Het vak in de praktijk leren met ‘Switchen naar de zorg’

04 juli 2024 14:07 Nieuws
Op dinsdag 2 juli hebben twaalf deelnemers aan het opleidingstraject ‘Switchen naar de zorg’ twee landelijk erkende mbo-certificaten bij het Deltion College gekregen. De zij-instromers hebben in totaal drie beroepsgerichte modules gevolgd. Daarmee zijn ze snel bekwaam en inzetbaar voor de zorg.

Met het verkorte opleidingstraject ‘Switchen naar de zorg’ kunnen mensen een carrièreswitch maken naar de ouderen- of gehandicaptenzorg, zonder dat ze daarvoor een volledig diploma-traject moeten doorlopen. Deelnemers starten direct met werken bij één van de locaties van Zorgspectrum Het Zand, Frion en Baalderborg Groep. Ze leren vooral in de praktijk het vak én ontvangen direct een inkomen. De modules die zij volgen bij het Deltion College en Landstede MBO, worden afgerond met een landelijk erkend mbo-certificaat.

De werkgevers vinden het belangrijk dat de zij-instromers die deelnemen aan ‘Switchen naar de zorg’ snel leren hoe ze cliënten kunnen begeleiden in hun dagelijks leven. Vakken als Nederlands en Rekenen maken daarom geen onderdeel uit van het opleidingstraject. Accountmanager Agnes Mulder: “De modules die de deelnemers volgen, hebben altijd te maken met hun beroepspraktijk. Ze worden echt voorbereid op wat zij in de praktijk doen. Daarmee worden zij-instromers sneller bekwaam en zijn ze sneller inzetbaar voor de zorg.”


De deelnemers die op 2 juli de mbo-certificaten hebben ontvangen, hebben inmiddels zowel de modules Zorgdragen voor het ondersteuningsproces in de maatschappelijke zorg, Ondersteunen en begeleiden in de maatschappelijke zorg als Individuele ondersteuning en zorg in de maatschappelijke zorg van de mbo-opleidingen Begeleider Maatschappelijke Zorg en Persoonlijk Begeleider Maatschappelijke Zorg afgerond.

“We gaan het succes van ‘Switchen naar de zorg’ doorvertalen”, zegt docent Jeroen Nijeboer. “Door deze modules vanaf dit najaar los aan te bieden vanuit Deltion, kunnen ook andere medewerkers van andere zorgorganisaties aanhaken.” Lees hier meer over de flexibilisering van het onderwijs van het Deltion College.

Nieuwe groep
In oktober 2024 start een nieuwe groep aan het verkorte opleidingstraject ‘Switchen naar de zorg’. Wil je graag voor meer informatie? Of overweeg je om ook deel te nemen aan het traject? Kijk dan op de website van ‘Switchen naar de zorg’.

Wat ons en onze studenten bezighoudt