Snel aantoonbaar bekwaam door beroepsgerichte module Maatschappelijke Zorg

24 juni 2024 12:16 Nieuws
Zorgorganisaties hebben een tekort aan medewerkers. Terwijl de zorg steeds complexer wordt. Werkgevers vragen daarom om sneller en flexibeler opleiden. Bij het Deltion College kan vanaf september ingestroomd worden in beroepsgerichte modules van de mbo-opleidingen Begeleider Maatschappelijke Zorg en Persoonlijk Begeleider Maatschappelijke Zorg. Daarmee kan een zij-instromer snel inzetbaar worden en een huidige zorgprofessional zijn of haar takenpakket verbreden. Elke module kan worden afgerond met een wettelijk erkend mbo-certificaat.

Het Deltion College anticipeert op de vraag vanuit het werkveld om sneller en flexibeler op te leiden door het beroepsgerichte deel van de opleidingen Begeleider Maatschappelijke Zorg op mbo-niveau 3 en Persoonlijk Begeleider Maatschappelijke Zorg op mbo-niveau 4 modulair aan te bieden. Alle beroepsgerichte modules kunnen worden afgerond met een wettelijk erkend mbo-certificaat, die gestapeld kunnen worden. Vanaf het najaar kan ingestroomd worden in de volgende modules:

Nadruk op het welzijn van de client
Docent Marlon Harink geeft les bij de opleiding Persoonlijk Begeleider Maatschappelijke Zorg. “Bij zowel de opleiding op mbo-niveau 3 en mbo-niveau 4 gaat het om het ondersteunen van mensen in hun dagelijks leven en de moeilijkheden die zij daarin ervaren. Denk aan het ondersteunen bij financiën of het versterken van het sociaal netwerk. Maar ook aan de ADL. De nadruk ligt op het welzijn van de client. Docent Jeroen Nijeboer vult aan: “Onze studenten gaan uiteindelijk werken in bijvoorbeeld de gehandicaptenzorg, ouderenzorg, verslavingszorg en jeugdzorg. Het werk als begeleider is nooit hetzelfde.”


Zij-instromers sneller inzetbaar

Door de mbo-opleidingen op te knippen in onderdelen en modules aan te bieden die afgerond kunnen worden met een mbo-certificaat, wordt de drempel verlaagd voor zij-instromers om weer te gaan leren. “Als je jarenlang niet naar school bent geweest en dan vakken als Nederlands, Engels en Rekenen gaat volgen, dan kan dat best wel spannend zijn”, zegt Marlon. “Maar de modules hebben altijd te maken met de beroepspraktijk van de deelnemer. Je wordt echt voorbereid op wat jij als begeleider in de praktijk doet. Zoals bijvoorbeeld de regie nemen over het opstellen van het ondersteuningsplan of groepsactiviteiten organiseren en coördineren. Daarmee worden zij-instromers sneller aantoonbaar bekwaam gemaakt en zijn ze sneller inzetbaar op de werkvloer. Ze kunnen de modules op hun eigen tempo volgen. Niet alles zal klassikaal zijn, maar een deel kan ook vanuit huis. Een mooi voorbeeld van flexibel onderwijs.”

Breder takenpakket
Marlon merkt op dat de modules niet alleen voor zij-instromers geschikt zijn, maar ook voor huidige zorgprofessionals. “We zien ook dat zorgorganisaties hun huidige medewerkers aanmoedigen om een module te volgen. Daarmee kan iemand zijn of haar takenpakket verbreden. We kunnen dus twee doelgroepen bedienen: de toekomstige zorgprofessionals en de huidige zorgprofessional die zich verder wil ontwikkelen. Voor sommige zorgmedewerkers kan zo’n module genoeg zijn. Maar als je meer wilt leren, dan kun je mbo-certificaten ook stapelen tot een compleet mbo-diploma.”

Vraaggestuurd onderwijs
Een volgende stap in de flexibilisering van het onderwijs wordt het aanbieden van kleinere leereenheden. Het gaat erom dat de zorgprofessional bekwaam is om zijn of haar taken uit te voeren. Een diploma of certificaat is daarbij niet altijd noodzakelijk. Marlon: “Samen met het werkveld kijken we vooruit en denken we na over de behoefte. Waarin moet iemand echt bekwaam zijn en wat is minder aan de orde?” Jeroen: “Wat heeft de student nodig? We moeten meedenken over wat passend is en de student op maat bedienen. We maken de stap naar vraaggestuurd onderwijs.”

Accountmanager Agnes Mulder vult aan: “De opleidingen en modules zullen blijven, maar de kleinere leereenheden komen erbij. Als je wilt, kun je die kleinere blokjes optellen tot een groter geheel. Bijvoorbeeld tot een mbo-certificaat of mbo-diploma. Deltion College kan straks zowel organisaties als individuen ontzorgen door een mooi en passend pakket met onderwijs te maken. Waarbij bestaande werkervaring en eerder gevolgde opleidingen meegenomen worden in de persoonlijke leerroute. Zo werken het onderwijs en de zorg samen aan het snel inzetbaar maken van iedereen die een bijdrage wil leveren aan de zorg.”


Informatiesessie op 27 juni en 4 juli
Op 27 juni en 4 juli vindt om 15.00 uur een online informatiesessie plaats. Tijdens de informatiesessie worden de beroepsgerichte modules toegelicht, maar is ook ruimte om specifieke vragen te stellen. Wil je graag meer weten en een online informatiesessie bijwonen? Neem dan contact op met accountmanager Agnes Mulder via ajmulder@deltion.nl.

Wat ons en onze studenten bezighoudt