background

Responsible Disclosure

Hackers kunnen (op ethisch verantwoorde wijze) kwetsbaarheden ontdekken in onze beveiliging. Daar kunnen we van leren en mogelijke schade voorkomen. Meld de kwetsbaarheid voordat u dit aan de buitenwereld kenbaar maakt. Zo kunnen we zelf eerst maatregelen treffen (Responsible Disclosure).Als een ethisch hacker aan deze regels voldoet, zullen wij geen aangifte bij het Openbaar Ministerie doen.

Wat we van u vragen:

  • Geen openbaar making of wijziging van onze gegevens
  • Dit niet te delen met anderen
  • Ons zo snel en volledig mogelijk te informeren, via cert (at) deltion.nl


Wat we beloven

  • We nemen geen juridische stappen
  • We reageren binnen 5 dagen
  • We handelen dit vertrouwelijk af
  • We houden u op de hoogte