Deltion helpt zorgprofessionals bij omgaan met onbegrepen gedrag bij mensen met dementie

10 november 2022 12:43 Nieuws
Het aantal mensen met dementie gaat de komende jaren door de vergrijzing toenemen. Daarom zullen zorgprofessionals steeds vaker geconfronteerd worden met onbegrepen gedrag bij mensen met dementie. Deltion wil zorgmedewerkers graag de kennis en vaardigheden aanreiken om daar professioneel mee om te kunnen gaan. Daarom is de cursus Omgaan met onbegrepen gedrag bij mensen met dementie ontwikkeld. De eerste groep gaat in februari 2023 starten.

Van zorgmedewerkers wordt steeds meer gevraagd. Over het algemeen worden cliënten tegenwoordig niet alleen ouder, maar hebben zij ook een complexere zorgvraag. Daar past Deltion College zijn opleidingen op aan, zodat de cursussen relevant blijven voor de zorgprofessionals in het werkveld. “Daarom bieden wij al trajecten aan als Verdieping Palliatieve Zorg en Gerontopsychiatrie. Daar komt nu de cursus Omgaan met onbegrepen gedrag bij mensen met dementie bij. Want ook dementie en het onbegrepen gedrag dat daarbij hoort, houdt alle zorgorganisaties bezig”, zegt Agnes Mulder, accountmanager Welzijn & Gezondheid.

Op basis van bevolkingsonderzoek wordt geschat dat in Nederland ongeveer 290.000 mensen met dementie zijn. De verwachting is dat door de vergrijzing dit aantal zal stijgen naar meer dan 500.000 in 2040. Mulder: “Wij zien het als onze maatschappelijke opdracht om zowel onze huidige studenten als zorgprofessionals die een paar jaar geleden zijn opgeleid voor te bereiden op deze ontwikkeling. In de nieuwe, verdiepende cursus wordt ingegaan op het verlenen van belevings- en persoonsgerichte zorg en welzijnsactiviteiten aan mensen met dementie die onbegrepen gedrag vertonen.”


Ongeveer 80 tot 90 procent van de mensen met dementie gaat vroeger of later ander (problematisch) gedrag vertonen. “Het kan klein beginnen, met bijvoorbeeld ijsberen door de woonkamer. Maar uiteindelijk kan het onbegrepen gedrag enorm veel vragen van de zorgmedewerker, die daar iedere dag professioneel mee moet omgaan. Het is daarom belangrijk om het gedrag te begrijpen, de beschikbare tools te benutten en het goede gesprek te voeren met het netwerk”, zegt Mulder. Met de cursus wil Deltion zorgprofessionals handvaten bieden hoe zij onbegrepen gedrag kunnen signaleren, observeren, analyseren en voorkomen.

Leraar Monique Meijer heeft het lesmateriaal voor de cursus samengesteld, die met een landelijk mbo-certificaat afgerond wordt. “Om goed om te kunnen gaan met onbegrepen gedrag bij mensen met dementie, is het belangrijk om de kennis over dementie als ziektebeeld te combineren met alles wat een zorgprofessional weet over de cliënt. In de cursus behandelen we onder andere hoe het ziektebeeld zich ontwikkelt. Ook laten we in theorie en praktijk zien hoe zorgmedewerkers persoonsgerichte interventies toe kunnen passen die aansluiten bij de levensgeschiedenis van de cliënt.”

Verpleeg- en verzorgingstehuizen juichen deze nieuwe cursus ontzettend toe

Mulder merkt dat niet alleen zorgmedewerkers op mbo-niveau 3 en 4, maar ook werkgevers enthousiast zijn over de cursus. “Verpleeg- en verzorgingstehuizen juichen deze nieuwe cursus ontzettend toe. Maar ook bij de thuiszorg, de gehandicaptenzorg of zorgorganisaties met niet-aangeboren hersenletsel voorziet die in een behoefte. Want zij hebben ook te maken met vergrijzing.” Ook de BBL-studenten van Deltion kunnen de lesstof binnenkort als keuzedeel volgen. Zorgprofessionals kunnen zich inschrijven via de webpagina van de cursus Omgaan met onbegrepen gedrag bij mensen met dementie.

Wat ons en onze studenten bezighoudt