Vergoedingen stagiair huisartsenpraktijk

Voor: werkgevers in de huisartsenzorg
Verstrekker: Stichting Sociaal Fonds Stagiair Huisartsenzorg (SSFH) en Stagefonds Zorg
Bedrag: afhankelijk van aantal studenten en opleiding
Doel: bevorderen opleidingen doktersassistenten
Aanvraagperiode: geen deadlines

Als huisarts ben je dagelijks druk met de beste zorg voor je patiënten. Dat lukt alleen als je in je praktijk ook goed opgeleid personeel hebt. Instroom van zulk personeel is belangrijk. Voor jou, maar ook voor de hele huisartsenbranche. Daarom is je praktijk misschien ook een erkend leerbedrijf voor jongeren die de opleiding tot doktersassistent volgen. Je hebt in dat geval een praktijkbegeleider in dienst die deze stagiairs begeleidt. Voor de kosten daarvan kun je subsidie aanvragen.

Voorwaarden
Voor het opleiden van doktersassistenten gelden twee subsidiebronnen: de Stichting Sociaal Fonds Stagiair Huisartsenzorg (SSFH) en het Stagefonds Zorg.

De SSFH biedt twee mogelijkheden voor subsidie:
 1. Vergoeding praktijkbegeleiding
  Dit is een vergoeding voor het begeleiden van een stagiair in je praktijk. De vergoeding is:
  - € 115 bruto per maand voor stages gelijk aan of meer dan 15 uur per werkweek.
  - € 80 bruto per maand voor stages van minder dan 15 uur per werkweek.
 2. Stagevergoeding
  Stagiairs die stage lopen in de huisartsenzorg, hebben recht op een stagevergoeding van:
  - € 150 bruto per maand voor stages gelijk aan of meer dan 15 uur per werkweek.
  - € 100 bruto per maand voor stages van minder dan 15 uur per werkweek.

Het Stagefonds Zorg van het ministerie van VWS biedt naast de SSFH ook een subsidiemogelijkheid. Deze vergoeding geldt alleen voor erkende leerbedrijven. De vergoeding wordt na afloop van het studiejaar uitbetaald.
De hoogte is afhankelijk van het aantal aanvragers per jaar. Voor schooljaar 2016-2017 bedroeg de vergoeding voor een BOL-opleiding Doktersassistent (volle fte) ca. € 3.000,-. Voor een BBL-Doktersassistent (volle fte) bedroeg de vergoeding € 4.000,-.
Voor BBL-leerlingen Doktersassistent kunnen dus nu twee subsidies voor dezelfde leerling worden aangevraagd: de Subsidie Praktijkleren van het ministerie van OCW en de vergoeding uit het Stagefonds Zorg. De Vergoeding Praktijkbegeleiding van SSFH geldt niet voor een BBL-leerling met een arbeidsovereenkomst.

Aanvragen
Je stagiairs krijgen hun stagevergoeding rechtstreeks van jou. Jij kunt deze vergoeding terugkrijgen van de SSFH. Stagiairs kunnen deze vergoeding niet zelf aanvragen. Dat mag niet van de Belastingdienst. Je kunt de beide SSFH-vergoedingen per stagiair in één keer aanvragen via mijn-ssfh.
Het Stagefonds Zorg staat los van de SSFH. De Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) is uitvoerder van het Stagefonds Zorg. Voor vragen over dit fonds bel of mail je met de Servicedesk van de SBB (088 338 00 00, of stagefonds@s-bb.nl).

Vraag vrijblijvend advies aan!

Contact Studenten SuccesCentrum