Sterk Techniekonderwijs zoekt met nieuw project aansluiting vmbo-mbo-bedrijfsleven

08 december 2023 11:25 Nieuws
Het Deltion College is vanwege zijn grote aantal technische opleidingen nauw betrokken bij initiatieven van Sterk Techniekonderwijs (STO). Deltion, de STO-regio Zwolle en STO-regio Meppel/Steenwijkerland begonnen samen onlangs het project STO-Aansluiting Vmbo-Mbo-Bedrijfsleven.

In deze pilot biedt Deltion samen met vmbo-scholen en het bedrijfsleven een breed aanbod van keuzevakken/keuzedelen aan vmbo-leerlingen. Dit schooljaar wordt het eerste aanbod van keuzevakken en keuzedelen samengesteld, dat vanaf schooljaar 2024-2025 gaat draaien. De betrokken partijen ontwikkelen nu samen de inhoud van dit aanbod. En zij werken aan de randvoorwaarden (rooster, docenten, lokalen en leermiddelen).
Vragen over dit project? Neem contact op met projectleider Anne-Marie Knottnerus.

Wat ons en onze studenten bezighoudt