Good practice: stage als rijke leeromgeving met Airoc

19 januari 2023 12:25 Nieuws
Naam: Wouter Postma
Rol(len): Docent, Projectleider
Opleiding: Deltion College, Sport en Bewegen niveau 3 en 4


Wouter Postma ontwikkelde samen met zijn team een nieuw ontwerp voor de stageperiode van eerstejaars studenten Sport en Bewegen. In het oorspronkelijke ontwerp liep het team in de stageperiode tegen een aantal uitdagingen aan:
 • studenten waren aan het eind van hun stages niet goed voorbereid op de examens. Ze hadden te weinig tijd om te oefenen voor examenopdrachten.
 • studenten ervoeren geen duidelijk verschil tussen oefenen en examineren.
 • studenten moesten voor alle opdrachten een verslag inleveren. Dit sloot niet aan bij de doelgroep.

Daarmee ontstond de uitdaging: een stagetraject ontwikkelen waarin studenten genoeg kunnen oefenen, het verschil tussen oefenen en examinering duidelijk was, en opdrachten die aansluiten bij de doelgroep.

De opbouw
Zo gezegd, zo gedaan. Wouter en zijn team ontwierpen een nieuwe leerpad voor de stage van hun studenten. Hierin zijn stages (bpv) en lessen op het Deltion College met elkaar verweven. Docenten introduceren tijdens de les een (nieuw) onderwerp, waar studenten vervolgens tijdens de stage aan werken met opdrachten. Studenten krijgen de opdrachten aangeboden via de app Airoc. Zij kunnen vervolgens zelf kiezen welke opdrachten ze (eerst) maken en hoe ze deze willen inleveren (tekst, video, audio of een bestand). Studenten krijgen in de Airoc applicatie korte feedback van de docent en praktijkopleider. In de les bespreken en vergelijken docenten en studenten de opdrachten en aanpak.

Voordelen
 • Studenten zijn beter voorbereid op de examens, doordat ze meer oefenmomenten hebben en de uitkomsten van de opdrachten klassikaal worden besproken. Hierdoor zijn de verwachtingen voor studenten duidelijker wanneer ze aan de slag gaan met het examen.
 • Studenten hebben meer eigenaarschap en zijn gemotiveerder, doordat ze zelf kunnen kiezen welke opdrachten ze inleveren en hoe ze dit vastleggen. Zo mogen studenten bijvoorbeeld ook video’s inleveren waarin ze aantonen dat ze de benodigde vaardigheden beheersen.
 • Studenten zijn actiever doordat ze met elkaar in gesprek zijn tijdens de les en hun voorbeelden in de les besproken worden.
 • Studenten leren van elkaar, doordat ze in de les de opdrachten en hun aanpak bespreken met de groep. Hierdoor zien ze meer praktijkvoorbeelden en kunnen ze opgedane kennis koppelen aan meerdere situaties.
 • Praktijkopleiders kunnen meekijken in de applicatie en hebben zo zicht in wat de student (nog) moet doen. Zij kunnen hen daarin ondersteunen.
 • Studenten krijgen direct feedback op hun opdracht.
 • Betrokken docenten denken anders na over hoe studenten hun vaardigheden en kennis kunnen aantonen. Er zijn veel meer mogelijkheden dan alleen verslagen!

Reacties
De eerste reacties van studenten zijn positief. De studenten zijn inmiddels aangekomen bij hun examinering en herkennen duidelijk wat ze moeten doen. Hun reacties zijn “Oh! Dit is Airoc.”

Docenten zijn ook enthousiast, maar soms nog wat zoekend. Ze merken dat hun rol verschuift naar een meer coachende rol waarin ze de studenten helpen de opdrachten goed uit te voeren en ze laten reflecteren. Wouter zelf is erg trots dat het nieuwe leerpad een echte verbetering is voor de studenten. Dit heeft het team bereikt doordat er goed over is nagedacht!

Tips
Voor teams die nadenken over een herontwerp van hun stage/onderwijs heeft Wouter de volgende tips:
 • Denk goed na over het leerpad en verdiep je ook in relevante (wetenschappelijke) theorie. Wouter heeft zichzelf bijvoorbeeld verdiept in theorie over rijke leeromgevingen en motivatie.
 • Haak bij het ontwerpproces onderwijsadviseurs en het MICT (voor Deltion-docenten) aan. Dit helpt om kritisch te zijn naar je oplossing en een goed product op te leveren.
 • Denk goed na over de inzet van leertechnologie. Airoc biedt in deze context een goede oplossing voor de vraag die er ligt. Maar dit werkt alleen zo omdat er een goed plan onder ligt.
 • Wees kritisch over de meerwaarde voor de student. Dit helpt met het geven van richting aan de uitvoering.
 • Zorg dat je eerst je onderwijsontwikkeling op orde hebt. Is het bijvoorbeeld nog niet helemaal helder wat kerndoelen/einddoelen van de opleiding zijn, of hoe de lesopbouw eruit ziet? Dan moet je dat eerst op orde hebben.
 • Haal informatie op bij studenten over hoe zij het onderwijs nu ervaren.
 • Sluit aan bij de huidige status van het team. Is het team bijvoorbeeld nog niet klaar om met blended leren aan de slag te gaan? Denk dan na over een tussenstap. Het vereist namelijk een andere manier van werken.
 • Zorg dat je het team meeneemt. Ook de meest kritische collega’s. Zij zijn vaak je beste kritische vriend. Concreet:
  • Ga het open gesprek aan: waarom zien collega’s het wel of niet zitten?
  • Maak op momenten waarop het team samenkomt ruimte en tijd om collega's mee te nemen in de ontwikkelingen. Zo blijven mensen betrokken.

Ben je nieuwsgierig naar dit stagetraject en de mogelijkheden die Airoc biedt? Neem contact op met het MICT. Of kijk op de informatiepagina over Airoc.

Meer voor docenten

Wat ons en onze studenten bezighoudt