Diplomabonus

Voor: werkgevers in de bouw & infra; afbouw, hout en onderhoud; techniek en procesindustrie
Verstrekker: Volandis
Bedrag: € 2.900,- per persoon
Doel: stimuleren diploma te halen voor een BBL-opleiding niveau 2, 3 of 4
Aanvraagtermijn: vanaf 1 september 2021 tot 1 september 2023

Soms doe je als werkgever je uiterste best om in deze complexe arbeidsmarkt precies díe opleiding te vinden die goed bij je werknemer past. Dan is het jammer als die werknemer zijn of haar opleiding niet afmaakt. Dat is zonde van de tijd, moeite en de middelen die jij en je werknemer samen in die opleiding hebben gestoken.
De subsidieregeling Diplomabonus geeft je werknemer een zetje in de rug, als het even tegenzit met de opleiding. Haalt die werknemer alsnog het diploma in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) niveau 2, 3 of 4? Dan kun jij ze met deze regeling een bonus uitkeren. Tenminste: als het een opleiding is in de bouw & infra; afbouw, hout en onderhoud; of techniek en procesindustrie.

Voorwaarden
De hoogte van de Diplomabonus is door cao-partijen vastgesteld. Het gaat om een eenmalig bedrag van € 2.900,- per persoon. Een volledig overzicht van alle voorwaarden vind je in het Reglement Subsidie Diplomabonus. Kort samengevat:
  1. Je moet de subsidie binnen 6 maanden na de diplomadatum aanvragen. Na 6 maanden vervalt het recht op subsidie.
  2. Je bent als werkgever verantwoordelijk voor het aanvragen van de subsidie. De bewijslast ligt bij jou, als werkgever.
  3. Je bent als werkgever verplicht informatie en inzage in alle documenten te geven die nodig zijn voor de controle van de juistheid van je aanvraag.
  4. Je hebt als werkgever aan je werknemer een diplomabonus uitbetaald van € 2.500,- (bruto). Je werknemer krijgt die bonus, omdat hij/zij tussen 1 september 2021 en 1 september 2023 een diploma heeft behaald voor een niveau 2, 3 of 4 BBL-opleiding in de bouw & infra, afbouw, hout en onderhoud, of de techniek en procesindustrie.
  5. Die werknemer volgde het praktijkdeel van de BBL-opleiding bij jou als werkgever. Je had met deze werknemer een beroepspraktijkvormingsovereenkomst (artikel 7.2.8 van de Wet educatie en beroepsonderwijs).
  6. Tijdens de BBL-opleiding van deze werknemer had je met hem/haar minimaal 6 maanden een arbeidsovereenkomst.


Aanvragen
De Diplomabonus aanvragen?
Dat doe je via het subsidieportaal van Volandis.

Voorbeeld
Je bent eigenaar van een metaalbedrijf. De afgelopen jaren heb je geïnvesteerd in een jonge werknemer die na zijn vmbo bij jou kwam werken en een BBL niveau 3 opleiding tot Verspaner volgde. Jouw werknemer zette zich altijd goed in, maar begon tijdens zijn opleiding wel te twijfelen aan de toekomst van zijn vak als Verspaner. Je hebt gesprekken met hem gevoerd, en hem aangemoedigd om tóch door te zetten. En je hebt hem een bonus beloofd, als hij zijn opleiding zou afmaken. Met succes: het diploma is binnen. Hij besluit bij je te blijven werken, vanwege de band die je samen hebt opgebouwd. Jij keert een eenmalige bonus van € 2.500,- bruto uit, zoals je beloofd had.
Je kunt € 2.900,- diplomasubsidie krijgen. Daarom dien je een aanvraag in bij Volandis. Je uploadt onder andere de ondertekende arbeidsovereenkomst, de beroepspraktijkovereenkomst, een kopie van zijn loonstrook en een kopie van het diploma waar hij zo hard voor gewerkt heeft. De uitbetaling laat vervolgens niet lang op zich wachten. Op naar het volgende opleidingstraject!