Stefan Wirts

19 oktober 2023 13:51 Nieuws

Een leerzame reis: van Deltion mbo tot organisatiewetenschappen.
Stefan is nu Product Operation Assistent bij ERM.


Waar kom je terecht ná je studie aan Deltion? Dat vragen we aan onze alumni (oud-studenten). Deze keer aan het woord: Stefan Wirts.Opleiding: International Business Studies, niveau 4
Afgestudeerd in: 2015
Huidige baan: product operation assistent ERM

Hoe is jouw loopbaan?
‘Na de middelbare school deed ik op het Deltion College International Business Studies. Met het idee dat ik daarna kon doorstromen naar het hbo. Deltion bleek een goede keuze, met name door mijn stages. Ik kon praktisch aan de slag en leerde omgaan met mensen met verschillende achtergronden en opleidingsniveaus. Zo liep ik stage bij de Sligro en ging op buitenlandstage in Malta. Daar werkte ik op de customer service van DHL, samen met een studiegenoot. Ik heb veel geleerd en mensen ontmoet, die vooral tegen mij zeiden: “blijf lekker doorstuderen”.’

‘En dat advies heb ik ter harte genomen. Na Deltion ging ik Bedrijfskunde aan Windesheim studeren. De verdieping van de theorie sprak me erg aan. Dat wilde ik verder uitbreiden. In Tilburg meldde ik me aan voor de pre-master Marketing Analytics. Die haalde ik niet, maar ook dat was leerzaam. Soms leer je veel over jezelf na een tegenslag. In Tilburg mocht ik niet een andere studie bij dezelfde faculteit volgen, maar door toeval attendeerde iemand mij op Organisatiewetenschappen. Dit bleek een schot in de roos. Zo leerde ik veel over de menselijke aspecten van organisaties. Onder andere hoe je goed academisch onderzoek moet doen, maar ook over organisatiestijlen, innovatie, communicatiestijlen en de onderbouwing van onderzoek met data.’

‘Sinds oktober vorig jaar werk ik bij ERM, een internationaal bedrijf dat advies geeft op het gebied van duurzaamheid. Ik werk met adviseurs met een verschillend specialisme, onder andere bodemdeskundigen, biologen en milieuspecialisten. We geven veelal advies over bodemsanering, vergunningen, duurzaamheidsrapportages, product life cycles en windturbines.’

Heb je nog contact met oud-klasgenoten?
‘Met de oud-studiegenoot met wie ik op Malta was, heb ik nog wel contact. Wij wonen beiden niet meer in Zwolle, dus dat maakt het afspreken wat meer uitdagend.’

Welk moment tijdens je opleiding is je bijgebleven?
‘Op Deltion heb ik meer een interpersoonlijke ontwikkeling, dan een educatieve ontwikkeling doorgemaakt. Ik raad iedereen aan om door te leren, op je eigen kunnen natuurlijk. De mensen om mij heen stimuleerden mij om dit te doen. En ik ben blij dat ik dat gedaan heb.’

‘Ik kan me docent Laci Szanati nog herinneren. Dat was best een strenge docent. Wanneer je ‘je’ tegen hem zei, reageerde hij: “hebben wij samen een biertje gedronken?” Nadat we op studiereis in Berlijn daadwerkelijk een biertje samen dronken, konden we elkaar eindelijk tutoyeren!’

‘Je zit hier voor jezelf. Dat is ook typisch Deltion. Die realisatie komt bij de één sneller, dan bij de ander. Op school gaven ze dan ook aan: we zijn er voor je, maar je moet het wel zelf doen.’

Heb je nog iets gedaan op Deltion? Zo ja, wat?
‘Tijdens een open dag heb ik wat over de opleiding verteld. En in de nieuwsbrief van Deltion Connect zag ik deze campagne.’

Zou je (vaker) betrokken willen worden bij Deltion?
‘Als het kan helpen, dan doe ik dat graag. Je wordt vaak beïnvloed door je omgeving en daar draag ik graag op een positieve manier aan bij.’

Wat vind je leuk aan je huidige werk?
‘Het is heel divers en ik zit precies op de plek in de organisatie waar ik wil zitten. Namelijk midden tussen alle teams en consultants in. En het internationale aspect trekt me erg aan. Ik werk één dag in de week in Antwerpen.’

‘Mijn werk nu is ondersteunend aan al die inhoudelijke mensen, zoals het formatteren van rapporten of het maken van vragenlijsten aan de hand van wetgeving.’

Wat wil je nog bereiken?
‘Ik houd van dingen verbeteren en niet van inefficiëntie. Doordat ik met verschillende teams werk, zie ik hoe verschillend processen verlopen. Daar valt nog wat in te verbeteren.’

‘Daarnaast wil ik graag bijdragen aan het mooier maken van de wereld, in welke hoedanigheid dan ook. Ik maak in samenwerking met Enactus Nederland de podcast Popping Bubbles. Hierin bespreken we allerlei sociale en klimaatgerelateerde problemen en oplossingen samen met academici en studenten. Bijvoorbeeld over hoe we een werkklimaat kunnen creëren waar mensen open over hun gevoelens kunnen praten. Onderwerpen waarbij we bubbels tussen onderzoek en de ‘echte wereld’ kunnen doorprikken!’

Een tip voor studenten?
‘Blijf dingen proberen en ga door met studeren. Al haal je alleen je propedeuse op het hbo, het is oké. Ook mindere ervaringen zijn goede ervaringen. Hoe meer je leert, hoe meer vrijheid je hebt om oplossingen te vinden in je werk.’

‘In mijn geval, omdat ik alle schoolniveaus heb doorlopen, kan ik mijn kennis bundelen en tot andere oplossingen komen dan iemand die alleen op academisch niveau denkt. Het geeft op die manier unieke inzichten!’

Luistertip podcast Popping Bubbles: Popping Bubbles Podcast (buzzsprout.com)

Wat ons en onze studenten bezighoudt