Vera volgt versnelde opleiding tot verpleegkundige: “Cliënten nog betere zorg geven”

23 december 2021 Nieuws
Nu haar kinderen ouder zijn, kan Vera (40) haar droom najagen. In september 2021 is ze begonnen aan de bbl-opleiding tot mbo-verpleegkundige op niveau 4, die ze in 3 jaar kan voltooien. Wekelijks rijdt zij met een collega vanuit Friesland naar het Deltion College toe voor de lessen. Vera: “Mijn werkgever en ik wilden graag één opleiding, die snel van start ging. Dat kon Deltion College ons bieden.”

Vera werkt in de gehandicaptenzorg als coördinerend groepsbegeleider met mensen die een ernstige meervoudige beperking hebben. “Het is mijn taak om de cliënten te verzorgen en daarna zinvolle dagbesteding te bieden. Denk aan een activiteit waarbij de zintuigen geprikkeld worden. Daarnaast zorg ik ervoor dat de zorgplannen up-to-date blijven en stel ik samen met het team nieuwe doelen op. Dat werk doe ik nu al twintig jaar met heel veel plezier.”

De afgelopen jaren zijn bij het werk van Vera steeds meer medische vraagstukken aan de orde geweest. Er is daarom besloten om een verpleegkundig team op te zetten. Haar manager bood haar de mogelijkheid om de driejarige bbl-opleiding tot mbo-verpleegkundige op niveau 4 bij het Deltion College te volgen. Die kans heeft Vera met beide handen aangegrepen. "Ik vind het fijn om mijzelf te blijven ontwikkelen en verpleegkunde heeft mij altijd getrokken. Mijn twee kinderen zijn inmiddels ouder, dus ik heb nu meer tijd voor een opleiding. Soms zitten we samen aan de keukentafel huiswerk te maken”, lacht Vera.

Ik vind het fijn om mijzelf te blijven ontwikkelen

Waar andere opleiders een diploma voor verzorgende IG verlangen, geeft Deltion de mogelijkheid om de opleiding tot verpleegkundige in 3 jaar te doen, zonder specifieke vooropleiding. “Dat is heel prettig. Ik ben opgeleid tot activiteitenbegeleider en sociaal pedagogisch medewerker. Met twintig jaar ervaring geeft de opleiding tot verzorgende IG mij minder verdieping, denk ik. Daarnaast wilden mijn werkgever Philadelphia en ik graag één opleiding, die snel van start ging. Dat kon Deltion College ons als enige school in de regio bieden.”


In september begonnen de lessen. Iedere dinsdag rijden Vera en haar collega vanuit Friesland naar Zwolle toe voor een volle lesdag. Woensdagmiddag is er online les en krijgt Vera coaching door haar studieloopbaanbegeleider. Daarnaast draait Vera haar reguliere diensten, waarbij ze begeleid wordt door een praktijkbegeleider. “Je krijgt veel informatie aangereikt, in een hoog tempo. Maar als er iets is, dan kan ik altijd met mijn vragen bij mijn medestudenten en betrokken leraren terecht. We vormen samen een hechte groep, waarin iedereen elkaar vooruit wil helpen.”

De opleiding is een verrijking

Vera is vastbesloten om de opleiding af te ronden. “Het is toch prachtig dat ik straks mijn collega’s en cliënten verder kan helpen met mijn expertise? Ook al ben ik een tijdje uit de schoolbanken, met de geboden begeleiding kan ik mij verder ontwikkelen.” Vera adviseert zorgmedewerkers die de ambitie hebben om door te leren om de opleiding op Deltion te volgen. “De opleiding is een verrijking. Ik wil zelf graag het beste voor mijn cliënten. Door deze opleiding kan ik straks volwaardig deel uitmaken van ons verpleegkundig team en cliënten nog betere zorg geven.”

Wat ons en onze studenten bezighoudt