Samenwerking met Nuborgh College Oostenlicht

09 juni 2020 Nieuws

In het programma Sterk Beroepsonderwijs wordt onder meer ingezet op het gezamenlijk opzetten van doorlopende leerroutes vmbo-mbo. In dat kader verzorgt het Deltion College met ingang van het nieuwe schooljaar een deel van het techniekonderwijs bij het Nuborgh College Oostenlicht in Elburg.

Deze opleidingen op locatie van de school in Elburg zijn interessant voor leerlingen uit de regio Noordwest-Veluwe die de profielen PIE of BWI volgen. Bij voldoende aanmeldingen starten de mbo-opleidingen Timmeren (BBL), Elektrotechniek en Werktuigkundige Installaties op niveau 2. In de toekomst wordt Metaal niveau 2 daar mogelijk aan toegevoegd.

De lessen van de opleidingen Elektrotechniek en Werktuigkundige Installaties vinden plaats in het technieklokaal van het Nuborgh College, met ondersteuning van praktijkdocenten van de school. Leerlingen die de opleiding Timmeren volgen krijgen alleen theorielessen op school en leren de praktijk bij (opleidings)bedrijven.

Het onderwijs, de examinering, diplomering en administratie verzorgt Deltion. Studenten staan dan ook ingeschreven als student bij onze school. Het Nuborgh College stelt de locatie ter beschikking en levert ICT-voorzieningen.

Het technisch bedrijfsleven in de regio Noordwest-Veluwe heeft grote behoefte aan technisch geschoold personeel. Door deze opleidingen aan te bieden op locatie van het Nuborgh College Oostenlicht hoopt Deltion jongeren en jongvolwassenen in de omgeving van Elburg te stimuleren om op een laagdrempelige manier te kiezen voor een techniekopleiding. Ook ondersteunen we technische werkgevers graag in het scholen van hun (toekomstige) technische werknemers.

Voor vragen over dit initiatief of over Sterk Beroeps Onderwijs in het algemeen kunt u contact opnemen met de relatiemanagers voortgezet onderwijs:

  • Janice Smit (M:  jsmit@deltion.nl, T: (06) 25 29 91 36)
  • Marleen Kanis (M:  mkanis@deltion.nl, T: (06) 29 58 43 60)

Wat ons en onze leerlingen bezighoudt