Stimulerings- regeling Praktijkbegeleiding (WIJ-STIP)

Voor: werkgevers in de installatiebranche
Verstrekker: Wij Techniek
Bedrag: maximaal € 1.200,- per leerling-werknemer
Doel: begeleiding van technische en niet-technische leerling-werknemers
Aanvraagperiode: onbepaald
Met de Stimuleringsregeling Praktijkbegeleiding van Wij Techniek (WIJ-STIP) steunt Wij Techniek aangesloten werkgevers in het begeleiden van technische én niet-technische leerling-werknemers.

Voorwaarden
Om de STIP-subsidie te krijgen, moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:
  • Je bent een door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkend leer- en opleidingsbedrijf en je valt onder de cao voor het technisch installatiebedrijf.
  • De leerling-werknemer staat in het studiejaar waarop je aanvraag betrekking heeft ingeschreven voor een beroepsopleiding (technisch of niet-technisch). Deze leidt op voor een kwalificatie die is opgenomen in de centrale registers.
  • Het onderwijsprogramma van de beroepsopleiding omvat ten minste 400 klokuren per half studiejaar. Daarvan vindt meer dan de helft plaats in de beroepspraktijkvorming.
  • De leerling-werknemer heeft voor ten minste 15 uur per week een aanstelling bij jouw leerbedrijf.
  • Als werkgever beschik je over een urenregistratie van de leerling-werknemer en een urenregistratie waaruit de begeleiding door een praktijkopleider blijkt.

Aanvragen
Je vraagt de tegemoetkoming aan via het portaal van Wij Techniek.

Voorbeeld
Je bent ondernemer en je hebt een installatiebedrijf. Je bent al jaren een SBB-erkend opleidingsbedrijf. Net voor de zomervakantie had je twee BBL-leerlingen in je bedrijf. De eerste is er al een jaar en de tweede een half jaar. Je hebt precies bijgehouden hoeveel uren de leerlingen stage liepen in jouw bedrijf. Voor de eerste was dat 800 klokuren op de werkvloer, en de tweede 400. Een snelle berekening laat je zien dat je voor de eerste leerling het volle bedrag van € 1.200,- kunt aanvragen en voor de tweede € 600,-. Je vraagt de subsidie online aan. Daar log je in met je gebruikersnaam en wachtwoord en je vult de gegevens in. Daarna hoor je snel van Wij Techniek over de beschikking.

Vraag vrijblijvend advies aan!

We helpen je graag verder!