Deltion en Isala pakken tekort stageplekken aan

18 december 2023 09:29 Nieuws
Het Deltion College en Isala zijn een pilot begonnen om tweedejaars studenten Doktersassistent te begeleiden. Door deze samenwerking willen Deltion en Isala het grote tekort aan stageplekken verkleinen. Zodat studenten goed voorbereid kunnen doorstromen naar de krappe arbeidsmarkt voor doktersassistenten in de regio.

Tien tweedejaars studenten begonnen met deze Stage Leerroute. Zij lopen dertig weken stage in Isala. Dat doen zij op drie verschillende plekken. Elke tien weken wisselen zij van plek, om zo breed opgeleid te worden. De afdelingen waar zij méér leren over hun vak zijn CCI, KCL, Interne Geneeskunde (onderzoeksplein), Kindergeneeskunde en Radiotherapie.

Enthousiast
Tijdens de introductiedag bij de Isala Academie kregen studenten presentaties van onder andere Marco van Dams (over hygiëne en infectiepreventie), Linda Brinkman (over de centrale sterilisatie) en Esther Tuinman, over de ziekenhuisapotheek. Voorafgaand aan hun stage kregen studenten vier trainingsdagen om wegwijs te worden in de informatie- en communicatiesystemen van Isala.

Vervolg
Deltion en Isala willen ook voor derdejaars studenten Doktersassistent een Stage Leerroute ontwikkelen. Die gaat in het schooljaar 2024-2025 van start.

Wat ons en onze studenten bezighoudt