Praktijkopleiders uit de techniek denken mee over het onderwijs van het Deltion College

13 oktober 2023 12:03 Nieuws
Donderdag 12 oktober vond bij het Deltion College de Praktijkopleidersdag Techniek & Gebouwde Omgeving plaats. Ruim 200 vertegenwoordigers van verschillende technische bedrijven uit de regio Zwolle waren hiervoor naar de campus van Deltion gekomen. Samen met docenten brainstormden ze in sessies per onderwijsteam over onder andere de inhoud van de opleidingen, examinering en modulair onderwijs.

Collegedirecteur Ageeth Strijker (Techniek & Gebouwde Omgeving) opende om 17.00 uur de Praktijkopleidersdag. Ze benoemde onder andere dat het aantal studenten dat bij het Deltion College een opleiding in de techniek volgt, nog steeds groeit. “Daar zijn wij trots op. Maar die groei was niet mogelijk geweest zonder jullie”, sprak ze tegen de praktijkopleiders en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. “Bedankt voor datgene wat jullie voor ons en onze studenten doen.”

Vervolgens sprak keynote spreker Roel Bovenhuis de aanwezigen toe. Hij is coördinator Zwolle bij Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). “De arbeidsmarkt vraagt om mensen met bepaalde skills. Waar ligt de behoefte? Waar moeten we voor opleiden? Een diploma moet aansluiten bij het werk in de praktijk”, zei Bovenhuis. Daarnaast informeerde hij de aanwezigen over de taken van het SBB. Zoals het adviseren over een optimale aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs, maar ook het erkennen en begeleiden van leerbedrijven.

Na een etenspauze gingen de aanwezigen uiteen in sessies per onderwijsteam. Samen spraken zij over bijvoorbeeld de inhoud van de opleidingen, examinering en modulair onderwijs.  De Praktijkopleidersdag werd afgesloten met een netwerkborrel.

Ageeth Strijker kijkt met een goed gevoel terug op de Praktijkopleidersdag. “Het was goed en nuttig om zoveel praktijkopleiders te mogen ontvangen bij Deltion. Hun betrokkenheid bij het onderwijs is groot. Dat is belangrijk, want samen maken we het technisch onderwijs van de toekomst voor de studenten.”

Wat ons en onze studenten bezighoudt