“De complexiteit in de ouderenzorg neemt alleen maar toe”

08 juli 2021 Nieuws

Aninda Oostindien, 40 jaar, werkt als Verzorgende IG bij ’t Vlierhuis in Ommen, onderdeel van Saxenburgh. ‘t Vlierhuis is een zorglocatie voor ouderen met dementie, waar cliënten wonen met cognitieve problematiek, zoals geheugenverlies. Aninda: “Als Verzorgende helpen wij de cliënten bij het wassen en aankleden, ondersteunen we bij het ontbijt en dienen we medicatie toe. Naast de zorgbehoefte houden we ook rekening met de eigen mogelijkheden van de cliënt. En daar hoort een stukje psychogeriatrische begeleiding bij.”

Twee jaar geleden volgde Aninda de opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychiatrie en vanuit de Saxenburgh Groep werd haar de mogelijkheid geboden om samen met acht andere collega’s de basiscursus Gerontopsychiatrisch te volgen. “Tijdens de cursus werden diverse psychische ziektebeelden behandeld. Vooral de laatste les was voor mij interessant, omdat deze ging over het thema ‘Agressie’ en hoe je daarin kunt handelen.”

Uit de praktijk
Taylor Janse, docent Verpleegkunde, geeft de cursus: “We proberen zoveel mogelijk aan de hand van casussen uit de praktijk de les in te richten. De cursus heeft dan ook geen vast lespakket, maar is toegespitst op de vraag van de opdrachtgever. Door het geven van modulair onderwijs kunnen we dit ook zo goed mogelijk inrichten. En natuurlijk komen er onderwerpen aan bod, waar de ene cursist meer aan heeft dan een ander. Maar ook daarin kunnen de cursisten elkaar goed aanvullen.”

Aninda: “Dat klopt, er zaten onderwerpen bij die niet specifiek op dit moment spelen in de ouderenzorg, denk bijvoorbeeld aan het ziektebeeld van Borderline. Maar anderzijds wordt de zorg ook steeds complexer en zullen we over een aantal jaar ook te maken krijgen met dit soort problematieken.”Feiten in het kort
De basiscursus Gerontopsychiatrie beslaat vijf dagen, waarin de cursist leert om te gaan met psychiatrische problematiek. Onderwerpen die aan bod kunnen komen, zijn; borderline, stemmingswisselingen, autisme, Parkinson, agressieregulatie en psychose. De cursus is vooral gericht op zorgmedewerkers in verpleeg- en verzorgingshuizen als in de thuiszorg. Intervisie is een vast onderdeel van de cursus, waarbij cursisten elkaar bevragen, ondersteunen en feedback geven.

Wat ons en onze studenten bezighoudt