background

Erkennen van verworven competenties (EVC)

Wat is uw opgedane (werk)ervaring waard? Beschikt u over meer kennis en vaardigheden dan u kunt aantonen met uw diploma's? Dan is een Ervaringscertificaat (EVC) wellicht iets voor u. Het Expertisecentrum EVC biedt de mogelijkheid om al die kennis en kunde te certificeren. Wij helpen u relevante informatie op gestructureerde wijze te verzamelen en leggen het resultaat vast in een officieel Ervaringscertificaat. Met dit certificaat toont u op een objectieve manier uw kennis en kunde aan ten opzichte van een bepaalde opleidingsstandaard. Dit is onder andere zinvol voor wie zich verder wil ontwikkelen in een vervolgopleiding of bij een sollicitatie objectief wil kunnen aantonen waar hij staat en over welke competenties hij beschikt. Het Expertisecentrum EVC en ROC Deltion College werken nauw samen om het EVC-traject snel en efficiënt te laten verlopen; met als doel erkenning van uw competenties of een erkend mbo-diploma. 

Hoe ziet het EVC-traject eruit?

Een EVC-traject duurt gemiddeld 6 tot 12 weken en verloopt volgens de volgende stappen:

Stap 1: oriënteren

Bij interesse voert u een vrijblijvend gesprek met een opleidingsadviseur over de inhoud en meerwaarde van EVC en de te volgen procedure. Op basis van dit gesprek wordt bepaald of een EVC-traject voor u zinvol is en wordt de individuele doelstelling vastgelegd in een EVC-overeenkomst.

Stap 2: herkennen

U start met EVC door, onder begeleiding van een portfoliobegeleider, bewijzen te verzamelen uit de praktijk die helpen een competentie aan te tonen. Bijvoorbeeld werkbeschrijvingen, adviesdossiers en diploma’s/certificaten van eerder afgelegde examens. Deze bewijzen verzamelt u in een (digitaal) portfolio.

Stap 3: beoordelen

Uw portfolio wordt beoordeeld. Daarna wordt u in een eindgesprek met de assessor bevraagd op uw portfolio en de aan te tonen competenties. In het portfolio-assessment wordt door u aangedragen bewijs beoordeeld. De erkende competenties worden onderbouwd vastgelegd in een Ervaringscertificaat.

Stap 4: erkennen

Na afronding ontvangt u het Ervaringscertificaat, waarin de erkenning voor uw ervaringen wordt toegelicht. Tevens vindt de ondertekening van het Ervaringscertificaat plaats.

Op basis van het Ervaringscertificaat kunt u eventueel bij het Deltion College een verzilveringsprocedure aanvragen om een mbo-diploma te verkrijgen. De examencommissie zal de aanvraag voor de verzilvering beoordelen en zij zal na de beoordeling een conclusie schrijven. Hierin wordt vermeld dat er direct een verzilvering van het Ervaringscertificaat kan plaatsvinden of dat er nog onderdelen gevolgd dienen te worden van de opleiding. In het laatste geval wordt er een scholingsvoorstel gedaan.

EVC officieel erkend

Het Expertisecentrum EVC is een erkend EVC-aanbieder.

Meer weten over EVC-trajecten?

Wilt u een EVC-traject starten of wilt u meer weten over de mogelijkheden? Doe dan vrijblijvend de Quickscan. Neem contact op met de adviseur van het Expertisecentrum EVC via 038-8503096 of via e-mail [email protected]