Subsidieregeling VCA BOL-studenten Bouw & Infra

Voor: werkgevers in de bouw & infra
Verstrekker: Volandis
Bedrag: tot € 300,- per persoon
Doel: stages in de bouw & infra aantrekkelijker maken met vergoeding voor VCA
Aanvraagperiode: tot en met 1 augustus 2023

Werkgevers en werknemers vinden het belangrijk dat de bouw & infra een aantrekkelijke sector is en blijft om in te werken. Stages zijn daar een belangrijk onderdeel van. Als stagebieder kun je daarom tot 1 augustus 2023 eenmalig een subsidie van maximaal € 300,- (exclusief BTW) aanvragen als vergoeding voor de kosten van een VCA-diploma voor BOL-studenten die stagelopen in je bedrijf.

Voorwaarden
Je kunt de subsidie aanvragen als werkgever. Dan moet je in elk geval voldoen aan de volgende voorwaarden:
  • Je hebt met de BOL-stagiair een stageovereenkomst. Daarin is vastgelegd dat de Stageregeling Bouw & Infra (voor BOL2, BOL3, BOL4) of de Regeling Assistent Bouwen, Wonen en Onderhoud (voor BOL1) van toepassing is.
  • In de stageovereenkomst staat dat de stagiair een VCA-diploma moet hebben.
  • Je hebt als werkgever deze stagiair tussen 1 april 2022 en 1 augustus 2023 in staat gesteld het VCA-diploma te halen. Je hebt daarvoor de kosten betaald.
  • De kosten zijn in rekening gebracht in dezelfde periode en je vraagt de subsidie aan binnen zes maanden na de factuurdatum.

Aanvragen
Je vraagt de subsidie aan via Volandis. Inloggen is eenvoudig. Degene die het leermeesterportaal beheert, kan inloggen met dezelfde inlogcode. Voeg aan het aanvraagformulier toe:
  • kopie van de factuur (factuurdatum tussen 1 april 2022 en 1 augustus 2023, en waaruit blijkt dat de kosten van het VCA-diploma betrekking hebben op de stagiair).
  • kopie van de door de stagiair ondertekende onderwijsovereenkomst.
  • kopie van de door de stagebieder en stagiair ondertekende stageovereenkomst.
Je ontvangt dan van Volandis een specificatie van de betaalbaar gestelde subsidie.

Voorbeeld
Je hebt in jouw bouwbedrijf een stagiair aangenomen. Die volgt de opleiding Allround Timmerman BOL 3. In je productiehal voor prefab houten delen gebruikt deze stagiair machines en gereedschappen waar een veiligheidsrisico aan zit. Je vindt het belangrijk dat je stagiair zich bewust is van een veilige werkomgeving. Niet alleen voor hemzelf, maar ook voor collega’s.
Je hebt voor deze stage een ondertekende stageovereenkomst. Daarin is de Stageregeling Bouw & Infra van toepassing. Bovendien heb je in de stageovereenkomst staan dat je stagiair een VCA- diploma moet hebben. Je hebt afgesproken dat hij die in het schooljaar 2022/2023 haalt. Daarom heb je een opleiding voor hem ingekocht die in januari 2023 start. Je maakt de kosten voor deze cursus dus in de subsidiabele periode. De leermeester van jouw bedrijf vraagt de subsidie aan nadat de stagiair zijn VCA-diploma behaald heeft. Nadat je alles hebt ingevuld en ge-upload, krijg je van Volandis te horen of de subsidie wordt toegekend. Zo zijn de kosten van de stage voor jou en je stagiair zo laag mogelijk. Je bedrijf is daarmee een aantrekkelijke stageplaats.

Vraag vrijblijvend advies aan!

We helpen je graag verder!