager van Pedagogisch Werk. ‘Ons gemeenschappelijk urgente vraagstuk is: wat heeft de student/startende professional aan begeleiding nodig om een duurzame start te maken in dit specifieke werkveld? Hier spelen zowel het onderwijs als het werkveld een belangrijke rol in. Dit partnerschap leent zich hier bij uitstek voor.’

Het nieuwe partnerschap bestaat uit Doomijn Kinderopvang, Prokino, Partou, Landstede ROC, het Deltion College en SBB.

Wat ons en onze studenten bezighoudt