Regionaal Investeringsfonds MBO (RIF)

Voor: samenwerkingsverbanden tussen bedrijven en mbo-instellingen
Verstrekker: Dienst Uitvoering Subsidies Instellingen (DUS-I)
Bedrag: minimaal € 250.000, maximaal € 2.000.000
Doel: faciliteren samenwerking bedrijfsleven en mbo-onderwijs
Looptijd: tot 1 januari 2027

Aantrekkelijk en eigentijds mbo-onderwijs: dat wil toch iedereen? Dat vergt nauwe samenwerking tussen mbo-instellingen en bedrijven. Bijvoorbeeld op gebied van de Human Capital Agenda. Het gaat dan niet alleen om jongeren, maar in toenemende mate ook om volwassenen die zich laten om-, her- of bijscholen. Om de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven te versoepelen werd in 2014 het Regionaal Investeringsfonds Mbo (RIF) gevormd.

Over het RIF
Het RIF blijkt succesvol: het aantal samenwerkingen groeit. In totaal kregen tot nu toe 175 regionale samenwerkingen subsidie. Die bereiken elk jaarlijks gemiddeld 562 mbo-studenten en 90 docenten. Zo kunnen ROC's, bedrijven, studenten en leraren optimaal profiteren van de samenwerking tussen bedrijfsleven en het mbo. Ook het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, hbo’s en universiteiten doen vaak mee in de samenwerkingsverbanden.

Voorwaarden
Financiering vanuit het RIF is gebonden aan een aantal voorwaarden. De investeringsverdeling die tijdens een projectperiode van vier tot vijf jaar moet worden gedaan, is in de subsidieregeling vastgesteld:
  • 33% van de totale investering in het project moet van bedrijven komen.
  • 33% komt van de overheid in de vorm van de subsidie (RIF).
  • 10% van de totale begroting moet worden geleverd door de mbo-instelling(en).
  • Het overige gedeelte moet worden geleverd door overige partijen. Hieronder valt bijvoorbeeld ook een provincie en/of andere scholen.

Voorbeeld
Een regionaal samenwerkingsverband wil de aansluiting van het mbo-onderwijs op de arbeidsmarkt verbeteren. Daartoe richten bedrijven en mbo-instellingen in de regio een gezamenlijke onderzoeksfaciliteit op. Die onderzoekt de ontwikkelingen en behoeften op de arbeidsmarkt in het gebied. Met die gegevens worden de bestaande mbo-opleidingen beter afgestemd op de behoefte van bedrijven.
De financiering van het onderzoek komt voor een derde van betrokken bedrijven, en voor 10% van de mbo-instellingen. De provincie neemt 23% voor rekening. Voor de resterende 33% dient het samenwerkingsverband een RIF-subsidieverzoek in. Zodra dat toegekend is, gaat het onderzoek van start. In dit meerjarige traject voeren de deelnemende mbo-scholen verbeteringen door in hun opleidingen, zodat de afgestudeerde studenten een betere aansluiting op de arbeidsmarkt hebben. En ze stimuleren de instroom in die opleidingen. Bedrijven hebben daarmee niet alleen méér keuze uit werkzoekenden, maar ook meer mensen die precies de kennis en kunde hebben die zij nodig hebben.

Vraag vrijblijvend advies aan!

We helpen je graag verder!