background

Subsidies, tegemoetkomingen en belastingvoordeel

Studeren om verder of hogerop te komen in het werk loont. Fiscale regelingen, subsidies en tegemoetkomingen kunnen studeren nog aantrekkelijker voor u of uw werkgever maken.

Door wettelijke regelingen en diverse subsidies is het mogelijk de scholingskosten aanzienlijk te verminderen. Onze adviseurs informeren u graag over de actuele mogelijkheden. Hieronder treft u een overzicht van de belangrijkste regelingen en subsidies voor werkgevers en particulieren.

Voor particulieren:

  • Nieuw: Levenlanglerenkrediet

Volwassenen van 30 jaar en ouder die een voltijds BOL-opleiding gaan volgen, kunnen sinds 1 augustus 2017 onder voorwaarden een beroep doen op het Levenlanglerenkrediet. De student mag in ieder geval geen recht meer hebben op reguliere studiefinanciering. De regeling loopt via DUO.

Lees meer over het Levenlanglerenkrediet

  • Studiekosten aftrekken van de belasting

Particulieren kunnen in bepaalde gevallen studiekosten en andere scholingskosten aftrekken van de belasting. Kijk voor meer informatie op de site van de Belastingdienst

Voor werkgevers:

Subsidieregeling Praktijkleren

De Subsidieregeling Praktijkleren heeft tot doel werkgevers te stimuleren om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. De subsidie is een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een student die een opleiding in de mbo Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) volgt.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert de regeling uit. Klik voor meer inhoudelijke informatie over de regeling op Subsidieregeling Praktijkleren.

Subsidie Regionaal Investeringsfonds MBO

Met het Regionaal Investeringsfonds mbo stelt het Ministerie van OCW tussen 2014 tot en met 2017 in totaal 100 miljoen euro subsidie beschikbaar door duurzame publiek-private samenwerkingen in het beroepsonderwijs.

Lees meer over het Regionaal investeringsfonds mbo

Scholingsfondsen

Voor een groot aantal branches zijn er specifieke scholingssubsidieregelingen (ook wel scholingsfondsen of O&O-fondsen genoemd). Deze fondsen zijn meestal gekoppeld aan de branchevereniging waarbij een bedrijf is aangesloten. Werkgevers die de CAO toepassen en hun werknemers cursussen laten volgen, komen in aanmerking voor een nominale vergoeding uit het scholingsfonds voor reis- en cursuskosten.

Bekijk het overzicht scholingsfondsen per branche

HRM Scholingsregeling MBK (Provincie Overijssel)

De HRM Scholingsregeling MKB is een subsidieregeling voor Overijsselse MKB-bedrijven om hun werknemers de gelegenheid te geven opleidingen te volgen en zich verder te ontwikkelen, zodat zij duurzaam inzetbaar zijn.

De subsidie kan worden ingezet voor:

  • Het uitvoeren van een HRM-scan. Dit is een scan die inzicht geeft in de behoefte aan maatwerkontwikkeltrajecten van werknemers in dienst bij een MKB-bedrijf en die wordt uitgevoerd door een derde.
  • Het uitvoeren van maatwerkontwikkeltrajecten. Dit zijn ontwikkelingstrajecten voor medewerkers in dienst bij een MKB-bedrijf en in gericht op competenties, vaardigheden en kennis met het oog op de snelle technologische ontwikkelingen.

Lees meer over de HRM scholingsregeling MKB

Belastingaftrek studiekosten

Voor werkgevers die de studiekosten van medewerkers voor hun rekening nemen, zijn fiscale regels die dit aantrekkelijk maken.

Kijk voor meer informatie op de site van de Belastingdienst